Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ανάκληση μόνιμου διορισμού εκπαιδευτικού λόγω κωλύματος διορισμού δημοσίων υπαλλήλων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ανάκληση μόνιμου διορισμού εκπαιδευτικού λόγω κωλύματος διορισμού δημοσίων υπαλλήλων – Η Απόφαση του ΥΠΑΙΘΑ στο ΦΕΚ Γ 1754/10-7-2023.

Ανάκληση μόνιμου διορισμού εκπαιδευτικού

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Γ 1754/10-7-2023 η Απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του ΥΠΑΙΘΑ, με την οποία η ανακαλείται η Απόφαση υπ. αριθμ. πρωτ. 95849/Ε1/02.08.2021, ως προς τον μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ70 – Δασκάλων, λόγω κωλύματος διορισμού δημοσίων υπαλλήλων.

Συγκεκριμένα

Με την υπό στοιχεία 73060/Ε1/03.07.2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 20 του ν. 3528/2007 (Α’ 26), των άρθρων 53 έως 67 (Κεφάλαιο Ε’) του ν. 4589/2019 (Α’ 13), του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), καθώς και των π.δ. 18/2018 (Α’ 31), 77/2023 (Α’ 130), 79/2023 (Α’ 131), της υπό στοιχεία 94763/Γ2/08.06.2018 (ΑΔΑ: 61ΠΔ4653ΠΣ-ΧΚΚ) υπουργικής απόφασης και της υπ’ αρ. 109/2020 γνωμοδότησης του Τμήματος Δ’ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

ανακαλείται

η υπό στοιχεία 95849/Ε1/02.08.2021 (Γ’ 1818, ΑΔΑ: 63Ν946ΜΤΛΗ-ΔΧΣ) απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης «Διορισμός 9.535 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατηγορίας ΠΕ, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ33, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ78 και ΠΕ79.01, εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α’ του ΑΣΕΠ (Γ’ 1588/2021, όπως τροποποιήθηκε με το Γ’ 1752/2021, και Γ’ 1653/2021, όπως τροποποιήθηκε με το Γ’ 1755/2021)», μόνον ως προς το διορισμό τ.. εκπαιδευτικού, κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων, …… ….. του …… [Σειρά πίνακα ΑΣΕΠ: …., Σειρά Διορισμού: …., Περιοχή Διορισμού (Βαθμίδα): ….. (Π.Ε.), Διεύθυνση Εκπαίδευσης: Π.Ε. ….], διότι εχώρησε κατά παράβαση των διατάξεων της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3528/2007 (Α’ 26), που ρυθμίζουν ειδικώς τα κωλύματα διορισμού των δημοσίων υπαλλήλων, σε συνδυασμό με την υπ’ αρ. 109/2 γνωμοδότηση του Τμήματος Δ’ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Δείτε επίσης

Γραπτός διαγωνισμός εκπαιδευτικών: Εντονες αντιδράσεις-Συσπείρωση Συλλόγων-Τι γράφεται στα μέσα κοιν. δικτύωσης 

Σύστημα προσλήψεων: Να το ξαναδούμε λέει ο Πρόεδρος ΑΣΕΠ-Μέχρι τα μέσα Αυγούστου οι Πίνακες Γενικής

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση