Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ανάκληση πρόσληψης 45 ΕΕΠ-ΕΒΠ: Επειδή δεν παρουσιάστηκαν να αναλάβουν υπηρεσία

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ανάκληση πρόσληψης 45 ΕΕΠ-ΕΒΠ: Επειδή δεν παρουσιάστηκαν να αναλάβουν υπηρεσία – Αναπληρωτές προσληφθέντες στο πλαίσιο του τακτικού προϋπολογισμού για το διδακτικό έτος 2022-2023 – Απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Μαρίας Δόκου.

Ανάκληση πρόσληψης 45 ΕΕΠ-ΕΒΠ

Με την υπ. αριθ. πρωτ.: 152899/Ε4/9-12-2022 Απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Μαρίας Δόκου ανακαλείται η πρόσληψη σαράντα πέντε (45) αναπληρωτών μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), στο πλαίσιο του τακτικού προϋπολογισμού για το διδακτικό έτος 2022-2023.

Τα εν λόγω μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) προσλήφθηκαν με την υπ. αριθμ. πρωτ. 143882/Ε4/21-11-2022 (ΑΔΑ: Ω5ΥΤ46ΜΤΛΗ-ΓΨΘ) Απόφαση πρόσληψης αναπληρωτών μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στο πλαίσιο του τακτικού προϋπολογισμού.

Τα στοιχεία αντλήθηκαν στις 8.12.2022 από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) και αφορούν στην ηλεκτρονική καταχώριση από τις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που προσλήφθηκαν με την ανωτέρω απόφαση και δεν παρουσιάστηκαν να αναλάβουν υπηρεσία.

Για την Απόφαση ελήφθη υπόψη και η υπ. αριθ. πρωτ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (ΦΕΚ 3344 Β΄, ΑΔΑ: 9ΕΒΕ46ΜΤΛΗ-7ΦΛ) Υπουργική Απόφαση με θέμα: “Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)”.

Αναλυτικά η Απόφαση ανάκλησης πρόσληψης

ΘΕΜΑ: Ανάκληση πρόσληψης 45 αναπληρωτών μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ με πρόσληψη στο πλαίσιο του τακτικού προϋπολογισμού για το διδακτικό έτος 2022-2023

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ανακαλούμε την πρόσληψη των αναπληρωτών μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, οι οποίοι προσλήφθηκαν με την αριθμ. πρωτ. 143882/Ε4/21-11-2022 (ΑΔΑ: Ω5ΥΤ46ΜΤΛΗ-ΓΨΘ) απόφαση στις περιοχές που αναγράφονται στον κάτωθι πίνακα, επειδή δεν παρουσιάστηκαν να αναλάβουν υπηρεσία:

Δείτε την Απόφαση με τα ονόματα  ΕΔΩ

Δείτε σχετικά

Γ Φάση ειδικής-αποφάσεις πρόσληψης: Eκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για το 2022-23 

Δείτε επίσης

Ανάκληση μόνιμων διορισμών ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022: Η Απόφαση με τα ονόματα 

Οδηγός ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022: Η ταυτότητα των κλάδων-Δομές απασχόλησης-Καθηκοντολόγια-Ιστορική αναδρομή 

Αδεια μητρότητας-μητέρες δυο ταχυτήτων: Επιστολή από μητέρες αναπληρώτριες προς το Υπ. Παιδείας 

 Θάνατος μαθητή-Σέρρες: Δευτέρα ανοίγει το σχολείο-Ψυχολόγοι σε κάθε τάξη-Οργισμένη ανακοίνωση των γονέων

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση