Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ανάκληση διορισμού 43 εκπαιδευτικών για το 2023: Η Απόφαση με τα ονόματα

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ανάκληση διορισμού 43 εκπαιδευτικών για το 2023 επειδή δεν παρουσιάστηκαν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας – Η Απόφαση με τα ονόματα στο ΦΕΚ Γ 3485/31-12-2023.

Ανάκληση διορισμού 43 εκπαιδευτικών

Την ανάκληση διορισμού σαράντα τριών (43) εκπαιδευτικών για το 2023 επειδή δεν παρουσιάστηκαν, ως όφειλαν, για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας, κοινοποίησε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ).

Συγκεκριμένα

Με την υπό στοιχεία 146393/Ε1/20-12-2023 απόφαση – ΦΕΚ Γ 3485/31-12-2023 – της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 και της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) και λαμβάνοντας υπόψη την ενημέρωση της Υπηρεσίας, από τις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, περί μη ανάληψης υπηρεσίας των διοριζομένων:

1) Ανακαλείται η υπό στοιχεία 88054/Ε1/03.08.2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού «Διορισμός 3.388 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατηγορίας ΠΕ, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87.01, ΠΕ87.02, ΠΕ87.03, ΠΕ87.04, ΠΕ87.07, ΠΕ87.08, ΠΕ87.09, ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.03, ΠΕ88.04, ΠΕ88.05, ΠΕ89.01, ΠΕ89.02, ΠΕ90, ΠΕ91.01, ΤΕ01.19, ΤΕ01.25, ΤΕ02.02 και ΔΕ02.02, εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ των Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. 1ΓΕ/2019, 2ΓΕ/2019, 1ΓΤ/2020 και 2ΓΔ/2020 (Γ΄ 1588/2021, Γ΄ 1653/2021, Γ΄ 1694/2021, Γ΄ 2679/2021 και Γ΄ 2680/2021, όπως κατά περίπτωση αναμορφώθηκαν και ισχύουν)» (Γ΄ 2065, ΑΔΑ: ΩΧΤΤ46ΝΚΠΔ-ΗΑ9), κατά το μέρος που με αυτή διορίστηκαν ως μόνιμοι οι κάτωθι 41 εκπαιδευτικοί στις έναντι αυτών αναγραφόμενες περιοχές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

2) Ανακαλείται η υπό στοιχεία 88601/Ε1/04.08.2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού «Διορισμός 250 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Eιδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης» (Γ΄ 2066, ΑΔΑ: 6ΥΜΝ46ΝΚΠΔ-Ζ0Δ) κατά το μέρος που με αυτή διορίστηκαν ως μόνιμοι οι κάτωθι 2 εκπαιδευτικοί στις έναντι αυτών αναγραφόμενες περιοχές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

Δείτε την Απόφαση με τα ονόματα ΕΔΩ

Δείτε σχετικά

Ανάκληση διορισμού 24 εκπαιδευτικών για το 2022: Η Απόφαση με τα ονόματα

Δείτε επίσης

Οδηγός εκπαιδευτικού 2023-24: Ολα όσα αφορούν στους μόνιμους, νεοδιόριστους και αναπληρωτές 

Οδηγός ΕΕΠ-ΕΒΠ 2023-24: Ιστορική διαδρομή-προσλήψεις-διορισμοί-καθηκοντολόγια-νομοθεσία

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση