Τετάρτη, 12 Μαΐου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αλλάζουν έδρα πέντε Κ.Ε.Σ.Υ. της Αθήνας και ένα της Θεσσαλονίκης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μεταβολή της έδρας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Κ.Ε.Σ.Υ. των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και Αττικής

Αλλάζουν έδρα πέντε  Κ.Ε.Σ.Υ. της Αθήνας και ένα της Θεσσαλονίκης με την υπ. αριθμ. 30890/ΓΔ4 – ΦΕΚ B 780 – 06.03.2019 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας Κ. Γαβρόγλου “Μεταβολή της έδρας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Κ.Ε.Σ.Υ. των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και Αττικής“.

Με την Απόφαση αυτή έχουμε τις παρακάτω μεταβολές έδρας για το 2ο Κ.Ε.Σ.Υ.. Α΄ Θεσσαλονίκη, το 2ο Κ.Ε.Σ.Υ. Γ΄ Αθήνας, το 2ο Κ.Ε.Σ.Υ. Δ΄ Αθήνας, το 2ο Κ.Ε.Σ.Υ. Πειραιά, το 1ο  Κ.Ε.Σ.Υ. Ανατολικής Αττικής και το 2ο Κ.Ε.Σ.Υ. Ανατολικής Αττικής.

Συγκεκριμένα:

1. Τη μεταβολή της έδρας του 2ου Κ.Ε.Σ.Υ. Α΄ Θεσσαλονίκης με έδρα ίδρυσης τον Δήμο Θέρμης, στον Δήμο Θεσσαλονίκης.
2. Τη μεταβολή της έδρας του 2ου Κ.Ε.Σ.Υ. Γ΄ Αθήνας με έδρα ίδρυσης το Αιγάλεω, στον Δήμο Ιλίου.
3. Τη μεταβολή της έδρας του 2ου Κ.Ε.Σ.Υ. Δ΄ Αθήνας με έδρα ίδρυσης τη Νέα Σμύρνη, στον Δήμο Αγίου Δημητρίου.
4. Τη μεταβολή της έδρας του 2ου Κ.Ε.Σ.Υ. Πειραιά με έδρα ίδρυσης τον Πειραιά, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορυδαλλού.
5. Τη μεταβολή της έδρας του 1ου Κ.Ε.Σ.Υ. Ανατολικής Αττικής με έδρα ίδρυσης το Κορωπί, στον Δήμο Παλλήνης.
6. Τη μεταβολή της έδρας του 2ου Κ.Ε.Σ.Υ. Ανατολικής Αττικής με έδρα ίδρυσης το Κορωπί, στον Δήμο Αχαρνών.

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση