Σάββατο, 20 Αυγούστου 2022

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αλλαγές στο νομοσχέδιο ΑΣΕΠ: Μοριοδότηση προϋπηρεσίας, ξένων γλωσσών, διδακτορικών, δομημένη συνέντευξη

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αλλαγές στο νομοσχέδιο ΑΣΕΠ: Μοριοδότηση προϋπηρεσίας, ξένων γλωσσών, διδακτορικών, δομημένη συνέντευξη-δεκαετία υπηρέτησης σε δυσπρόσιτες περιοχές- Νομοτεχνικές βελτιώσεις.

Αλλαγές στο νομοσχέδιο ΑΣΕΠ

Σε νομοτεχνικές βελτιώσεις προχώρησε ο νέος Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο “Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)”.

Αυτές αφορούν στην προϋπηρεσία, στις ξένες γλώσσες, στους διδακτορικούς τίτλους, στη συνέντευξη και μόνιμους κάτοικους δυσπρόσιτων περιοχών.

Συγκεκριμένα

Α. Θα προσμετράται η εργασιακή εμπειρία ανεξαρτήτως αντικειμένου, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών ή μετά την άδεια άσκησης επαγγέλματος όπου απαιτείται.

Για την απόδειξη του χρόνου της εμπειρίας ο υποψήφιος θα προσκομίζει βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα και θα μπορεί να προσθέτει ένα μόριο στη βαθμολογία ΑΣΕΠ για κάθε έτος εργασιακής εμπειρίας, με ανώτατο όριο τα 5 έτη.

Β. Επίσης θα μοριοδοτείται και η γνώση ξένης γλώσσας με ένα μόριο για μια ξένη γλώσσα και μισή μονάδα για δεύτερη.

Γ. Με 5 μονάδες θα μοριοδοτούνται και οι διδακτορικοί τίτλοι σπουδών, όσοι έχουν συνάφεια στο επιστημονικό πεδίο που αναφέρεται ως αποδεκτό στην προκήρυξη ΑΣΕΠ.

Δ. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιούνται σε επίπεδο “δομημένων συνεντεύξεων”.

Ε. Τέλος αναφορικά με τους μόνιμους κάτοικους δυσπρόσιτων περιοχών – μικροί νησιωτικοί ή ορεινοί Δήμοι – οι οποίοι λαμβάνουν έξτρα μόρια διευκρινίζεται ότι θα δηλώνουν ότι επιθυμούν τον διορισμό τους δεσμευόμενοι να υπηρετήσουν επί μία τουλάχιστον δεκαετία σε θέσεις που προκηρύσσονται στις ως άνω περιοχές.

Το νομοσχέδιο εισάγεται αύριο Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2021 στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση.

__________________________

Με λίγα λόγια το περιεχόμενο του νομοσχεδίου

Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα της ΑΔΕΔΥ Δημήτρη Μπράτη 

Στις 13 Ιανουαρίου 2021 ψηφίζεται από την ολομέλεια της βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών (από τον νέο υπουργό)για τις αλλαγές στο ΑΣΕΠ και την καθιέρωση πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού για τις προσλήψεις στο δημόσιο.

Στο Σχέδιο Νόμου, μεταξύ άλλων, προβλέπονται και τα εξής:

Όλες οι προσλήψεις για μόνιμο προσωπικό και για προσωπικό με συμβάσεις αορίστου χρόνου ,στο δημόσιο,θα γίνονται,πλέον, με γραπτό πανελλήνιο διαγωνισμό που θα γίνεται κάθε 2 χρόνια.

Ο πρώτος πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός θα γίνει,το αργότερο,μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2022 (άρθρο 8 του Σ/Ν).

Στις διατάξεις του Νόμου υπάγονται

όλοι οι φορείς του δημόσιου τομέα ,όπως αυτός οριοθετείται στο άρθρο 14 του Ν4270/14.Επιπλέον υπάγονται η Προεδρία της Δημοκρατίας,η Βουλή των Ελλήνων,οι ανεξάρτητες αρχές,οι ΟΤΑ,η ΚΕΔΕ,οι Τράπεζες κλπ(άρθρο 2 του Σ/Ν).

Δεν υπάγονται:

Οι δικαστικοί λειτουργοί,τα μέλη ΔΕΠ,το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό των σχολών ή των σχολείων,οι στρατιωτικοί,οι αστυνομικοί κλπ.(άρθρο 2).

Ο γραπτός διαγωνισμός θα περιλαμβάνει:

α) Εξέταση γνώσεων

β) Δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας(άρθρο 9)

γ) Συνέντευξη(μόνο για τις θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού άρθρο 10)

δ) Πρόσθετες διαγωνιστικές διαδικασίες για τη διακρίβωση της καταλληλότητας των υποψηφίων,ύστερα από αίτημα του φορέα.

Η βαθμολογία για τα κριτήρια α’ και β’ ορίζεται σε κλίμακα 1-100 για την καθεμία.

Οι συντελεστές βαρύτητας είναι 50% για την κατηγορία α’ και 50% για την κατηγορία β’.

Σύνολο μορίων 100

Προσαυξήσεις βάσει τυπικών προσόντων κι εντοπιότητας

Διδακτορικό : 5 μόρια

Μεταπτυχιακό :2 μόρια

Για τους κατόχους ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου(integrated master): 1μόριο

Κάτοικοι μικρών νησιωτικών Δήμων ,μικρών ορεινών κλπ(άρθρο 12): 20 μόρια.

Προσαύξηση 10 μορίων για τους μόνιμους κατοίκους μεγάλων και μεσαίων νησιωτικών δήμων ,ηπειρωτικών δήμων κλπ (άρθρο 12).

Οι προσαυξήσεις για τους μόνιμους κατοίκους των παραπάνω δήμων δίνονται με την υποχρέωση των υποψηφίων να υπηρετήσουν,τουλάχιστον μια δεκαετία σε αυτούς.

Ειδικές κατηγορίες υποψηφίων

Ποσοστό 16% των θέσεων δίνεται στους πολύτεκνους και στα τέκνα πολυτέκνων.

Ποσοστό 12%στους τρίτεκνους και τα τέκνα τους.

Ποσοστό 5% για όσους έχουν αδελφό,τέκνο ή σύζυγο με αναπηρία 67% και άνω.

Ποσοστό 2% για παλιννοστούντες Ποντίους ομογενείς (άρθρο 13).

Τον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό τον διενεργεί

η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού η οποία είναι πενταμελής και αποτελείται από 2 μέλη του ΑΣΕΠ και από μέλη ΔΕΠ,εκπκούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,τακτικούς δημοσίους υπαλλήλουςή κρατικούς λειτουργούς.

Η εφαρμογή του Νόμου ξεκινά

για τα άρθρα 8 έως 43 μετά την πάροδο τεσσάρων μηνών από τη δημοσίευσή του σε ΦΕΚ και για τα υπόλοιπα από τη δημοσίευσή του.

__________________________

Οι προτάσεις-παρατηρήσεις της ΑΔΕΔΥ επί του σχεδίου νόμου
Η θέση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για το νομοσχέδιο του Υπ. Εσωτερικών: «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων – Ενίσχυση του ΑΣΕΠ – Αξιοκρατία στο δημόσιο τομέα»

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., με αφορμή την κατάθεση και συζήτηση στη Βουλή νομοσχεδίου του Υπ. Εσωτερικών για το σύστημα προσλήψεων στο δημόσιο τομέα, επισημαίνει τα εξής:

  • Το συνδικαλιστικό κίνημα και η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ήταν πάντα και εξακολουθεί να είναι υπέρ των μαζικών διορισμών σε μόνιμες θέσεις ώστε να καλυφθούν όλα τα κενά στις δημόσιες υπηρεσίες, με βάση τις πραγματικές ανάγκες και όχι το δημοσιονομικό κόστος και τις ασφυκτικές πολιτικές της λιτότητας.
  • Το συνδικαλιστικό κίνημα και η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ήταν πάντα και εξακολουθεί να είναι υπέρ της καθιέρωσης αδιάβλητου συστήματος προσλήψεων στο Δημόσιο, μέσω ΑΣΕΠ, με μετρήσιμα και αντικειμενικά κριτήρια.
Με το παρόν νομοσχέδιο

καθιερώνεται ο γραπτός πανελλήνιος διαγωνισμός για το σύστημα των προσλήψεων στο Δημόσιο με test γνώσεων και δεξιοτήτων, που θα αθροίζουν συνολικά 100 μόρια. Τα κριτήρια προσλήψεων που θεσμοθετεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο με τον πανελλαδικό διαγωνισμό, είναι ουσιαστικά κριτήρια αποκλεισμού πολλών.

Σε αυτή την εκατοντάβαθμη κλίμακα

τα επιστημονικά προσόντα των υποψηφίων υποβαθμίζονται πλήρως, ενώ ταυτόχρονα δίνει μέχρι και 20 μόρια για μεγάλες περιοχές της χώρας, με την υποχρέωση παραμονής των νεοδιόριστων τουλάχιστον μια δεκαετία σε αυτές!

Με το νομοσχέδιο αυτό επεκτείνεται ο κόφτης της συνέντευξης

(η οποία μάλιστα θα μετρά 35% στην τελική κρίση) στη επιλογή των στελεχών. Είναι παγκοίνως γνωστό ότι η συνέντευξη, αποτελούσε και αποτελεί το κύριο μέσο προσλήψεων ημετέρων σε θέσεις του Δημοσίου. Η κυβέρνηση της ΝΔ φτιάχνει όχι ένα «κράτος δικαίου και των αρίστων» αλλά της αδικίας και των αρεστών της.

Δεν προβλέπεται καμία μοριοδότηση στις προϋπηρεσίες των υποψηφίων στις ίδιες θέσεις. Απαξιώνεται έτσι η εργασιακή εμπειρία και οδηγούνται, επί της ουσίας, στην απόλυση χιλιάδες συμβασιούχοι συνάδελφοι μας. (ΣΣ: Τελικά έχουμε μοριοδότηση σύμφωνα με τα πιο πάνω αναφερθέντα).

Η κυβέρνηση κοροϊδεύει και αποπροσανατολίζει. Την ίδια στιγμή που ακολουθεί πολιτική μηδενικών διορισμών, με τεράστιες περικοπές στον κρατικό προϋπολογισμό του 2021 για τη μισθοδοσία, γεγονός που υποδηλώνει καθαρά ότι δε θα γίνουν διορισμοί, την ίδια στιγμή φέρνει νομοσχέδιο για το πώς θα … διορίζει!!!

Το τεράστιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στο δημόσιο,

ιδιαίτερα στους τομείς της παιδείας, υγείας, ασφαλιστικών ταμείων κτλ, δεν είναι το σύστημα προσλήψεων, αλλά η κάλυψη των χιλιάδων οργανικών κενών θέσεων και τα τεράστια προβλήματα που ανακύπτουν λόγω αυτής της έλλειψης.

Με 8050 προσλήψεις που ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών για το 2021, τη στιγμή που την προηγούμενη δεκαετία αποχώρησαν από το Δημόσιο πάνω 400.000 υπάλληλο, όχι μόνο δεν καλύπτονται τα κενά, αλλά αυτά παγιώνονται με επακόλουθο οι δημόσιες, κοινωνικές υπηρεσίες να είναι υποστελεχωμένες και ο κόσμος να ταλαιπωρείται.

Ύστερα από τα παραπάνω η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.:
  • Απαιτεί, άμεσα, μόνιμους μαζικούς διορισμούς στο Δημόσιο για την κάλυψη όλων των θέσεων των κενών στο Δημόσιο.
  • Ζητά να αποσυρθεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο των ημετέρων και της αναξιοκρατίας.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.”

Δείτε σχετικά

Δείτε το νομοσχέδιο ΑΣΕΠ Εκσυγχρονισμός συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο 

 Δείτε ακόμη

Λειτουργία Δημοσίου-27η Εγκύκλιος: Μέτρα προστασίας-Διευκολύνσεις γονέων-Αδεια ειδικού σκοπού
 Σύψας-σχολεία: Πιθανά την επόμενη εβδομάδα το άνοιγμα Γ Λυκείου-Περίοδος μέτρων “ακορντεόν”
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση