Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ανάκληση απόφασης απόλυσης εκπαιδευτικού στο πλαίσιο επαναλήψεως της πειθαρχικής διαδικασίας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ανάκληση απόφασης απόλυσης εκπαιδευτικού στο πλαίσιο επαναλήψεως της πειθαρχικής διαδικασίας συνεπεία αμετάκλητης αθωωτικής αποφάσεως Εφετείου.

Ανάκληση απόφασης απόλυσης εκπαιδευτικού

Ανακαλείται η υπ’ αριθμόν Φ277/291/115087/Ε2/17072015 “Απόφαση Απόλυσης εκπαιδευτικού” του αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ.: 791/ τ. Γ ́/07082015) που αφορά σε εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ03.

Η Απόφαση απόλυσης ανακαλείται

με την υπ’ αριθμ. Φ277/87/53845/Ε2/17052021 Απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπ/κού Προσωπικού Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 643/27-01-2021 απόφασης του Δ/θμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία το ως άνω Συμβούλιο κήρυξε ομόφωνα αθώο τον πρώην εκπαιδευτικό και η οποία εκδόθηκε στο πλαίσιο επαναλήψεως της πειθαρχικής διαδικασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 114 και 143 του Υ.Κ. όπως ισχύουν, συνεπεία της υπ’ αριθ. 45/20-02-2020 αμετάκλητης αθωωτικής αποφάσεως του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Κρήτης.

Δείτε αναλυτικά την Απόφαση

Φ277/87/53845/Ε2/17-5-2021-ΦΕΚ: Γ ́1283/07062021 και ΦΕΚ Γ ́1385/18062021(διόρθωση σφάλματος)

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Με την υπ’ αριθμ. Φ277/87/53845/Ε2/17052021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπ/κού Προσωπικού Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2690/1999, του άρθρου 114 του Ν.3528/2007, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο δεύτερο του Ν.4057/2012, συμπληρώθηκαν με το άρθρο 19 του Ν.4210/2013 και αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 5 του άρθρου 53 του Ν. 4674/2020 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 143 του Ν.3528/2007, όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση τους με το άρθρο δεύτερο του Ν.4057/2012,

ανακαλείται η υπ’ αριθμόν Φ277/291/115087/Ε2/17072015 «Απόφαση Απόλυσης εκπαιδευτικού»

του αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ.: 791/ τ. Γ ́/07082015) που αφορά στον Κ. Π. εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ03, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 643/27012021 απόφασης του Δ/θμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία το ως άνω Συμβούλιο κήρυξε ομόφωνα αθώο τον πρώην εκπαιδευτικό και η οποία εκδόθηκε στο πλαίσιο επαναλήψεως της πειθαρχικής διαδικασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 114 και 143 του Υ.Κ. όπως ισχύουν, συνεπεία της υπ’ αριθ. 45/20022020 αμετάκλητης αθωωτικής αποφάσεως του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Κρήτης.

Αριθμός Βεβαίωσης Εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: 4540941138/24052021.Αριθμός Βεβαίωσης Γ.Δ.Ο.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.: 2583/18052021.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ

Δείτε σε μορφή pdf την Απόφαση “Ανάκληση Απόφασης απόλυσης εκπαιδευτικού

Δείτε επίσης

Αξιολόγηση εκπαιδευτικών-Επιλογή στελεχών: Τα 9 σημεία του νομοσχεδίου-Πρώτη αξιολόγηση Ιούνιος του 2023
Νομοσχέδιο Υπουργείου Παιδείας: Αυτονομία σχολείου-Αξιολόγηση-Νέες δομές-Επιλογή στελεχών
Πολυνομοσχέδιο Υπουργείο Παιδείας: Τι θα περιέχει-Ενημέρωση πολιτικής ηγεσίας ΥΠΑΙΘ στη ΔΟΕ

Δείτε ακόμη

Αποσπάσεις σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και Περιφερειακές Δ/νσεις, εκπ/κών Α/θμιας-Β/θμιας για το 2021-22
Διορισμένοι στην Ειδική Αγωγή-Δικαίωμα αίτησης στη Γενική για διορισμό –Τι ισχύει
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση