Πέμπτη, 18 Απριλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ανάκληση πρόσληψης 16 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ανάκληση πρόσληψης 16 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με Απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ανάκληση πρόσληψης 16 αναπληρωτών

Με την υπ. αριθμ. 127779/Ε1/18-10-2022 Απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Μαρίας Δόκου έχουμε την ανάκληση πρόσληψης και την καταχώριση παραίτησης 16 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου κατά το διδακτικό έτος 2022-2023.

Συγκεκριμένα ανακαλείται η πρόσληψη δώδεκα (12) προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, οι οποίοι προσλήφθηκαν με την αριθμ. πρωτ. 120651/Ε1/03-10-2022 (ΑΔΑ: 9Σ7Ε46ΜΤΛΗ-ΥΣΨ) Απόφαση, επειδή δεν παρουσιάστηκαν να αναλάβουν υπηρεσία και καταχωρίζεται η παραίτηση, ενώπιον του αρμοδίου οργάνου, τεσσάρων (4) προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Αναλυτικά η Απόφαση με τα ονόματα

Θέμα: Ανάκληση πρόσληψης και καταχώριση παραίτησης 16 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου κατά το διδακτικό έτος 2022-2023.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αποφασίζουμε

1. Ανακαλούμε την πρόσληψη των παρακάτω δώδεκα (12) προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, οι οποίοι προσλήφθηκαν με την αριθμ. πρωτ. 120651/Ε1/03-10-2022 (ΑΔΑ: 9Σ7Ε46ΜΤΛΗ-ΥΣΨ) Απόφαση, στις έναντι αυτών αναγραφόμενες περιοχές Δ.Ε., επειδή δεν παρουσιάστηκαν να αναλάβουν υπηρεσία:

2. Καταχωρίζουμε την παραίτηση, ενώπιον του αρμοδίου οργάνου, των παρακάτω τεσσάρων (4) προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, οι οποίοι προσλήφθηκαν με τις αριθμ. πρωτ. 105680/Ε1/01-09- 2022 (ΑΔΑ: 6ΝΥ146ΜΤΛΗ-Ψ16) και 120651/Ε1/03-10-2022 (ΑΔΑ: 9Σ7Ε46ΜΤΛΗ-ΥΣΨ) Αποφάσεις, στις έναντι αυτών αναγραφόμενες περιοχές Δ.Ε.:

Δείτε την Απόφαση με τα ονόματα ΕΔΩ

Δείτε επίσης

Μακρή-Γ Φάση προσλήψεων: Από εβδομάδα τα αιτήματα Παράλληλης-38.934 αναπληρωτές έως σήμερα 

Εγκαίνια ΕΝΕΕΓΥΛ Τρικάλων παρουσία της Υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως

Ενισχυτική ειδικών μαθημάτων: Οδηγίες πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών 

Προκήρυξη 8Κ/2022 ΑΣΕΠ: 70 θέσεις Δ/κών-Κοιν. Λειτουργών-Πληροφορικής-Μηχανικών σε ΔΥΠΑ-ΟΠΕΚΑ-ΜΤΠΥ-ΝΑΤ-ΕΚΚΑ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση