Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αμοιβαίες μεταθέσεις εκπαιδευτικών 2024: Ποιοι έχουν δικαίωμα-Προϋποθέσεις-Προθεσμίες

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αμοιβαίες μεταθέσεις εκπαιδευτικών 2024: Ποιοι έχουν δικαίωμα-Προϋποθέσεις-Προθεσμίες – Ενημερωτικό του Αιρετού ΠΥΣΠΕ Πέλλας Ηλία Διαμαντόπουλου.

Αμοιβαίες μεταθέσεις εκπαιδευτικών 2024

Σύντομο ενημερωτικό σημείωμα που αφορά στις Αμοιβαίες μεταθέσεις εκπαιδευτικών για το 2024, ποιοι έχουν δικαίωμα αμοιβαίας μετάθεσης, προϋποθέσεις και προθεσμίες κοινοποίησε ο Αιρετός ΠΥΣΠΕ Πέλλας Ηλίας Διαμαντόπουλος.

Σύμφωνα με Ανακοίνωση του ΥΠΑΙΘΑ αρχίζει σήμερα η υποβολή αιτήσεων για αμοιβαίες μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους έως και τις 11.04.24. (Παρατίθενται στο τέλος του άρθρου τα σχετικά έντυπα αιτήσεων για την Α/θμια και τη Β/θμια Εκπαίδευση).

Ακολουθεί το Ενημερωτικό του Αιρετού

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 

ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΠΕΛΛΑΣ

ΤΗΛ. 6971590711 & 6974794988 – E-MAIL : diamantopoulosh@gmail.com – Ιστοσελίδα: https://diamantopouloshlias.blogspot.com

ΘΕΜΑ: «Αμοιβαίες μεταθέσεις εκπαιδευτικών για το 2024.

Ποιοι έχουν δικαίωμα αμοιβαίας μετάθεσης  – Προϋποθέσεις και Προθεσμία»

 Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

 Την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024, ολοκληρώθηκε η διαδικασία των μεταθέσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ. Αμέσως μετά την ανακοίνωσή τους, ακολουθεί η διαδικασία των αμοιβαίων μεταθέσεων.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο των μεταθέσεων  σχολικού έτους 2023-2024 η οποία στηρίζεται στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, σας επισημαίνω ορισμένα βασικά σημεία σχετικά τη διαδικασία των αμοιβαίων μεταθέσεων.

Ποιοι έχουν δικαίωμα αμοιβαίας μετάθεσης

  1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για αμοιβαία μετάθεση έχουν οι εκπαιδευτικοί εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις του άρθρου 10 του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45Α) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94Α)

α) Να ανήκουν στον ίδιο κλάδο, να έχουν την ίδια ειδικότητα και να μην έχουν συμπληρώσει 25ετή πραγματική υπηρεσία κατά την έννοια του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/1996, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/1997, μέχρι 31 Αυγούστου του έτους που πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις.

β) Η διαφορά της συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας τους να μην υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη κατά την 31η Αυγούστου 2023 και

γ) Να έχουν συμπληρώσει δύο χρόνια υπηρεσίας μέχρι 31 Αυγούστου 2023 από την ημερομηνία δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκ των οποίων τον ένα χρόνο στην οργανική τους θέση.

  1. Δε δικαιούνται αμοιβαίας μετάθεσης οι χαρακτηριζόμενοι ως υπεράριθμοι(άρθρο 10 παρ. 4 του Π.Δ. 50/96 όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 παρ. 2 του 100/97) καθώς και όσοι δεν έχουν τοποθετηθεί οργανικά σε σχολική μονάδα.
  2. Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται αμοιβαία έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης για σχολεία των περιοχών μετάθεσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης από την οποία προήλθαν, εφόσον από την ημερομηνία της μετάθεσής τους αυτής και μέχρι 31 Αυγούστου του έτους που πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις υπηρετήσουν για μια τριετία εκτός της περιοχής από σχολείο της οποίας μετατέθηκαν.

Πότε υποβάλλονται οι σχετικές αιτήσεις στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης

  1. Οι ενδιαφερόμενοι για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 50/96 (Φ.Ε.Κ. 45Α), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94Α). Για τη φετινή χρονιά η προθεσμία είναι μέχρι και την Πέμπτη 11 Απριλίου 2024.
  2. Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αφού διαπιστώσουν ότι οι ενδιαφερόμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις για αμοιβαία μετάθεση και ελέγξουν την πληρότητα και την ορθότητα των δικαιολογητικών, υποβάλλουν στο ΚΥΣΠΕ, δια της Διεύθυνσης Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Τμήμα A΄ του ΥΠ.Π.Ε.Θ., μαζί με τις αιτήσεις, βεβαίωση (ενσωματωμένη στο σχετικό έντυπο αίτησης) όπου θα δηλώνεται ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών της Διεύθυνσής τους κατά την έννοια του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45Α’), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94Α’) και το Π.Δ.39/98 (ΦΕΚ 43Α΄), το ΦΕΚ διορισμού τους, αν έχουν υπηρετήσει ένα έτος στην οργανική τους θέση, σε ποια σχολική μονάδα υπηρετούν οργανικά, αν βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ καθώς και αν έχουν χαρακτηρισθεί ως υπεράριθμοι.
  3. Για τις αμοιβαίες μεταθέσεις από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης (Εντός ΠΥΣΠΕ) ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις με τη μόνη διαφορά ότι εξετάζονται από το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ).

Κατεβάστε το έντυπο της αίτησης για αμοιβαία μετάθεση εκπαιδευτικών Π.Ε. 2024

 Πάντα στη διάθεσή σας

 Διαμαντόπουλος Ηλίας

 Αιρετός ΟΛΩΝ των συναδέλφων

__________________________

Ανακοίνωση Υπουργείου Παιδείας για τις Αμοιβαίες Μεταθέσεις

Έντυπα αιτήσεων αμοιβαίων μεταθέσεων εκπαιδευτικών Α’βάθμιας και Β’βάθμιας εκπαίδευσης

Αρχίζει σήμερα η υποβολή αιτήσεων για αμοιβαίες μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους έως και τις 11/04/24.

Το έντυπο της Α/θμιας ΕΔΩ 

Το έντυπο της Β/θμιας ΕΔΩ

Δείτε επίσης

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας 2024 Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής | Τα ονόματα 

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας 2024 Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής | Τα ονόματα 

Πως υπολογίζονται τα κενά και πλεονάσματα εκπ/κών-Τι ισχύει για τον αριθμό μαθητών ανά Τμήμα 

Διευκρινίσεις για μετάφραση πρωτοτύπων εγγράφων από μεταφραστή δικηγόρο της Ελλάδας

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση