Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ανακάλυψη και Ανάπτυξη Φαρμάκων: Δωρεάν μεταπτυχιακό πρόγραμμα από το Πανεπιστήμιο Πατρών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ανακάλυψη και Ανάπτυξη Φαρμάκων: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας στο Τμήμα Φαρμακευτικής μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου 2021.

Ανακάλυψη και Ανάπτυξη Φαρμάκων

Το Τμήμα Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών, στην αριθμ. 476/11-5-2021 συνεδρίαση Συνέλευσης Τμήματος, αποφάσισε την προκήρυξη σαράντα (40) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών, στο πλαίσιο λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Ανακάλυψη και Ανάπτυξη Φαρμάκων» (ΦΕΚ 1572/8-5-2018 τ. Β΄), για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, το οποίο οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις ειδικεύσεις

Ειδικεύσεις

1.Φαρμακευτική Χημεία – Φυσικά Προϊόντα

2. Βιομηχανική Φαρμακευτική

3. Μοριακή Φαρμακολογία και Βιοτεχνολογία

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Δ.Μ.Σ. ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Προθεσμία

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση, υποχρεωτικά ηλεκτρονικά (μέσω του συνδέσμου που μπορείτε να βρείτε εδώ) και να αποστείλουν ένα πλήρες αντίγραφο υποψηφιότητας συστημένα μέχρι τις 3/9/2021 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Που απευθύνεται

Γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Σχολών Επιστημών Υγείας και συναφών Τμημάτων άλλων Σχολών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

Δικαιολογητικά

1. Αίτηση

2. Ευκρινές αντίγραφο / πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας

3. Βιογραφικό σημείωμα

4. Γραπτή έκθεση όπου θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο/η υποψήφιος/-ία επιθυμεί την εισαγωγή του/της στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Π.Μ.Σ. του Τμήματος, αλλά και οι γενικότεροι στόχοι του (επιστημονικοί, επαγγελματικοί, κ.λ.π.)

5. Ευκρινές αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

6. Ευκρινές αντίγραφο πτυχίου

7. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων (εάν υπάρχουν)

8. Ευκρινές(-ή) αποδεικτικό(-ά) Ξένης Γλώσσας

9. Δύο (2) Φωτογραφίες τύπου ταυτότητας

10. Δύο (2) συστατικές επιστολές

11. Απόφαση ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ (μόνον για τους τίτλους της αλλοδαπής).

Περαιτέρω πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες θα παρέχονται από την Γραμματεία του Τμήματος, (τηλ.: 2610-962330, 2610-962300) και από την ιστοσελίδα του Τμήματος Φαρμακευτικής.

Βρείτε εδώ την πρόσκληση.

Θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Φαρμακευτικής

Παράλληλα, το Τμήμα Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών στην αριθμ. 476/11-5-2021 συνεδρίαση της Συνέλευσης αποφάσισε την προκήρυξη θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων, στο πλαίσιο λειτουργίας του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών, το οποίο έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 2953/20-7-2018, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση, υποχρεωτικά ηλεκτρονικά (μέσω του συνδέσμου που μπορείτε να βρείτε εδώ), και να αποστείλουν ένα πλήρες αντίγραφο υποψηφιότητας, συστημένα, κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

Βρείτε εδώ την πρόσκληση για τις θέσεις υποψηφίων διδακτόρων.

Δείτε επίσης
Δωρεάν μεταπτυχιακό στη Θεωρητική και Πρακτική Φιλοσοφία από το Πανεπιστήμιο Πατρών
Μεταπτυχιακό χωρίς δίδακτρα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων: Πρόσκληση του Πανεπιστημίου Πατρών
Δείτε ακόμη
Δωρεάν μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις Χειρουργικές Επιστήμες: Από το Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΕΚΠΑ: Προκηρύξεις τριών δωρεάν μεταπτυχιακών προγραμμάτων
Δωρεάν μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και την Ειδική Αγωγή: Από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Δωρεάν μεταπτυχιακό στα Θεωρητικά και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά: Από το Πανεπιστήμιο Πατρών
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση