Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αμοιβή μελών ΔΕΠ και Εκπαιδευτών ΚΕΕ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αμοιβή μελών ΔΕΠ και Εκπαιδευτών ΚΕΕ: Καθορισμός ωριαίας αμοιβής διδασκόντων μελών ΔΕΠ και λοιπών κατηγοριών διδασκόντων/ εκπαιδευτών.

Αμοιβή μελών ΔΕΠ και Εκπαιδευτών ΚΕΕ

Με την υπ. αριθμ. Φ.122.1/84/108106/Ζ2 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών Παιδείας Ερευνας και Θρησκευμάτων Κώστα Γαβρόγλου και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη, καθορίσθηκε η αμοιβή μελών ΔΕΠ και εκπαιδευτών στα ΚΕΕ των ΑΕΙ.

Συγκεκριμένα:

α) Καθορίσθηκε η ωριαία αμοιβή διδασκόντων μελών ΔΕΠ και λοιπών κατηγοριών διδασκόντων/ εκπαιδευτών, πλην των ακαδημαϊκών υποτρόφων, στα Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.) στα Α.Ε.Ι., για την διδασκαλία στα Διετή Προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

β) Καθορίσθηκε το μηνιαίο επιμίσθιο για τους Οργανωτικούς Συντονιστές των Προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.) στα Α.Ε.Ι.

Yψος της ωριαίας αμοιβής μελών ΔΕΠ και εκπαιδευτών

Το ύψος της ωριαίας αμοιβής διδασκόντων μελών ΔΕΠ και λοιπών κατηγοριών διδασκόντων/εκπαιδευτών στα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης των Κ.Ε.Ε. των Α.Ε.Ι., πλην των ακαδημαϊκών υποτρόφων, καθορίσθηκε ως εξής:

  • Μέλη ΔΕΠ 30 ευρώ.
  • Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με διδακτορικό 20 ευρώ.
  • Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό 18 ευρώ.
  • Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 15 ευρώ.
  • Μη πτυχιούχοι/ειδικής τεχνικής εμπειρίας/εμπειροτέχνες 13 ευρώ.

Yψος του μηνιαίου επιμισθίου για τους Οργανωτικούς Συντονιστές ΚΕΕ

  • Το ύψος του μηνιαίου επιμισθίου για τους Οργανωτικούς Συντονιστές των προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης των Κ.Ε.Ε. καθορίζεται στα τριακόσια (300) ευρώ.

Οι ανωτέρω αποζημιώσεις υπόκεινται σε κρατήσεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων, όπως καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Επίσης:

Ιδρύονται Προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε δύο (2) Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΚΕΕ)

Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΚΕΕ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

1). Με την υπ. αρίθμ. 108032/Ζ1 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών Παιδείας Ερευνας και Θρησκευμάτων Κώστα Γαβρόγλου και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη, ιδρύονται  Προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στο Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΚΕΕ) του Ιονίου Πανεπιστημίου

2). Με την υπ. αρίθμ.108043/Ζ1 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών Παιδείας Ερευνας και Θρησκευμάτων Κώστα Γαβρόγλου και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη, ιδρύονται  Προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στο Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.) του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ

Δείτε ακόμη:

Εθνικό Κέντρο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών: Συγκροτήθηκε εννεαμελές Συμβούλιο από τον Υπουργό Παιδείας

Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών και Θεσσαλονίκης: Κριτήρια για επιλογή Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Συμπεριληπτική Εκπαίδευση: Ομάδα Εργασίας στο Υπουργείο Παιδείας για το έργο «Promoting inclusive education..»

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση