Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ανάκληση πρόσληψης 9 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ανάκληση πρόσληψης 9 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τρεις (3) Αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ανάκληση πρόσληψης 9 αναπληρωτών

Με τρεις (3) Αποφάσεις του ΥΠΑΙΘ ανακαλείται η πρόσληψη εννέα (9) προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, επειδή δεν ανέλαβαν υπηρεσία εντός των οριζόμενων προθεσμιών και σε μια περίπτωση επειδή στις θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού του ελληνόγλωσσου προγράμματος των μειονοτικών σχολείων της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν επιτρέπεται να υπηρετούν μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης.

Αναλυτικά οι Αποφάσεις με τα ονόματα

Α. Απόφαση 155095/Ε1/14-12-2022

Ανάκληση πρόσληψης και καταχώριση παραίτησης 6 προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το διδακτικό έτος 2022-2023.

Αποφασίζουμε

Α. Την ανάκληση της πρόσληψης των παρακάτω προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, οι οποίοι προσλήφθηκαν με την προμνησθείσα απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις έναντι αυτών αναγραφόμενες περιοχές/Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, επειδή δεν ανέλαβαν υπηρεσία εντός των οριζόμενων προθεσμιών:

             
1 ΕΑΕ/ΤΕ ΤΟΜΠΟΥ

ΛΟΓΛΟΥ

ΕΥΣΤ

ΑΘΙΑ

  ΠΕ

60

Α΄ ΘΕΣΣΑ

ΛΟΝΙ

ΚΗΣ (Π.Ε.)

2 ΕΑΕ/ΤΕ ΠΑΥΛΟ

ΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ   ΠΕ

60

ΑΧΑΪΑΣ (Π.Ε.)
3 ΕΑΕ/ΤΕ ΞΕΝΟΥ ΕΛΕΥ

ΘΕΡΙΑ

  ΠΕ

70

Β΄ ΑΘΗ

ΝΑΣ (Π.Ε.)

4 ΕΑΕ/ΤΕ ΦΟΥΡΚΑΛΑ ΓΕΩ

ΡΓΙΑ

  ΠΕ

70

Β΄ ΛΕΣΒΟΥ (Π.Ε.)
5 ΕΑΕ/ΤΕ ΞΑΝΘΟ

ΠΟΥΛΟΥ

ΑΘΑ

ΝΑΣΙΑ

  ΠΕ

70

Γ΄ ΑΘΗ

ΝΑΣ (Π.Ε.)

Β. Την καταχώριση της παραίτησης, ενώπιον του αρμοδίου οργάνου, του προσωρινού αναπληρωτή εκπαιδευτικού Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, κλάδου ΠΕ70, ο οποίος προσλήφθηκε με την προμνησθείσα απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δ/νσης Εκπ/κου Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στη Δ/νση Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, και παραιτήθηκε στις 05/12/2022.

Β. Απόφαση 155098/Ε1/14-12-2022

Ανάκληση πρόσληψης 2 προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2022-2023.

Την ανάκληση της πρόσληψης των παρακάτω προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, οι
οποίοι προσλήφθηκαν με την προμνεισθείσα απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης
Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις έναντι αυτών
αναγραφόμενες περιοχές/Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, επειδή δεν ανέλαβαν υπηρεσία
εντός των οριζόμενων προθεσμιών:

ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ- ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΜΠΑΟΥΣΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ – ΠΕ06 – ΞΑΝΘΗΣ (Π.Ε.) – Μειονοτικά – ελληνόγλωσσο πρόγραμμα

ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ- ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ – ΠΕ70 – ΡΟΔΟΠΗΣ (Π.Ε.) – Μειονοτικά – ελληνόγλωσσο πρόγραμμα

Γ. Απόφαση 155063/Ε1/14-12-2022

Ανάκληση πρόσληψης ενός (1) προσωρινού αναπληρωτή εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2022-2023.

Αποφασίζουμε

Την ανάκληση της πρόσληψης του προσωρινού αναπληρωτή ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΓΙΟΥΣΟΥΦ του ΧΑΣΑΝ εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής, ο οποίος προσελήφθη με την προμνησθείσα απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ροδόπης – Μειονοτικά – Ελληνόγλωσσο πρόγραμμα, η οποία εχώρησε κατά παράβαση της παρ.1 του άρθρου 64 του Ν.4310/2014 (258 Α΄), σύμφωνα με την οποία στις θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού του ελληνόγλωσσου προγράμματος των μειονοτικών σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν επιτρέπεται να υπηρετούν μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης.

Δείτε επίσης

Μισθοί εκπαιδευτικών: Δηλώσεις Κεραμέως και Φίλη-Διάλογος Κεραμέως & Σκουρλέτη-Τροπολογία Τσακαλώτου 

Δωρεάν σίτιση και κατάλυμα διαμονής σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και ΕΕΠ-ΕΒΠ – Αρθρο 88 του ν. 5003/2022

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση