Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ανάκληση πρόσληψης 180 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας ΕΑΕ και Γενικής Εκπ/σης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ανάκληση πρόσληψης 180 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) και Γενικής εκπαίδευσης για το 2020-21.

Ανάκληση πρόσληψης 180 αναπληρωτών
Α. Ανάκληση πρόσληψης και καταχώριση παραίτησης 25 προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Ειδικής Αγωγής & Εκπ/σης (ΕΑΕ) και Γενικής Εκπαίδευσης

Ανάκληση της πρόσληψης 23 προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής& εκπ/σης (ΕΑΕ) και γενικής εκπαίδευσης, πλήρους ωραρίου, οι οποίοι προσλήφθηκαν με την αριθμ. πρωτ.134709/Ε1/06-10-2020 (ΑΔΑ:6ΡΕΛ46ΜΤΛΗ-4Ω5) Απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δ/νσης Εκπ/κου Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις έναντι αυτών αναγραφόμενες περιοχές/Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, επειδή δεν ανέλαβαν υπηρεσία εντός των οριζόμενων προθεσμιών.

Παραίτηση, ενώπιον του αρμοδίου οργάνου, 2 αναπληρωτών εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής & εκπ/σης (ΕΑΕ) και γενικής εκπαίδευσης, πλήρους ωραρίου, οι οποίοι προσλήφθηκαν με την αριθμ. πρωτ. 134709/Ε1/06-10-2020 (ΑΔΑ:6ΡΕΛ46ΜΤΛΗ-4Ω5) Απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δ/νσης Εκπ/κου Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις έναντι αυτών αναγραφόμενες περιοχές/Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η Απόφαση

Ανάκληση πρόσληψης και καταχώριση παραίτησης 25 προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Ειδικής Αγωγής & Εκπ/σης (ΕΑΕ) και Γενικής Εκπαίδευσης, πλήρους ωραρίου, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σε δομές ΕΑΕ για το διδακτικό έτος 2020-2021ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ-ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

_____________________

Β. Ανάκληση πρόσληψης και καταχώριση παραίτησης 155 προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης

Ανάκληση της πρόσληψης 143 προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης, οι οποίοι προσλήφθηκαν με την αριθμ. πρωτ.134682/Ε1/06-10-2020 (ΑΔΑ:Ω8ΔΨ46ΜΤΛΗ-ΤΑΨ) Απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δ/νσης Εκπ/κου Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις έναντι αυτών αναγραφόμενες περιοχές/Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, επειδή δεν ανέλαβαν υπηρεσία εντός των οριζόμενων προθεσμιών.

Παραίτηση, ενώπιον του αρμοδίου οργάνου, 11 προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης οι οποίοι προσλήφθηκαν με την αριθμ. πρωτ. 134682/Ε1/06-10-2020 (ΑΔΑ:Ω8ΔΨ46ΜΤΛΗ-ΤΑΨ) Απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δ/νσης Εκπ/κου Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις έναντι αυτών αναγραφόμενες περιοχές/Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Παραίτηση, ενώπιον του αρμοδίου οργάνου, ενός (1) προσωρινού αναπληρωτή εκπαιδευτικού γενικής εκπαίδευσης μειωμένου ωραρίου, ο οποίος προσλήφθηκε με την αριθμ. πρωτ.134682/Ε1/06-10-2020 (ΑΔΑ:Ω8ΔΨ46ΜΤΛΗ-ΤΑΨ) Απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δ/νσης Εκπ/κου Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,επειδή με μεταγενέστερη Απόφαση της Προϊσταμένης της ανωτέρω Γενικής Διεύθυνσης προσλήφθηκε με πλήρες ωράριο:

Η Απόφαση

Ανάκληση πρόσληψης και καταχώριση παραίτησης 155 προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2020-2021ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ-ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

_____________________

UPDATE

Γ. Ανάκληση πρόσληψης 6 προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης

με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2020-2021, βάσει της Ειδικής Προκήρυξης κάλυψης λειτουργικών κενών [άρθρο 86 του Ν.4547/2018 (Α΄ 102), όπως ισχύει] – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ-ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Δείτε επίσης

Αποτελέσματα εκλογών ΚΥΣΠΕ 2020
Σαρηγιάννης-σχολεία: Πρέπει να ανοίξουν στις 20 Ιανουαρίου
Προσωπικό ειδικής αγωγής: Καταβολή 13ου μισθού προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ
 Εκπαίδευση χρήσης μάσκας σε παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές: Οδηγίες σε Ειδικά σχολεία-ΚΕΣΥ-Συντονιστές
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση