Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ανάκληση μόνιμου διορισμού 7 μελών ΕΕΠ | ΦΕΚ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ανάκληση μόνιμου διορισμού 7 μελών ΕΕΠ: Δεν παρουσιάστηκαν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών | Απόφαση.

Ανάκληση μόνιμου διορισμού 7 μελών ΕΕΠ

Επτά μέλη ΕΕΠ, 3 Ψυχολόγοι (ΠΕ23), 2 Φυσικοθεραπευτές (ΠΕ28), 1 Εργοθεραπεύτρια (ΠΕ29)  και 1 Σχολικός Νοσηλευτής (ΠΕ25) δεν παρουσιάστηκαν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών και ως εκ τούτου ανακλήθηκε ο διορισμός τους σε ΣΜΕΑΕ.

Ετσι
Ο διορισμός 1.040 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) από τους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄), γίνεται διορισμός 1.033 μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ.
Δείτε ακολούθως τη σχετική Απόφαση

Μαρούσι, 21/9/2020

Αριθ. πρωτ.: 125750/Ε4

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1512/τ. Γ΄/28-9-2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΘΕΜΑ: Ανάκληση μόνιμου διορισμού μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ)

Με την αριθ. 125750/Ε4/21-9-2020 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με

 • τις διατάξεις του άρθρου 20, παρ. 1 και του άρθρου 17, παρ. 2 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄), όπως ισχύει,
 • τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ. 5 του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 Α΄),
 • τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε΄ (άρθρα 53-67) του Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 • τις διατάξεις του άρθρου 109 του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133 Α΄), όπως τροποποιείται και ισχύει,
 • την αριθ. πρωτ. 94763/Γ2/8-6-2018 (ΑΔΑ: 61ΠΔ4653ΠΣ-ΧΚΚ) υπουργική απόφαση,
 • τη με αριθ. πρωτ. 26128/Ε4/21-2-2020 (ΑΔΑ: Ψ65946ΜΤΛΗ-ΕΒ0) (ΦΕΚ 241 Γ΄) Απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
 • το αριθ. 36288/Ε4/11-3-2020 έγγραφο της υπηρεσίας μας,
 • το αριθ. 2508/12-8-2020 έγγραφο της Δ.Π.Ε. Θεσπρωτίας,
 • το αριθ. 4043/3-9-2020 έγγραφο της Δ.Δ.Ε. Κέρκυρας,
 • το αριθ. Φ.10.1/2553/29-4-2020 έγγραφο της Δ.Δ.Ε. Λακωνίας,
 • το αριθ. 8470/10-6-2020 έγγραφο της Δ.Π.Ε. Πειραιά,
 • το αριθ. 4387/2-9-2020 έγγραφο της Δ.Π.Ε. Καρδίτσας,
 • το αριθ. 12191/16-4- 2020 έγγραφο της Δ.Δ.Ε. Δ΄ Αθήνας και
 • το αριθ. 5388/4-5-2020 έγγραφο της Δ.Π.Ε. Ηρακλείου,

ανακαλούμε τη με αριθ. πρωτ. 23418/Ε4/17-2-2020 (ΑΔΑ: Ψ65946ΜΤΛΗ-ΕΒ0, ΦΕΚ 241/τ. Γ΄/9-3-2020) Απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το μέρος που αφορά στο διορισμό των παρακάτω μελών ΕΕΠ, καθώς δεν παρουσιάστηκαν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών:

 

 

Σειρά Διορ

 

 

Επώνυμο

 

 

Όνομα

 

Κλάδος Διορ

 

Περιοχή Διορισμού

ΑΡΙΘ. ΒΕΒΑΙΒ.

ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΑΝΘΡ. Δ/ΚΟΥ

 

28

 

ΓΚΟΤΟΒΟΥ

 

ΜΑΡΙΑΝ

 

ΠΕ23

ΘΕΣΠΡΩΤ (Π.Ε.)  

3411610991

/12-8-2020

 

122

 

ΚΩΝ/ΝΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡ

ΙΩΑΝΝΑ

 

ΠΕ23

Α΄ ΚΕΡΚΥΡ (Δ.Ε.)  

6430761811

/3-9-2020

 

132

 

ΛΑΣΚΑΡΗ

 

ΝΙΚΟΛΕΤ

 

ΠΕ23

ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Δ.Ε.)  

4711111839

/2-6-2020

 

59

 

ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡ

 

ΠΕ25

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.)  

5915221008

/6-8-2020

 

26

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΝΔΡΙΑΝΑ  

ΠΕ28

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Π.Ε.)  

1021247661

/2-9-2020

 

39

 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΑ- ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  

ΠΕ28

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)  

4877261004

/24-8-2020

 

23

 

ΓΑΛΛΟΥ

ΖΩΗ-

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝ

 

ΠΕ29

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.)  

1271041183

/4-5-2020

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

 ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ

Δείτε σε μορφή pdf την Απόφαση ανάκλησης διορισμού 7 ΕΕΠ

Δείτε σχετικά

ΦΕΚ διορισμού ΕΕΠ-ΕΒΠ | Ονόματα
Διορισμός 1040 ΕΕΠ-ΕΒΠ: Τα ονόματα με τα σωστά πατρώνυμα
Εκκαθαρισμένοι Πίνακες ΕΕΠ-ΕΒΠ: Μετά την αφαίρεση των διοριστέων
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση