Σάββατο, 20 Αυγούστου 2022

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

ΑμεΑ και Στρατός: Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ΑμεΑ και Στρατός: Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης. Η ΕΣΑμεΑ, σύμφωνα με Δελτίο Τύπου, ζήτησε αλλαγή στον απαράδεκτο ορισμό της Αναπηρίας.

ΑμεΑ και Στρατός: Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης

Στην Τροποποίηση της υπ. Φ.400/32/82424/Σ.343/27-5-2011 Απόφασης προχώρησε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Αμυνας Παναγιώτης Ρήγας.

Η ΕΣΑμεΑ είχε ζητήσει την τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης

Η ΕΣΑμεΑ είχε ζητήσει την τροποποίηση της εν λόγω Απόφασης καθότι, σύμφωνα με Ανακοίνωσή της περιείχε τον εξής απαράδεκτο ορισμό της αναπηρίας:

«Ως ΑμεΑ ορίζονται τα άτομα που δεν μπορούν να εξασφαλίσουν μόνα τους όλες ή ένα μέρος από τις ανάγκες μίας φυσιολογικής ατομικής και κοινωνικής ζωής, λόγω κάποιας εκ γενετής ή επίκτητης σωματικής, διανοητικής ή ψυχικής βλάβης και έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω».

Η ΕΣΑμεΑ επιπροσθέτως είχε επισημάνει:

1ον. “Οτι η ανωτέρω διάταξη έρχεται σε ρητή αντίθεση με τη νέα δικαιωματική προσέγγιση για την αναπηρία και υιοθετεί έναν ορισμό για την αναπηρία, ο οποίος ουδεμία σχέση έχει με τις Γενικές Αρχές της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, όπως και με τον ορισμό που υιοθετεί η ανωτέρω Σύμβαση, η οποία κυρώθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων με τη ψήφιση του ν. 4074/2012” και

2ον. “Η αναγκαιότητα της συμπαράστασης εταίρου προσώπου δεν αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την πιστοποίηση της αναπηρίας ενός ατόμου ούτε και για την αξιολόγηση του βαθμού αυτής”.

Με την Τροποποίηση της Φ.400/32/82424/Σ.343/27-5-2011 με την Φ. 400/15/214623/Σ.3587 Απόφασης (ΦΕΚ 2335/2019 τευχ. Β΄) Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας:

«Διοικητικά και άλλα ευεργετικά μέτρα για κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήματα,

έχουμε τα εξής:

Η Τροποποίηση

Αρθρο 1
Ορισμοί

“1. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας:

α. Ως άτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ), όπως αυτά προσδιορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 60 του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ 137 Α΄), νοούνται τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, καθώς επίσης και τα ανήλικα άτομα που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%. Για την ασθένεια ή αναπηρία γνωματεύει το οικείο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή η Ανώτατη κατά Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) Υγειονομική Επιτροπή”.

Τέλος, όπως αναφέρει η ΕΣΑμεΑ,

συμπληρώθηκε και το άρθρο 2, το οποίο αφορά σε απαλλαγές από συμμετοχές σε ασκήσεις και από διανυκτερεύσεις γονέων που έχουν παιδιά με αναπηρία, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτές και όσους έχουν τη δικαστική επιμέλεια ατόμου με αναπηρία.

Δείτε την Τροποποίηση της Υ.Α.

Δείτε ακόμη:

Μοριοδότηση Μεταθέσεων για ΑμεΑ και μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στον Στρατό | ΦΕΚ

Μετακινήσεις ΑμεΑ: Διευκρινιστική Εγκύκλιος για τη χορήγηση Δελτίων

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση