Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος μαθητών/τριών: Παράθεση νομοθετικού πλαισίου για την Α/θμια και τη Β/θμια Εκπ/ση

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος μαθητών/τριών: Παράθεση του νομοθετικού πλαισίου για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος μαθητών

Ακολούθως παρατίθεται το νομοθετικό πλαίσιο, αναφορικά με την αλλαγή σχολικής μονάδας ή σχολικού Τμήματος για μαθητές και μαθήτριες, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Α. Αναφορικά με την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Σύμφωνα με την Β4 ενότητα της Εγκυκλίου Φ7/ 95955/Δ1/1-9-2023, με θέμα: “Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2023-2024”

Η αλλαγή σχολείου για μαθητή/τρια, όπως προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 14 του ΠΔ 79/2017 (Α΄109)* όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι μέτρο παιδαγωγικού ελέγχου και μπορεί να γίνει με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και τη συναίνεση του γονέα/κηδεμόνα, αφού έχει εφαρμοστεί η προβλεπόμενη διαδικασία που περιγράφεται στην ανωτέρω παράγραφο. Πρόσθετα η αλλαγή τμήματος για μαθητή/τρια, είναι μέτρο παιδαγωγικού ελέγχου και μπορεί να γίνει με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων αφού έχει εφαρμοστεί η προβλεπόμενη διαδικασία που περιγράφεται στην ανωτέρω παράγραφο, όπως προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 14 του ΠΔ 79/2017 (Α΄109) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

*Στην παράγραφο 5, του άρθρου 14 του Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ.) 79/2017 (Α΄109), προβλέπεται ότι:

“Για την αντιμετώπιση των μαθητών που παρουσιάζουν σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες ή και προβλήματα συμπεριφοράς, ο εκπαιδευτικός της τάξης συνεργάζεται με το Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο του σχολείου, τον εκπαιδευτικό του τμήματος ένταξης, τους γονείς/κηδεμόνες στο πλαίσιο της λειτουργίας της ομάδας εκπαιδευτικής υποστήριξης των μαθητών ή των Ε.Δ.Ε.Α.Υ., όπου αυτές λειτουργούν, με τα οικεία Κ.Ε.Σ.Υ., τον αρμόδιο συντονιστή εκπαιδευτικού έργου και το συντονιστή εκπαιδευτικού έργου ειδικής αγωγής και ενταξιακής εκπαίδευσης, καθώς και τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους φορείς για την προστασία και την υποστήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους. Η αλλαγή περιβάλλοντος του μαθητή είναι μέτρο παιδαγωγικού ελέγχου και μπορεί να γίνει με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων:

α) όταν πρόκειται για αλλαγή τμήματος,
β) με τη συναίνεση του γονέα/κηδεμόνα όταν πρόκειται για αλλαγή σχολείου”.

Αρα για τους μαθητές και τις μαθήτριες που φοιτούν σε Δημοτικά και Νηπιαγωγεία βρίσκεται σε ισχύ η διάταξη του άρθρου 14 παρ. 5 του ΠΔ 79/2017 αναφορικά με την αλλαγή Τμήματος, η οποία έχει να κάνει με ένα μέτρο παιδαγωγικού ελέγχου, το οποίο λαμβάνεται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, όταν αυτό κριθεί αναγκαίο για την αντιμετώπιση ορισμένων μαθησιακών ή άλλων προβλημάτων συμπεριφοράς που ενδέχεται να έχει ένας μαθητής ή μαθήτρια.

Αναφορικά με τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

Στα άρθρα 16 έως 20 της Υπουργικής Απόφασης 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (ΦΕΚ 2005/Β/31-5-2019), με τίτλο: “Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης” και αναφορικά με την αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, προβλέπεται το πλαίσιο για το παιδαγωγικό μέτρο της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος μαθητών και μαθητριών. Δεν προβλέπεται όμως κάποια ειδικότερη διάταξη για την αλλαγή Τμήματος κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Δείτε σχετικά

Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2023-2024

Δείτε επίσης

Οδηγός εκπαιδευτικού 2023-24: Ολα όσα αφορούν στους μόνιμους, νεοδιόριστους και αναπληρωτές 

Ψηφιακός μετασχηματισμός Υπουργείου Παιδείας: 1.639.900 € για μείωση της γραφειοκρατίας, ηλεκτρονικής και μη

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση