Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ανάκληση πρόσληψης 202 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το 2022-23

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ανάκληση πρόσληψης 202 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το διδακτικό έτος 2022-2023 – Αποφάσεις ΥΠΑΙΘ.

Ανάκληση πρόσληψης 202 αναπληρωτών

Με Αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων έχουμε την καταχώριση παραίτησης 31 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και την ανάκληση πρόσληψης 171 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου κατά το διδακτικό έτος 2022-2023, σύνολο 202.

Αναλυτικά οι Αποφάσεις

1. Καταχώριση παραίτησης μιας (1) αναπληρώτριας εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου κατά το διδακτικό έτος 2022-2023.

Δείτε την Απόφαση στη Διαύγεια ΕΔΩ

2. Ανάκληση πρόσληψης και καταχώριση παραίτησης 153 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου κατά το διδακτικό έτος 2022-2023

α) Ανακαλούμε την πρόσληψη των παρακάτω 139 προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, οι οποίοι προσλήφθηκαν με την αριθμ. πρωτ. 120639/Ε1/03-10-2022 (ΑΔΑ: 6Ρ8946ΜΤΛΗ-ΟΥ0) Απόφαση, στις έναντι αυτών αναγραφόμενες περιοχές Δ.Ε., επειδή δεν παρουσιάστηκαν να αναλάβουν υπηρεσία:

β) Καταχωρίζουμε την παραίτηση, ενώπιον του αρμοδίου οργάνου, των παρακάτω 14 προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, οι οποίοι προσλήφθηκαν με τις αριθμ. πρωτ. 105683/Ε1/01-09- 2022 (ΑΔΑ: 9Λ6Χ46ΜΤΛΗ-ΥΚΖ) και 120639/Ε1/03-10-2022 (ΑΔΑ: 6Ρ8946ΜΤΛΗ-ΟΥ0) Αποφάσεις, στις έναντι αυτών αναγραφόμενες περιοχές Δ.Ε.:

Δείτε την Απόφαση στη Διαύγεια ΕΔΩ

3. Ανάκληση πρόσληψης και καταχώριση παραίτησης 21 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου κατά το διδακτικό έτος 2022-2023.

α) Ανακαλούμε την πρόσληψη των παρακάτω 5 προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, οι οποίοι προσλήφθηκαν με την αριθμ. πρωτ. 120632/Ε1/03-10-2022 (ΑΔΑ: 9ΟΧΞ46ΜΤΛΗ-ΣΧΟ) Απόφαση, στα έναντι αυτών αναγραφόμενα Μουσικά Σχολεία, επειδή δεν παρουσιάστηκαν να αναλάβουν υπηρεσία:

β) Καταχωρίζουμε την παραίτηση, ενώπιον του αρμοδίου οργάνου, των 16 παρακάτω προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Δείτε την Απόφαση στη Διαύγεια ΕΔΩ

4. Ανάκληση πρόσληψης 27 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου κατά το διδακτικό έτος 2022-2023.

Δείτε την Απόφαση στη Διαύγεια ΕΔΩ

Δείτε επίσης

Αποφάσεις πρόσληψης Γ Φάσης γενικής: Αναπληρωτών εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας 2022-23 

Γ Φάση-προσλήψεις εκπαιδευτικών γενικής 2022: 2.253 σε Α/θμια (518) και Β/θμια (1.735) 

 Δήλωση σχολείων-ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών Γ Φάσης: Οι ημερομηνίες στις Οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση