Τρίτη, 21 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ανακλήσεις πρόσληψης 35 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ανακλήσεις πρόσληψης 35 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – 14 αναπληρωτών Α/θμιας και 21 αναπληρωτών Β/θμιας – Οι Αποφάσεις με τα ονόματα όπως δημοσιεύθηκαν στη Διαύγεια.

Ανακλήσεις πρόσληψης 35 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Δημοσιεύθηκαν στη Διαύγεια Αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με τις οποίες ανακαλούνται 35 προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών και συγκεκριμένα 14 προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 21 προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι ανακλήσεις πρόσληψης πραγματοποιήθηκαν είτε επειδή οι αναπληρωτές δεν ανέλαβαν υπηρεσία εντός των οριζόμενων προθεσμιών, είτε λόγω παραίτησης τους.

Ακολουθούν οι Αποφάσεις με τα ονόματα όπως δημοσιεύθηκαν στη Διαύγεια

Α. Ανακλήσεις πρόσληψης εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης

1. Ανάκληση πρόσληψης και παραίτηση 2 προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2023-2024

Δείτε την Απόφαση με τα ονόματα ΕΔΩ

2. Ανάκληση πρόσληψης 3 προσωρινών αναπληρωτριών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2023-2024

Δείτε την Απόφαση με τα ονόματα ΕΔΩ

3. Ανάκληση πρόσληψης 2 προσωρινών αναπληρωτριών εκπαιδευτικών Γενικής Α/θμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2023-2024

Δείτε την Απόφαση με τα ονόματα ΕΔΩ

4. Παραιτήσεις 7 προσωρινών αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2023-2024

Δείτε την Απόφαση με τα ονόματα ΕΔΩ

Β. Ανακλήσεις πρόσληψης εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης

1. Παραίτηση 3 προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2023-2024.

Δείτε την Απόφαση με τα ονόματα ΕΔΩ

2. Ανάκληση πρόσληψης και παραίτηση 2 προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2023-2024.

Δείτε την Απόφαση με τα ονόματα ΕΔΩ

3. Ανάκληση πρόσληψης και παραίτηση 9 προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2023-2024.

Δείτε την Απόφαση με τα ονόματα ΕΔΩ

4. Παραίτηση 2 προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2023-2024.

Δείτε την Απόφαση με τα ονόματα ΕΔΩ

5. Ανάκληση πρόσληψης και παραίτηση 3 προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2023-2024.

Δείτε την Απόφαση με τα ονόματα ΕΔΩ

6. Ανάκληση πρόσληψης και παραίτηση 2 προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2023-2024.

Δείτε την Απόφαση με τα ονόματα ΕΔΩ

Δείτε επίσης

Στοιχεία προσλήψεων αναπληρωτών 2023-24: Από τις 52.437 το 4,6% αφορά σε προσλήψεις μειωμένου ωραρίου 

Πίνακας προσλήψεων-παραιτήσεων-μη αναλήψεων υπηρεσίας αναπληρωτών 2023-24: Τι λέει το Υπ. παιδείας για τον έλεγχο ορίου ηλικίας 

Οι προσλήψεις αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ έως 11.02.2024 ανά κλάδο-δομή και Φάση πρόσληψης | Πίνακες 

Οι προσλήψεις αναπληρωτών έως σήμερα

Σχετικά με τους εκκαθαρισμένους πίνακες εκπαιδευτικών | Επισημάνσεις

Οδηγίες-πλατφόρμα stop bullying: Συγκρότηση Ομάδων Δράσης-Ορισμός υπευθύνων-Καταχώριση στοιχείων

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση