Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ανάκληση μετάταξης μέλους ΕΕΠ | Απόφαση

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ανάκληση μετάταξης μέλους ΕΕΠ: Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κου Κυριάκου Πιερρακάκη, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου.

Ανάκληση μετάταξης μέλους ΕΕΠ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1726/τ.Γ΄/13-06-2024 η υπ. αριθ. πρωτ. 59310/Ε4/31/05/2024 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κου Κυριάκου Πιερρακάκη, με την οποία ανακαλείται Μετάταξη μόνιμου μέλους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αρ. 5/24- 04-2024 Πράξη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΚΥΣΕΕΠ), την υπό στοιχεία 11/13-05-2024 Πράξη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ) και την από 18/04/2024 αίτηση του ενδιαφερομένου.

Αναλυτικά η Απόφαση

Μαρούσι, 31/05/2024

Αρ. Πρωτ: 59310/Ε4

ΑΠΟΦΑΣΗ (περίληψη)

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1726/τ.Γ΄/13-06-2024

ΘΕΜΑ: Ανάκληση μετάταξης μόνιμου μέλους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Με την υπό στοιχεία 59310/Ε4/31-05-2024 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν.2690/1999 (Α΄45), σύμφωνα με την παρ. 1 του οποίου, αρμόδιο για την ανάκληση ατομικής διοικητικής πράξης όργανο είναι και εκείνο που την εξέδωσε, το άρθρο 64 του ν. 4589/2019 (Α΄13), τα άρθρα 69 και 73 του ν. 3528/2007 (Α΄26), την παρ. 4 του άρθρου 17 του ν.4823/2021 (Α΄ 136), την υπό στοιχεία 82254/Ε4/24-07-2023 υπουργική απόφαση: «Μετατάξεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε κλάδο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και μετάταξη μέλους ΕΕΠ σε άλλο κλάδο ΕΕΠ» (Γ΄2037), την υπ’ αρ. 5/24- 04-2024 Πράξη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΚΥΣΕΕΠ), την υπό στοιχεία 11/13-05-2024 Πράξη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ) και την από 18/04/2024 αίτηση του ενδιαφερομένου,

Ανακαλούμε την υπό στοιχεία 82254/Ε4/24-07-2023 (Γ΄2037) Υπουργική Απόφαση, κατά το μέρος που αφορά στην κάτωθι μετάταξη:

– ΕΠΩΝΥΜΟ: ΒΑΡΕΛΑΣ

– ΟΝΟΜΑ: ΦΩΤΙΟΣ

– ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

– ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΛΑΔΟΣ:  ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής

– Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ: ΔΔΕ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

– ΚΛΑΔΟΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ: ΠΕ23 Ψυχολόγων

– ΔΟΜΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ: ΣΔΕΥ-ΚΕΔΑΣΥ 2ο Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Δείτε επίσης

Ειδικές κατηγορίες μετάθεσης εκπαιδευτικών: Το νομοθετικό πλαίσιο παρέθεσε η Υφ. Παιδείας στη Βουλή 

Δυσπρόσιτα σχολεία: Τα κριτήρια κατάταξης σε κατηγορίες-Το νομοθετικό πλαίσιο 

52.500 οι αναπληρωτές το 2023-24: Η Ζ. Μακρή για Παράλληλη-Τ.Ε-Διορισμούς-Ενταξ. Εκπ/ση | Παράθεση στοιχείων 

Καθηκοντολόγια εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ σε Σχολεία-ΚΕΔΑΣΥ-ΕΔΥ-Παράλληλη-Τ.Ε-Δ/ντων-Συμβ. Εκπ/σης-Συλλ. διδ/ντων 

Οδηγός ΕΕΠ-ΕΒΠ 2023-24: Ιστορική διαδρομή-προσλήψεις-διορισμοί-καθηκοντολόγια-νομοθεσία 

Σχεδιασμός διαδικασίας αξιολόγησης ατόμων με ΕΕΑ από τα ΚΕΔΑΣΥ: Απευθείας ανάθεση στο ΕΚΠΑ 37.200 €

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση