Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αμοιβαίες μετατάξεις Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας | Διευκρινίσεις

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αμοιβαίες μετατάξεις Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ): Διευκρινίσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών και τον Υπουργό κο Τ. Θεοδωρικάκο.

Αμοιβαίες μετατάξεις

Με την υπ. αρίθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/647/16030/15-10-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, που υπογράφει ο Υπουργός ΥΠΕΣ κος Τ. Θεοδωρικάκος, παρέχονται διευκρινίσεις για τη διενέργεια αμοιβαίας μετάταξης στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ).

Αναλυτικά
ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τη διενέργεια αμοιβαίας μετάταξης στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) και λοιπές διευκρινίσεις στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του ΕΣΚ

Κατόπιν διαφόρων ερωτημάτων που υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας σχετικά με τη διαδικασία διενέργειας της αμοιβαίας μετάταξης, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του αρ. 10 του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ), ν. 4440/2016, όπως ισχύει,και της σχετικής αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/129/οικ.9359/6.3.2018 (Β ́ 883) απόφασης,όπως ισχύει,διευκρινίζονται περαιτέρω τα εξής:

1. Πεδίο εφαρμογής:

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για αμοιβαία μετάταξη έχουν οι υπάλληλοι που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ΕΣΚ, όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 1 του αρ. 3 του ΕΣΚ και στο άρθρο 1 της αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 49Κ/129/οικ.9359/6.3.2018 (Β ́ 883) απόφασης. Βάσει των ως άνω διατάξεων, προκειμένου να δύναται να ολοκληρωθεί νομίμως η διαδικασία της αμοιβαίας μετάταξης θα πρέπει και οι δύο υπάλληλοι που θα μεταταχθούν αμοιβαία, αλλά και οι φορείς,στους οποίους ανήκουν οργανικά να υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ΕΣΚ.

2. Προϋποθέσεις:

Για το παραδεκτό της αίτησης για αμοιβαία μετάταξη θα πρέπει κατ ́ εφαρμογή των προαναφερόμενων διατάξεων του αρ. 10 του ν. 4440/2016να έχει παρέλθει διετία από το διορισμό/πρόσληψη του υπαλλήλου. Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι προκειμένου να μην δημιουργούνται ζητήματα που δύνανται να έχουν ως συνέπεια την ακύρωση της διαδικασίας, η προϋπόθεση αυτή θα πρέπει να συντρέχει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για αμοιβαία μετάταξη, άλλως θα ελλοχεύει ο κίνδυνος έκδοσης απόφασης μετάταξης πριν από τη συμπλήρωση της διετίας από το διορισμό/πρόσληψη του υπαλλήλου, οπότε και δεν θα πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Εξαίρεση στην ανωτέρω προϋπόθεση της διετίας από το διορισμό ή την πρόσληψη του υπαλλήλου, προβλέπεται μόνο για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ α ́ βαθμού που ανήκουν οργανικά σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Δείτε αναλυτικά ολόκληρη την Εγκύκλιο “Διευκρινίσεις για τη διενέργεια αμοιβαίας μετάταξης στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ)”

Δείτε επίσης

Δημόσιο: Νέα Εγκύκλιος με μέτρα και ρυθμίσεις για τη λειτουργία του λόγω κορονοϊού
Αδειες κορονοϊού εκπαιδευτικών, ΕΕΠ και ΕΒΠ | Νέο έγγραφο
 Μετακινήσεις ΑμεΑ-πολυτέκνων: Οροι και προϋποθέσεις δωρεάν ή μειωμένου εισιτηρίου
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση