Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ανάκληση απόφασης μονιμοποίησης ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΜΘ ως αναρμοδίως εκδοθείσα

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ανάκληση απόφασης μονιμοποίησης ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΜΘ ως αναρμοδίως εκδοθείσα – Απόφαση Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης.

Ανεκλήθη η υπ’ αριθ. Φ.10.1/3994/30-03-2022 (ΑΔΑ: 6ΓΛΘ46ΜΤΛΗ-Κ58) Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας – Θράκης με θέμα: “Απόφαση μονιμοποίησης μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού ΠροσωπικούΕιδικού Βοηθητικού Προσωπικού“.

Η Απόφαση ανεκλήθη ως αναρμοδίως εκδοθείσα, καθότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 της 170405/ΓΓ1/2021 Υ.Α. οι Διευθυντές Εκπαίδευσης εκδίδουν τις πράξεις μονιμοποίησης και προαγωγής των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ της αρμοδιότητας τους, ύστερα από πρόταση των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

Δείτε σε μορφή pdf την Απόφαση ΕΔΩ

Δείτε το περιεχόμενο του εγγράφου

ΘΕΜΑ: “Ανάκληση απόφασης μονιμοποίησης μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού – Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού”.

Ο     Περιφερειακός    Διευθυντής     Πρωτοβάθμιας    και     Δευτεροβάθμιας    Εκπαίδευσης     Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης

……………….Αποφασίζουμε

Ανακαλούμε, ως αναρμοδίως εκδοθείσα, την κατά σειρά 6 αναφερόμενη στο προοίμιο της παρούσας απόφασης του Περιφερειακού Διευθυντή Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας – Θράκης, δεδομένου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 της 170405/ΓΓ1/2021 Υ.Α.

“Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων των αρμοδιοτήτων των Διευθυντών Εκπαίδευσης” (ΦΕΚ 6273/τ.Β΄/28-12-2021), “οι Διευθυντές Εκπαίδευσης εκδίδουν τις πράξεις μονιμοποίησης και προαγωγής των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ της αρμοδιότητας τους, ύστερα από πρόταση των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων”.

Δείτε επίσης

Αποφάσεις μονιμοποίησης ΕΕΠ-ΕΒΠ και ανάκληση Απόφασης από ΔΠΕ Κιλκίς μετά από mail της ΠΔΕ Κεντρ. Μακεδονίας 

Απόφαση: Μονιμοποίηση ΕΕΠ-ΕΒΠ ΣΜΕΑΕ ΠΕ Β΄ Αθήνας 

Δείτε ακόμη

Μονιμοποίηση εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ: Ο ν. 4589/2019 προβλέπει έκδοση Υ.Α με κριτήρια κρίσης καταλληλότητας 

Καθήκοντα και αρμοδιότητες Διευθυντών Εκπαίδευσης | ΦΕΚ 

Σχολικοί Νοσηλευτές-αλλαγή καθηκοντολογίου: Υποστηρίζουν όλους τους μαθητές του σχολείου σύμφωνα με το ΑΔΥΜ 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση