Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

ΦΕΚ: Αλλαγές στο καθηκοντολόγιο Σχολικών Νοσηλευτών και ΕΒΠ γενικών σχολείων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ΦΕΚ: Αλλαγές στο καθηκοντολόγιο Σχολικών Νοσηλευτών και ΕΒΠ γενικών σχολείων -Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ).

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) της Υπουργού ΠΑΙΘ κας Ν. Κεραμέως και της Υφυπουργού ΠΑΙΘ κας Ζ. Μακρή, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 4706 – 12.10.2021, τροποποιείται το καθηκοντολόγιο των Σχολικών Νοσηλευτών-ΠΕ25 και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα

τροποποιείται η υπό στοιχεία 88348/Δ3/ 30-05-2018 Κοινή Υπουργική Απόφαση “Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών και του κλάδου ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης.” (Β’ 2038).

Αναλυτικά
Τροποποιείται η υπό στοιχεία 88348/Δ3/30-05-2018 ΚΥΑ, ως ακολούθως:
1. Τα δύο πρώτα εδάφια του άρθρου 1 “Καθήκοντα και υποχρεώσεις του κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών” ως εξής:
Ο Σχολικός Νοσηλευτής

υποστηρίζει μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που φοιτούν σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης και για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση έγκρισης υποστήριξης κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης δημοσίου νοσοκομείου.

Ο Σχολικός Νοσηλευτής

τοποθετείται με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης στη σχολική μονάδα και υποστηρίζει το σύνολο των μαθητών για τους οποίους έχει εκδοθεί η ως άνω απόφαση έγκρισης και φοιτούν σε αυτήν.

Η άσκηση των καθηκόντων

του δύναται να επεκτείνεται και σε μαθητές με έγκριση υποστήριξης συστεγαζόμενων σχολείων με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Πως ήταν η διάταξη στην υπ. αριθμ. 88348/Δ3/ 30-05-2018 ΚΥΑ

“Ο Σχολικός Νοσηλευτής υποστηρίζει μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που φοιτούν σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης και για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση έγκρισης υποστήριξης κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης δημοσίου νοσοκομείου.

Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από πρόταση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) η άσκηση των καθηκόντων του δύναται να επεκτείνεται και σε μαθητές των ίδιων ή συστεγαζόμενων σχολικών μονάδων, για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση έγκρισης υποστήριξης, εφόσον καλύπτονται οι ανάγκες των μαθητών των σχολείων στα οποία υπηρετούν”.

2. Η περ. α της παρ. 18 του άρθρου 1 συμπληρώνεται ως εξής:

α) παρέχει πρώτες βοήθειες σε όλους τους μαθητές της σχολικής μονάδας, λαμβάνοντας υπόψη και το περιεχόμενο του Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Φ.6/304/75662/Γ1/15-5-2014 κοινή υπουργική απόφαση (B ́ 296).

_______________

3. Τα τρία πρώτα εδάφια του άρθρου 2 «Καθήκοντα και υποχρεώσεις του κλάδου ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού» ως εξής:
Το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ)

κλάδου ΔΕ01 υποστηρίζει μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που φοιτούν στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης και για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση έγκρισης υποστήριξης κατόπιν σχετικής εισήγησης του Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), με στόχο την άρση των εμποδίων και την ισότιμη συμμετοχή τους στην εκπαίδευση.

Το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό

τοποθετείται με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης στη σχολική μονάδα και υποστηρίζει μαθητή ή και μαθητές για τους οποίους έχει εκδοθεί η ως άνω απόφαση έγκρισης και φοιτούν σε αυτήν.

Η άσκηση των καθηκόντων του

δύναται να επεκτείνεται και σε μαθητές με έγκριση υποστήριξης συστεγαζόμενων σχολείων με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης εφόσον καλύπτονται οι ανάγκες του μαθητή ή των μαθητών της σχολικής μονάδας στην οποία υπηρετεί.

Πως ήταν η διάταξη στην υπ. αριθμ. 88348/Δ3/ 30-05-2018 ΚΥΑ

“Το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) κλάδου (ΔΕ01) υποστηρίζει μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που φοιτούν στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης, όπως προβλέπεται στην παρ. 2, του άρθρου 6, του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), και για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση έγκρισης υποστήριξης κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης, με στόχο την άρση των εμποδίων και την ισότιμη συμμετοχή τους στην εκπαίδευση.

Η άσκηση των καθηκόντων του δύναται να επεκτείνεται και σε μαθητές, για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση έγκρισης υποστήριξης των ίδιων ή των συστεγαζόμενων σχολικών μονάδων, εφόσον καλύπτονται οι ανάγκες των μαθητών των σχολείων στα οποία υπηρετούν.

Η επέκταση της άσκησης των καθηκόντων γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από πρόταση του Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.”.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 88348/Δ3/ 30-05-2018 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 2038) ως έχει.

Δείτε σε μορφή pdf το ΦΕΚ B 4706 – 12.10.202 Τροποποίηση της Υ.Α Καθήκοντα και αρμοδιότητες ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών και ΕΒΠ στα γενικά σχολεία

Δείτε σχετικά

Καθήκοντα και αρμοδιότητες ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών και ΕΒΠ γενικών σχολείων – 88348/Δ3/ 30-05-2018 / ΦΕΚ-Β-2038-2018

Δείτε επίσης

Υπουργείο Παιδείας: Παράνομη και καταχρηστική έκρινε το Εφετείο την απεργία των Ομοσπονδιών
Ζέτα Μακρή-Παράλληλη στήριξη: 125% αύξηση στα αιτήματα από το 2016-17-Ειδική πρόσκληση για Σχολ. Νοσηλευτές
Εξετάσεις Β1 επιπέδου ΤΠΕ: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων πιστοποίησης

Πριν φύγετε

 Εγγραφο: ΚΕΔΑΣΥ-προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού αξίας 520.234,56 €
Εγκύκλιος: Αδειες δημοσίων υπαλλήλων-Μονίμων και ορισμένου χρόνου-Τι αλλάζει
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση