Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ανάγκη διορισμών και κάλυψης κενών θέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ: Επιστολή του ΣΕΕΠΕΑ Κεντρ. Μακεδονίας στο ΥΠΑΙΘ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ανάγκη διορισμών και κάλυψης κενών θέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ: Επιστολή Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Κεντρικής Μακεδονίας στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.)

 Θεσσαλονίκη, 08/04/2022

Αρ. Πρωτ: 21

Πληροφορίες: email: seepeakm@gmail.com

 Προς

–          Την Υπουργό ΥΠΑΙΘ κα. Ν. Κεραμέως

–          Την Υφυπουργό ΥΠΑΙΘ κα. Ζ.  Μακρή

–  Γενικό Γραμματέα ΥΠΑΙΘ κ. Α. Κόπτση

–  Διεύθυνση ΕΑΕ, Προϊστάμενο κ. Χ. Παπαϊωάννου

Kοινοποίηση

–       ΠΟΣΕΕΠΕΑ

–       Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας

–       Μέλη ΕΕΠ – ΕΒΠ

Θέμα: Ανάγκη Διορισμών και κάλυψης κενών θέσεων ΕΕΠ – ΕΒΠ

O Σύλλογος Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού προσωπικού Κεντρικής Μακεδονίας είναι o πρωτοβάθμιος συνδικαλιστικός φορέας που εκπροσωπεί τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ και ΕΒΠ) της Κ. Μακεδονίας, μόνιμους και αναπληρωτές που στελεχώνουν τη Δημόσια Ειδική και Γενική Εκπαίδευση, καθώς και τα ΚΕΔΑΣΥ και τις ΕΔΥ της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας.

          Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το σημαντικό ζήτημα της αναγκαιότητας στελέχωσης με μόνιμο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό-ΕΕΠ  και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό-ΕΒΠ, των Σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), των σχολείων γενικής εκπαίδευσης, των ΕΔΥ και ΚΕΔΑΣΥ με βάση την εικόνα που έχουμε από τα ειδικά και γενικά σχολεία της Κ. Μακεδονίας.

Οι  1.040  μόνιμοι διορισμοί ΕΕΠ –ΕΒΠ, κάλυψαν ένα μικρό ποσοστό από τις πάγιες ανάγκες  των ΣΜΕΑΕ και σύμφωνα με το έγγραφο της ΠΟΣΕΕΠΕΑ το οποίο σας έχει σταλεί στις 2/3/2022 με αρ.πρωτ.  04 και θέμα: «την στελέχωση των ΚΕΔΑΣΥ με μόνιμο προσωπικό», είναι γεγονός ότι μέχρι σήμερα τα ΚΕΔΑΣΥ στο μεγαλύτερο ποσοστό τους λειτουργούν με αναπληρωτές που κάθε χρόνο αλλάζουν.

Η ασφάλεια του εργασιακού περιβάλλοντος και η ανάγκη για σταθερότητα σε πρόσωπα στους μαθητές ΑΜεΑ, είναι παράγοντες που εδώ και χρόνια αναδεικνύουν  επιτακτικά την ανάγκη κάλυψης  όλων των κενών θέσεων των ειδικοτήτων στα ΣΜΕΑΕ με μόνιμο προσωπικό.

Η ίδρυση οργανικών θέσεων το 2019 άφησε ακάλυπτες πολλές ΣΜΕΑΕ,  οι οποίες   λειτούργησαν χωρίς  βασικές ειδικότητες  με αποτέλεσμα τη μη υποστήριξη των μαθητών όλη τη φετινή σχολική χρονιά.

Από τα  203 ελάχιστα  οργανικά κενά που δόθηκαν στην Κεντρική Μακεδονία καλύφθηκαν με μόνιμους διορισμούς  τα  148 μετά από πολλά χρόνια λειτουργίας των ειδικών σχολείων, της αύξησης των αναγκών τους σε μαθητικό δυναμικό  και χωρίς μόνιμους διορισμούς εδώ και χρόνια. Οι  συνάδελφοι αναπληρωτές εξακολουθούν να καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και να αναπληρώνουν τον ίδιο τους τον εαυτό και αυτό φαίνεται από τον αριθμό προσλήψεων αναπληρωτών κάθε χρόνο σε σχέση με το μόνιμο προσωπικό.

Γίνεται αντιληπτό ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των  ΣΜΕΑΕ  είναι ακάλυπτο  από τις ειδικότητες ΕΕΠ –ΕΒΠ και επιβάλλεται  η ίδρυση νέων οργανικών θέσεων και η κάλυψη τους με μόνιμο προσωπικό, όχι μόνο με  κριτήριο τον αριθμό των μαθητών, αλλά και τη  σοβαρότητα των αναγκών που προκύπτουν  σε κάθε σχολική μονάδα. Ένα αυτονόητο κριτήριο το οποίο δυστυχώς δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη μέχρι και σήμερα.  

Είναι επίσης απαράδεκτο σε μελλοντικούς διορισμούς, οι ειδικότητες ΕΕΠ-ΕΒΠ να πάρουν ποσοστό διορισμού βάση των συνταξιοδοτήσεων ή των παραιτήσεων, οι οποίες στις συγκεκριμένες ειδικότητες είναι απειροελάχιστες και δυσανάλογες με τις πραγματικές πάγιες ανάγκες των σχολείων της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.

Με βάση όλα τα παραπάνω,  και όσα είμαστε σε θέση να αντιμετωπίζουμε και γνωρίζουμε εργαζόμενοι καθημερινά στα ειδικά και γενικά σχολεία, ερχόμενοι σε επαφή με τις ανάγκες των μαθητών, των γονέων  και του εκπαιδευτικού πλαισίου θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό να σας επισημάνουμε τα εξής:

ü  Είναι πλέον αδιαμφισβήτητο ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην ανάγκη κάλυψης όλων των σχολικών μονάδων γενικής εκπαίδευσης με μόνιμους σχολικούς νοσηλευτές. Έχει αναδειχθεί ως  επιτακτική ανάγκη εδώ και χρόνια από όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, λειτουργεί ήδη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, και αφορά όχι μόνο την υποστήριξη των μαθητών με χρόνια νοσήματα και αναπηρίες  που είναι ενταγμένοι στην γενική εκπαίδευση, αλλά και πολλά άλλα σημαντικά ζητήματα που σχετίζονται με την προστασία, την προαγωγή, την διασφάλιση αλλά και την εκπαίδευση σε θέματα που αφορούν  την υγεία σε όλο το σχολικό πλαίσιο. Αυτά μπορεί να αφορούν την έγκαιρη ανίχνευση,  την διασφάλιση  και τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων, την αποτροπή διασποράς  ιογενών λοιμώξεων, την παροχή Α’Βοηθειών, την επείγουσα παρέμβαση, την διασφάλιση της υγείας όλης της σχολικής κοινότητας και την εκπαίδευση μαθητών και προσωπικού σε θέματα προαγωγής και προστασίας της υγείας.

ü  Παρόμοια κρίνεται αναγκαία η μόνιμη παρουσία ΕΒΠ στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης, λόγω του ότι υπάρχει αυξημένος αριθμός μαθητών ΑΜεΑ που χρειάζονται υποστήριξη στον τομέα της καθημερινής διευκόλυνσης μέσα και έξω από την τάξη.

ü  Ένα πολύ σημαντικό ζητούμενο, είναι η παρουσία όλων των ειδικοτήτων ΕΕΠ στα ΚΕΔΑΣΥ, καθώς μόνο με αυτό τον τρόπο μπορεί να υπάρχει μια συνολική και αντικειμενικότερη αξιολόγηση των μαθητών σε προβλήματα και διαταραχές που αντιμετωπίζουν. Είναι γεγονός ότι μόνο οι σχολικοί νοσηλευτές μπορούν να αξιολογήσουν  την σοβαρότητα αλλά  και την ανάγκη και τρόπο υποστήριξης χρόνιων νοσημάτων και προβλημάτων υγείας των μαθητών. Αντίστοιχα, οι φυσικοθεραπευτές μπορούν να αξιολογήσουν καλύτερα  την κινητική και νευρολογική κατάσταση των μαθητών. Οι εργοθεραπευτές την λεπτή κινητικότητα αλλά και την αναγκαιότητα αισθητηριακής παρέμβασης, λειτουργικότητας και ανάγκη παροχής ανάλογων ερεθισμάτων. Είναι συνεπώς άτοπο και ελλιπές να γίνονται αξιολογήσεις από άλλες ειδικότητες για διαταραχές και προβλήματα που αφορούν αντικείμενο άλλων ειδικοτήτων.

ü  Η στελέχωση με μόνιμο προσωπικό από όλες τις ειδικότητες στα ΚΕΔΑΣΥ αποτελεί μια επιβεβλημένη αναγκαιότητα καθώς και η ενίσχυσή τους με όλα τα μέσα που χρειάζονται (ψυχομετρικά εργαλεία, κτιριακή υποδομή, κλπ). Ο πολλαπλός και πολυδιάστατα επιστημονικός ρόλος και το έργο των ΚΕΔΑΣΥ  έχει αντίκτυπο και ουσιαστική παρέμβαση σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Η ενίσχυσή τους θα εξασφαλίσει την ποιότητα παροχής αυτών των  υπηρεσιών και θα πρέπει να αποτελέσει επιτέλους προτεραιότητα του υπουργείου.

ü  Η αναγκαιότητα μόνιμης πλέον παρουσίας Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών αναδεικνύεται σήμερα  ακόμη πιο επιτακτική από ποτέ στις ομάδες ΕΔΥ που θα καλύπτουν όλα τα σχολεία της γενικής  εκπαίδευσης αλλά και ως μόνιμο προσωπικό σε κάθε σχολική μονάδα πλέον. Ήδη και μετά την πρωτόγνωρη βίωση του εγκλεισμού-περιορισμού εξαιτίας της πανδημίας, ζούμε και αντιμετωπίζουμε την καθημερινή αύξηση  περιστατικών ενδοσχολικής βίας, αυτοκτονιών, καταθλίψων, σοβαρών κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων με αντίστοιχες αρνητικές επιδράσεις σε μαθητές και γονείς αλλά και σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Δεν είναι μόνο αυτά που βιώνουμε σήμερα αλλά και αυτά που αναμένεται να «δρέψουμε» στην συνέχεια, όσον αφορά τον αριθμό των περιστατικών αλλά και την έντασή τους. Είναι άμεση ανάγκη η ενίσχυση και υποστήριξη των σχολείων για την αντιμετώπιση πολλών και δύσκολων προβλημάτων που ήδη υπάρχουν.

ü  Με την ραγδαία αύξηση αναπτυξιακών, επικοινωνιακών και συμπεριφορικών διαταραχών από την προσχολική ηλικία, αναδεικνύεται άμεση ανάγκη για την δημιουργία οργανικών θέσεων ΕΕΠ και ΕΒΠ στα Νηπιαγωγεία  Γενικής Εκπαίδευσης,  για την ενίσχυση της πρώιμης αξιολόγησης, παρέμβασης, της υποστήριξης αλλά και  για την σωστή και έγκαιρη αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων.

Με βάση τις ανάγκες που έχουμε καταγράψει ως πλέον σημαντικές  από τα ειδικά και γενικά σχολεία  στην περιφέρεια της Κ. Μακεδονίας αναφέρουμε ως άμεση προτεραιότητα τα κάτωθι:

  • Άμεση ίδρυση  νέων οργανικών θέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ που να καλύπτουν τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες των Ειδικών σχολείων και των ΚΕΔΑΣΥ.

 

  • Δημιουργία οργανικών θέσεων  για σχολικούς νοσηλευτές και ΕΒΠ για κάθε σχολείο γενικής εκπαίδευσης.

              

  • Θέσπιση οργανικών θέσεων για όλες τις ειδικότητες  ΕΕΠ στα ΚΕΔΑΣΥ και άμεση κάλυψη αυτών με μόνιμο προσωπικό

 

  • Άμεση κάλυψη μέσω διορισμών των 1100 οργανικών θέσεων Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών στις  ΕΔΥ, ενίσχυση όλων των γενικών σχολείων με ΕΔΥ και άμεση δρομολόγηση δημιουργίας οργανικών θέσεων Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών για κάθε σχολική  μονάδα στην γενική εκπαίδευση.

 

  • Ένταξη  όλων των ειδικοτήτων ΕΕΠ-ΕΒΠ  στις ΕΔΥ και ειδικά στα νηπιαγωγεία για  την πρώιμη αξιολόγηση και παρέμβαση σε μαθητές που διαφαίνεται κάποια ψυχοκινητική, αναπτυξιακή καθυστέρηση ή συμπεριφορική διαταραχή.

Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος                                         Η Γ. Γραμματέας

Εριφύλη Διαμαντοπούλου                Ελένη Τσαγρή

Δείτε επίσης

ΠΟΣΕΕΠΕΑ για Παιδαγωγική Επάρκεια: Επιστολή στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ

Κεραμέως: Επεξεργαζόμαστε νέο σύστημα διορισμών πιο δίκαιο-Προκηρύξεις ΑΣΕΠ τις επόμενες εβδομάδες 

ΑΣΕΠ: Νέες Προκηρύξεις Ειδικής Αγωγής έως 20 Απριλίου-Επιδίωξη να είναι σαφείς-πλήρεις-κατανοητές 

Πριν φύγετε

Οδηγός: Αδειες μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση