Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ανάκληση μόνιμου διορισμού μέλους ΕΕΠ-Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού σε Ειδικό Σχολείο

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ανάκληση μόνιμου διορισμού μέλους ΕΕΠ – Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού σε Ειδικό Σχολείο με απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ανάκληση μόνιμου διορισμού μέλους ΕΕΠ

Με απόφαση 45762/Ε4/21-4-2021 η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1054/τ. Γ ́/7-5-2021, της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Μαρίας Δόκου ανακαλείται ο  διορισμός μέλους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδου ΠΕ21-Θεραπευτών Λόγου.

Επειδή, αναφέρεται στην απόφαση, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξής της στον αναμορφωμένο τελικό αξιολογικό πίνακα κατάταξης του οικείου κλάδου, όπως δημοσιεύθηκε στο Γ ́586, δεν δικαιούται διορισμού.

Αναλυτικά η απόφαση

Με την υπό στοιχεία 45762/Ε4/21-4-2021απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,

η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις

της παρ. 2 του άρθρου 20του ν. 3528/2007 (Α ́26), όπως ισχύει, του Κεφαλαίου Ε ́ (άρθρα 53-67) του ν. 4589/2019 (Α ́13), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α ́133), όπως τροποποιείται και ισχύει, την υπό στοιχεία 94763/Γ2/8-6-2018 (ΑΔΑ: 61ΠΔ4653ΠΣ-ΧΚΚ) υπουργική απόφαση, την υπό στοιχεία 26128/Ε4/21-2-2020 (ΑΔΑ: Ψ65946ΜΤΛΗ-ΕΒ0) (Γ ́241) απόφαση του ΥΠΑΙΘ,την με υπ’ αρ. 952/8-10-2020 απόφαση του Γ ́ Τμήματος του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) και τον αναμορφωμένο τελικό αξιολογικό πίνακα κατάταξης των υποψήφιων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ)κλάδου ΠΕ21-Θεραπευτών Λόγου της 2ΕΑ/2019 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ, όπως δημοσιεύθηκε στο Γ ́586,

ανακαλείται

η με υπό στοιχεία 23418/Ε4/17-2-2020 (ΑΔΑ: Ψ65946ΜΤΛΗ-ΕΒ0,Γ ́241, διόρθωση σε Γ ́404) απόφαση κατά το μέρος που αφορά

το διορισμό του μέλους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Σινγκ Τοζάκου Μαρία Ράβιντερ του Τζασπάλ, κλάδου ΠΕ21-Θεραπευτών Λόγου, στην περιοχή διορισμού Γ ́ Αθήνας (Π.Ε.), σε τύπο κενού Ειδικής Αγωγής (ΕΑΕ), επειδή σύμφωνα με τη σειρά κατάταξής της στον αναμορφωμένο τελικό αξιολογικό πίνακα κατάταξης του οικείου κλάδου, όπως δημοσιεύθηκε στο Γ ́586, δεν δικαιούται διορισμού.

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8992235495/14-4-2021).

Δείτε σε μορφή pdf την απόφαση Ανάκληση μόνιμου διορισμού μέλους ΕΕΠ

Δείτε σχετικά

ΦΕΚ διορισμών ΕΕΠ-ΕΒΠ | Ονόματα
Διόρθωση ΦΕΚ διορισμού ΕΕΠ-ΕΒΠ | Ονόματα

Δείτε επίσης

Οργανικά κενά ΕΕΠ-ΕΒΠ ΚΕΣΥ-ΣΜΕΑΕ 2021: Επικαιροποιημένα στοιχεία-Ενημέρωση Γ. Μπουλμέτη-Β. Βούγια
Εγκύκλιος Μετατάξεων εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ 2021-22: Αιτήσεις από 10 έως 17.05.2021
Οργανικά κενά Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 2021: Ανάλυση με συγκεντρωτικούς πίνακες ανά ειδικότητα και περιοχή
Μετατάξεις-οργανικά κενά Δευτεροβάθμιας-Μόνιμοι διορισμοί: Ενημερωτικό Νεκτάριου Κορδή
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση