Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ανακαθορισμός κενών θέσεων για διορισμό εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ μετά τις αιτήσεις θεραπείας και την μη κάλυψη θέσεων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ανακαθορισμός κενών θέσεων για διορισμό εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ μετά τις αιτήσεις θεραπείας και την μη κάλυψη θέσεων – Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Ανακαθορισμός κενών θέσεων για διορισμό

Με την υπ. αριθμ. 99052/Ε1 ΚΥΑ – ΦΕΚ B 3715 – 12.08.2021 – των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων Ν. Κεραμέως και Οικονομικών Θ. Σκυλακάκη, έχουμε τον

Ανακαθορισμό κατά κλάδο και ειδικότητα του αριθμού των κενών θέσεων για τον διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε’ του Μέρους Γ΄ του ν. 4589/2019 (Α’ 13), στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

Για την ΚΥΑ ανακαθορισμού των κενών θέσεων ελήφθη υπόψη μεταξύ άλλων:
Α. Η υπ’ αρ. 776/7-8-2020 απόφαση

του 2ου Τμήματος Διακοπών του ΑΣΕΠ και την υπ’ αρ. 937/5-10-2020 απόφαση του Τμήματος Γ’ του ΑΣΕΠ, οι οποίες εκδόθηκαν επί αιτήσεων θεραπείας υποψηφίων συμμετεχόντων στη διαδικασία κατάταξης κατά σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης κατηγορίας ΠΕ στο πλαίσιο της 3ΕΑ/2019 (ΑΣΕΠ 12) προκήρυξης του ΑΣΕΠ και τους αναμορφωμένους πίνακες του ΑΣΕΠ για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Γ’ 890/2021).

Β. Η υπ’ αρ. 610/7-7-2020 απόφαση

του Τμήματος Γ’ του ΑΣΕΠ, η οποία εκδόθηκε επί αίτησης θεραπείας συμμετέχουσας στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) της 2ΕΑ/2019 (ΑΣΕΠ 13) προκήρυξης του ΑΣΕΠ και τον αναμορφωμένο πίνακα του ΑΣΕΠ κλάδου ΠΕ30 – Κοινωνικών Λειτουργών (Γ’ 1271/2020).

Γ. Το γεγονός ότι δεν κατέστη δυνατή η κάλυψη δεκατριών (13) θέσεων

εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, οι οποίες καθορίστηκαν με την υπό στοιχεία 197948/Ε1/13-12-2019 (Β΄ 4597) κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και ειδικότερα των κλάδων/ ειδικοτήτων ΠΕ08 (1 θέση), ΠΕ87.05 (1 θέση), ΠΕ87.06 (1 θέση), ΠΕ88.03 (1 θέση), ΠΕ88.04 (3 θέσεις), ΠΕ89.01 (3 θέ- σεις), ΠΕ89.02 (1 θέση), ΤΕ01.20 (1 θέση) και ΤΕ02.06 (1 θέση).

Αναλυτικά η ΚΥΑ

Ανακαθορισμός κατά κλάδο και ειδικότητα του αριθμού των κενών θέσεων για τον διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε’ του Μέρους Γ΄ του ν. 4589/2019 (Α’ 13), στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

Ανακαθορίζουμε, κατά κλάδο και ειδικότητα,

τον αριθμό των κενών θέσεων για τον διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε’ του Μέρους Γ΄ του ν. 4589/2019 (Α’ 13), στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, ως ακολούθως:

Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 4
ΠΕ60/61 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 289
ΠΕ70/71 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 1.524
ΣΥΝΟΛΟ 1.817
Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ 9
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 554
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 360
ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ 74
ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ 31
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ 22
ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ 6
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ 20
ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 42
ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 26
ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 56
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 50
ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 67
ΠΕ81 ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 2
ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 12
ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 8
ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 2
ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 69
ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 1
ΠΕ87.06 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6
ΠΕ87.08 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ 61
ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 66
ΠΕ88.03 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 5
ΠΕ88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 37
ΠΕ88.05 ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 20
ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 20
ΠΕ89.02 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 8
ΤΕ01.13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ 4
ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 1
ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΤΕ02.04 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1
ΣΥΝΟΛΟ 1.641
Γ. ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΕ 21 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ 116
ΠΕ 23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 137
ΠΕ 25 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 114
ΠΕ 28 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 70
ΠΕ 29 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ – ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 81
ΠΕ 30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 136
ΔΕ 01 ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 388
ΣΥΝΟΛΟ 1.042
Δείτε σε μορφή pdf την ΚΥΑ Ανακαθορισμός κενών θέσεων για τον διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών, ΕΕΠ-ΕΒΠ

Δείτε επίσης

Υπουργείο Παιδείας: Διορισμός 11.507 εκπαιδευτικών-Ορκωμοσία έως 17.08-Εως 31.08 για πυρόπληκτους
 Ανοιγμα σχολείων Δευτέρα 13.09.2021-Πως θα προσέρχονται εκπαιδευτικοί και μαθητές-Τι θα ισχύσει στα ΑΕΙ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

6 Σχόλια

 1. Γιώργος Νομικός σε

  Θα βγει καινούρια προκήρυξή για αυτες τις θέσεις ή θα τοποθετηθούν οι επόμενοι βάσει πινάκων;

   • Γιώργος Νομικός σε

    Στο ΥΠΑΙΘ δεν γνωριζει κανείς (!!) κυριε Βούγια και αναρωτιέμαι πως και γιατί βγήκαν αυτες οι επιπλέον θέσεις λίγες μόνο μέρες μετά τους μόνιμους διορισμούς στην γενική, χωρίς μάλιστα να διευκρινιστεί αν και πότε θα βγει προκήρυξη πλήρωσης τους.

 2. Στεργίου Απόστολος σε

  Σε επικοινωνία με το ΥΠΑΙΘ δηλώνουν άγνοια για το πότε και πως. Γνωρίζεται κάτι περισσότερο; Γίνονται προσλήψεις αναπληρωτών χωρίς να γίνεται αναφορά καθόλου σε αυτές τις 13 θέσεις

Γράψτε μία απάντηση