Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ανακλήσεις Μεταθέσεων εκπαιδευτικών μουσικής παιδείας Δ.Ε, τροποποίηση Μετάθεσης και Μετάθεση εκπ/κού Δ.Ε. σε Μουσικό Σχολείο 2024

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ανακλήσεις Μεταθέσεων εκπαιδευτικών μουσικής παιδείας Δ.Ε, τροποποίηση Μετάθεσης και Μετάθεση εκπαιδευτικού Δ.Ε. γενικής παιδείας σε Μουσικό Σχολείο έτους 2024.

Ανακλήσεις Μεταθέσεων εκπαιδευτικών μουσικής παιδείας

Ανακλήσεις Μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. μουσικής παιδείας σε Μουσικά Σχολεία, τροποποίηση   Μετάθεσης εκπαιδευτικού Δ.Ε. μουσικής παιδείας, Μετάθεση εκπαιδευτικού Δ.Ε. μουσικής παιδείας σε Μουσικό Σχολείο και Μετάθεση εκπαιδευτικού Δ.Ε. γενικής παιδείας σε Μουσικό Σχολείο έτους 2024, υπέγραψε ο Υπουργός ΠΑΙΘΑ κος Κ. Πιερρακάκης.

Ακολουθεί η Απόφαση

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Μαρούσι, 18-06-2024

Αρ. Πρωτ.: 67970/Ε2

ΘΕΜΑ: Α. Ανακλήσεις μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. μουσικής παιδείας σε Μουσικά Σχολεία έτους 2024

Β.    Τροποποίηση   μετάθεσης    εκπαιδευτικού   Δ.Ε.    μουσικής    παιδείας    και μετάθεση εκπαιδευτικού Δ.Ε. μουσικής παιδείας σε Μουσικό Σχολείο έτους 2024

Γ. Μετάθεση εκπαιδευτικού Δ.Ε. γενικής παιδείας σε Μουσικό Σχολείο έτους 2024.

ΑΠΟΦΑΣΗ

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:….

Α. Ανακαλούμε την υπ΄αρ.31418/Ε2/27-03-2024 (ΑΔΑ:ΨΩ3Η46ΝΚΠΔ-1Σ4) ΥΑ μεταθέσεων, κατά το μέρος που αφορά τους παρακάτω εκπαιδευτικούς μουσικής παιδείας, ως ακολούθως:

B. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

(ΚΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΑΝΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ/ΟΡΓΑΝΟ ΚΑΙ ΜΕ ΣΕΙΡΑ):

 

 

 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ

 

ΚΛ

 

ΠΕΡΙΟΧ ΟΡΓΑΝ

ΜΟΥ

ΣΙΚΗ

ΕΙΔ/ ΟΡΓΑΝΟ

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΑΘ  

ΣΕΙΡΑ

 

 

 

 

 

ΜΑΚΡΙΝΑΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ

79.01

 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Δ.Ε.)

ΘΕΩ

ΡΗΤΙΚΑ ΕΥΡΩ

ΠΑΪΚΗΣ

ΜΟΥ

ΣΙΚΗΣ

 

ΔΡΑΜΑΣ

 

1

    ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ

79.01

ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.) ΜΠΑΣΟ ΗΛΕ

ΚΤΡΙΚΟ

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 1

 

Β1. Τροποποιούμε την υπ΄αρ. 31418/Ε2/27-03-2024 (ΑΔΑ:ΨΩ3Η46ΝΚΠΔ-1Σ4) ΥΑ μεταθέσεων, κατά το μέρος που αφορά τον παρακάτω εκπαιδευτικό μουσικής παιδείας,  ως ακολούθως:

B. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

(ΚΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΑΝΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ/ΟΡΓΑΝΟ ΚΑΙ ΜΕ ΣΕΙΡΑ):

 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ

 

ΚΛ

 

ΠΕΡΙ

ΟΡΓΑ

ΝΙΚΗΣ

ΜΟΥ

ΣΙΚΗ

ΕΙΔΙ

ΚΕΥΣΗ/ ΟΡΓΑΝΟ

ΜΟΥ

ΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΑ

ΘΕΣΗΣ

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΤΡΟΠΟ

ΠΟΙ

ΗΣΗΣ

ΜΕΤΑ

ΘΕΣΗΣ

 

ΣΕΙΡΑ

  ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑ

ΓΙΩΤΗΣ

ΠΕ

79.01

ΡΕΘΥ

ΜΝΟΥ (Δ.Ε.)

ΛΑΟΥΤΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΛΑΜΙΑΣ 1

 

Β2. Μεταθέτουμε την παρακάτω εκπαιδευτικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μουσικής παιδείας, ύστερα από αίτησή της και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, και την τοποθετούμε σε Μουσικό Σχολείο, ως ακολούθως:

B. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

(ΚΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΑΝΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ/ΟΡΓΑΝΟ ΚΑΙ ΜΕ ΣΕΙΡΑ):

 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ

 

ΚΛ

ΠΕΡΙΟΧ ΟΡΓΑΝ ΜΟΥ

ΣΙΚΗ ΕΙΔΙ

ΚΕΥΣΗ/ ΟΡΓΑ

ΝΟ

ΜΟΥ

ΣΙΚΟ

ΣΧΟ

ΛΕΙΟ ΜΕΤΑ

ΘΕΣΗΣ

 

ΣΕΙ

ΡΑ

  ΒΑΜΒΑΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ

79.01

Α΄ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) ΛΑΟΥΤΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 1

 

Γ. Μεταθέτουμε την παρακάτω εκπαιδευτικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γενικής παιδείας, κατόπιν ενστάσεώς της και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, και την τοποθετούμε σε Μουσικό Σχολείο, ως ακολούθως:

 

Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΑΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ,ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ) :
 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ

 

ΚΛΑΔΟΣ

 

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΟΡΓΑΝ

ΜΟΥ

ΣΙΚΟ

ΣΧΟ

ΛΕΙΟ ΜΕΤΑ

ΘΕΣΗΣ

 

 

 

ΧΑΝΤΖΗ

 

ΣΤΥΛΙΑΝΗ

 

ΠΕ02

 

ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.)

 

ΠΤΟΛΕ

ΜΑΪΔΑΣ

 

Οι Διευθυντές/ντριες Εκπαίδευσης στις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων ανήκουν οργανικά οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση στους ενδιαφερόμενους και τις λοιπές υπηρεσίες.

Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται με την απόφαση αυτή οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στη νέα τους θέση με τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Δείτε επίσης

Αμοιβαίες Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2024 | Απόφαση

Διευκολύνσεις ανάληψης υπηρεσίας εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας | Εγγραφο 

Πότε έχουν δικαίωμα μετάθεσης στη γενική οι διορισθέντες εκπαιδευτικοί στην Ειδική Αγωγή το 2020

Ομάδα εργασίας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Υπ. Παιδείας: Δράσεις Κόμβου GR digiGOV-innoHUB 

Νομοσχέδιο “Ανοιχτό σχολείο”: Προς ψήφιση το καλοκαίρι; Τι θα περιλαμβάνει – Η επιτροπή που το χειρίζεται 

Ποιες είναι οι “μεταρρυθμιστικές θεσμοθετήσεις” μέσω ΟΔΥ;-Τι θα γίνει με τα ΚΕΔΑΣΥ και τις ΕΔΥ; 

Μητρώο πολιτών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και Ομάδες Διεπιστημονικής Υποστήριξης (ΟΔΥ) στα σχολεία

Ψηφιακό Βιβλίο Συλλόγου διδασκόντων: Σε ηλεκτρονική εφαρμογή δύναται να τηρείται ψηφιακό Βιβλίο Πράξεων 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση