Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αλλαγή ΙΚΑ σε Δημόσιο: Συμφέρει να γίνει η αλλαγή ασφαλιστικού καθεστώτος;

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αλλαγή ΙΚΑ σε Δημόσιο: Συμφέρει να γίνει η αλλαγή ασφαλιστικού καθεστώτος; – Ενημέρωση από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (ΠΟΕΥΠΣ). 

Αλλαγή ΙΚΑ σε Δημόσιο

Οι προϋποθέσεις για την αλλαγή ασφαλιστικού φορέα από ΙΚΑ σε δημοσίου για τους νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ και εάν συμφέρει τελικά αυτή η αλλαγή προβληματίζουν πολλούς.

Γι αυτό το λόγο δημοσιεύουμε ενημέρωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (ΠΟΕΥΠΣ) με θέμα “Διευκρινήσεις για την αλλαγή ασφαλιστικού καθεστώτος από ΙΚΑ σε πρώην Δημόσιο –  Συμφέρει να γίνει η αλλαγή;”.

 

Αρ. Πρωτ: 79      

Aθήνα 26.07.2021

ΠΡΟΣ:   Πρωτοβάθμιες  Ενώσεις– μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις για την αλλαγή ασφαλιστικού καθεστώτος από ΙΚΑ σε πρώην Δημόσιο –  Συμφέρει να γίνει η αλλαγή;»

Λόγω των πολλών ερωτημάτων από συναδέλφους, σχετικά με το 38969 Φ.509.2/05.07.2021 έγγραφο του Α.Π.Σ., η Ομοσπονδία μας ανέθεσε στον Πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών και Ασφαλιστικών θεμάτων της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.  και μέλος  στη Συμβουλευτικής Επιτροπής  Σωμάτων Ασφαλείας του ΕΦΚΑ κ. Κωνσταντίνο Ζαγγογιάννη, να διερευνήσει το θέμα και σας διευκρινίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με το εν λόγω έγγραφο του Α.Π.Σ, οι μόνιμοι Πυροσβεστικοί Υπάλληλοι που έχουν προσληφθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα μετά την 01-01-2011, έχουν σήμερα κύρια ασφάλιση για σύνταξη στο ΙΚΑ-Ε.Τ.Α.Μ. και έχουν έστω και μια ημέρα ασφάλισης σε φορέα του Δημοσίου (με οποιαδήποτε σχέση εργασίας) πριν την 01-01-2011, θα πρέπει να  ενημερώσουν (στην περίπτωση που επιθυμούν) μέσω της εγκυκλίου 54Α/Α.Π.Σ. το Τμήμα Αποδοχών Ασφάλισης και Πρόσθετων και Παρεπόμενων παροχών της Δ/σης Υποστήριξης Α.Π.Σ., έτσι ώστε να γίνει αλλαγή του συνταξιοδοτικού – ασφαλιστικού καθεστώτος από ΙΚΑ-Ε.Τ.Α.Μ. σε πρώην Δημόσιο, καταθέτοντας σχετικά παραστατικά.

     Προκύπτει λοιπόν το ερώτημα σε όσους έχουν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, εάν τους συμφέρει αυτή η αλλαγή.

  • Διαχρονικά λοιπόν οι διατάξεις συνταξιοδότησης του Δημοσίου και ειδικώς των υπηρετούντων τα Σώματα Ασφαλείας, ήταν ευνοϊκότερες από αυτές του ΙΚΑ.Για τον στρατό και τα Σώματα Ασφαλείας ίσχυαν οι διατάξεις του Ν.3865/2010, ενώ για τους ασφαλισμένους με Ασφαλιστικό καθεστώς ΙΚΑ ίσχυαν οι διατάξεις του ν.3863/2010. Διαφοροποιήσεις υπήρχαν και στους χρόνους αναγνώρισης για τους οποίους στην περίπτωση των Ενστόλων ίσχυαν οι σχετικές διατάξεις του Ν.3865/2010, ενώ των ασφαλισμένων στο ΙΚΑ οι διατάξεις του Ν.3996/2011.
  • Με την ενοποίηση των ασφαλιστικών Ταμείων στον ΕΦΚΑ, ενώ ενοποιείται ο τρόπος υπολογισμού της Σύνταξης ανά κατηγορία ασφαλισμένων, παραμένουν σε ισχύ οι διαφορετικές διατάξεις περί θεμελίωσης των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο Τομέα και ειδικά για τους ένστολους, σε σχέση με τους λοιπούς ασφαλισμένους οι οποίοι  έχουν Ασφαλιστικό καθεστώς ΙΚΑ.Ασαφές όμως παραμένει το τοπίο, για το εάν αφορούν οι ανωτέρω διαφοροποιήσεις σε ότι αφορά την θεμελίωση ακόμη και τις αναγνωρίσεις, τους ένστολους προσληφθέντες στο Δημόσιο μετά την 1.1.2011 με ασφαλιστικό καθεστώς ΙΚΑ, καθώς και για τους ένστολους ισχύει ο Ν.3865/2010.

 Για παράδειγμα στην αναγνώριση των ετών υπηρεσίας στο διπλάσιο του άρθρου 40 του ΠΔ 169/2007 (μάχιμη 5ετία), οι από 01.01.2011 και εφ εξής κατατασσόμενοι  στρατιωτικοί ή διοριζόμενοι πολιτικοί υπάλληλοι, οι οποίοι σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 2 του ν. 3865/2010 υπάγονται αυτοδικαίως στον κλάδο κύριας σύνταξης του πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, σύμφωνα με την Φ.10042/40444/1053/21-05-2019 εγκύκλιο του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δύνανται να αναγνωρίζουν ως διπλάσιες τις υπηρεσίες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (Π.Δ. 169/2007). Δηλαδή, παρόλο που είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ, καταλαμβάνονται και από ασφαλιστικές διατάξεις που  προβλέπονται στον Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (Π.Δ. 169/2007). Σύμφωνα δε με την υπ. αριθμ. Φ10042/οικ.13567/329/8.06.18 εγκύκλιο του ίδιου Υφυπουργού για την εξαγορά των 5 ετών εις το διπλάσιο, το ποσό για την αναγνώριση παραμένει 2.392.20€ και μετά τον Ν.4387/2016.

 Παρόλο τα ανωτέρω, οι συνάδελφοι που προσλήφθηκαν μετά την 01.01.2011, όταν απευθύνονται στα τοπικά καταστήματα του ΙΚΑ για να αναγνωρίσουν την μάχιμη 5ετία ταλαιπωρούνται, καθώς τα μηχανογραφικά συστήματα του ΙΚΑ δεν εμπεριέχουν εξαιρέσεις σε ότι αφορά την αναγνώριση του πλασματικού χρόνου και η αναγνώριση της μάχιμης 5ετίας αντιμετωπίζεται με τις γενικές διατάξεις και όχι με τις προνομιακές του αρ. 22 παρ. 3 του ν. 3865/2010. Το θολό τοπίο που αφορά το θέμα ενισχύεται από το γεγονός ότι, από την μία οι προσληφθέντες στο Δημόσιο μετά την 1.1.2011 για τα θέματα που τους απασχολούν κατευθύνονται  στο ΙΚΑ, από την άλλη ο  e-ΕΦΚΑ δημιουργεί Γενική Διεύθυνση Συντάξεων Δημοσίου Τομέα.

  • Το θέμα έχει εντοπίσει εξ αρχής  η Ομοσπονδία μας και  το έθεσε μεταξύ άλλων στον Υπουργό κ. Ιωάννη Βρούτση, στην συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την 23.12.2019 στο Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων πριν την ψήφιση του ν.4670/2020, καταθέτοντας σχετικό υπόμνημα.

Ζητήθηκε δε από το Υπουργείο να προβεί σε διευκρινήσεις για το συνταξιοδοτικό καθεστώς στους κατατασσόμενους στο Π.Σ. μετά την 01.01.2011 με ασφάλιση Ι.Κ.Α. και στους μονιμοποιηθέντες συναδέλφους, πρώην 5ετής υποχρέωσης. Στην συνάντηση αναδείχτηκαν επίσης τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι στις περιπτώσεις που  επιχειρούν να καταθέσουν αιτήσεις αναγνώρισης στις υπηρεσίες του ΙΚΑ.

 Θέλοντας να συνοψίσουμε τα ανωτέρω,  επειδή από την μία το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου είναι ξεκάθαρο και προνομιακό σε σχέση με αυτό του ΙΚΑ, από την άλλη δεν έχει ξεκαθαρίσει τι ισχύει ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά για τους προσληφθέντες στο Δημόσιο μετά την 01.01.2011 με ασφαλιστικό καθεστώς ΙΚΑ, θεωρούμε ότι είναι ασφαλέστερο όσοι συνάδελφοι έχουν τις προϋποθέσεις για αλλαγή του ασφαλιστικού καθεστώτος τους από ΙΚΑ σε πρώην Δημόσιο, θα πρέπει να το κάνουν.

Σε κάθε περίπτωση η Ομοσπονδία μας συνεχίζει κα κάνει τις απαιτούμενες παρεμβάσεις στους αρμόδιους φορείς έτσι ώστε να ξεκαθαρίσει το θέμα, βρίσκεται δε πάντα  στο πλευρό όλων των συναδέλφων και  κινείται ταχύτατα σε όλα τα θέματα και ερωτήματα που προκύπτουν, προκειμένου για την ενημέρωσή σας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                  ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Δείτε σχετικά

Ασφαλιστικός φορέας νεοδιόριστων: Οι προϋποθέσεις για αλλαγή από ΙΚΑ σε Δημόσιο

Δείτε επίσης

Νεοδιόριστοι: Δικαιολογητικά-διαδικασία Ορκωμοσίας, ανάληψης υπηρεσίας, τοποθέτησης-επιλογή ασφαλιστικού φορέα 

Διορισμοί εκπαιδευτικών 2022: Η Πρόσκληση για αιτήσεις στο ΦΕΚ ΑΣΕΠ 

Διορισμοί ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022: Η Πρόσκληση για αιτήσεις στο ΦΕΚ ΑΣΕΠ 

Κατανομή μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών και ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022 κατά κλάδo, ειδικότητα ή ειδίκευση 

Νεοδιόριστοι-Μονάδες Συνθηκών Διαβίωσης: Ρυθμίσεις στο άρθρο 372 του νόμου 4957/2022

Δείτε επίσης

Αδειες μόνιμων εκπαιδευτικών-ΕΕΠ και ΕΒΠ: Αναλυτικός οδηγός Υπ. Παιδείας-Ποιες δικαιούνται-Νομοθετικό πλαίσιο 

Αδειες άνευ αποδοχών-νεοδιόριστοι: Δίδονται όπως και στους λοιπούς εκπαιδευτικούς-Όχι πάνω από 5 έτη 

Νεοδιόριστοι-Αδειες: Ποιες δικαιούνται | Κατάλογος 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση