Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ανάκληση πρόσληψης αναπληρώτριας: Δεν κατείχε τελικά παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ανάκληση πρόσληψης αναπληρώτριας: Δεν κατείχε τελικά παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια – Εσφαλμένα προτάχθηκε κατά προτεραιότητα στον τελικό αξιολογικό πίνακα κατάταξης του ΑΣΕΠ.

Ανάκληση πρόσληψης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου κατά το διδακτικό έτος 2023-2024.

Ανακλήθηκε από το ΥΠΑΙΘΑ Απόφαση πρόσληψης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού (υπό στοιχεία …/4-9-2023), καθότι εσφαλμένα προτάχθηκε κατά προτεραιότητα στον τελικό αξιολογικό πίνακα κατάταξης του ΑΣΕΠ, δυνάμει παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, την οποία όμως η ίδια δεν κατέχει, όπως προκύπτει από τον αναμορφωμένο πίνακα κατάταξης υποψήφιων εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ.

Συγκεκριμένα

Κατά τη διενέργεια, από την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, αυτεπάγγελτου ελέγχου γνησιότητας των δικαιολογητικών που είχε υποβάλει η αναπληρώτρια εκπαιδευτικός, διαπιστώθηκε ότι το αποδεικτικό/ πιστοποιητικό το οποίο προσκόμισε ως βεβαίωση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας δεν συγκαταλέγεται μεταξύ των αποδεκτών βεβαιώσεων, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 54 του ν. 4589/2019 (Α΄13).

Για την Απόφαση ανάκλησης πρόσληψης ελήφθη υπόψη μεταξύ άλλων:

Ο αναμορφωμένος τελικός αξιολογικός πίνακα κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, υποψήφιων εκπαιδευτικών … Εκπαίδευσης κατηγορίας … του κλάδου …., στο πλαίσιο της προκήρυξης …/… (Α.Σ.Ε.Π. …/…), όπως δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Γ΄….), στον οποίο η υποψήφια εκπαιδευτικός ….του … καταλαμβάνει τη θέση «166», με συνολική βαθμολογία … μόρια, χωρίς παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, αντί της θέσης «99», την οποία κατείχε στον ίδιο πίνακα πριν από την αναμόρφωσή του (…), προτασσόμενη εσφαλμένα και κατατασσόμενη, βάσει παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, την οποία δεν κατείχε.

Η υπό στοιχεία …/4-9-2023 Απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα «Πρόσληψη … εκπαιδευτικών, …/θμιας Εκπαίδευσης, στη … Εκπαίδευση, ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για το διδακτικό έτος 2023-2024.», με την οποία η κα … … του … εκπαιδευτικός κλάδου …. προσλήφθηκε στη Διεύθυνση …βάθμιας Εκπαίδευσης ….

Δείτε επίσης

Πίνακας προσλήψεων-παραιτήσεων-μη αναλήψεων υπηρεσίας αναπληρωτών 2023-24: Τι λέει το Υπ. παιδείας για τον έλεγχο ορίου ηλικίας 

Οι προσλήψεις αναπληρωτών έως σήμερα

Σχετικά με τους εκκαθαρισμένους πίνακες εκπαιδευτικών | Επισημάνσεις

Καταγγελία σύμβασης εργασίας αναπληρωτή εκπαιδευτικού για κατά σύστημα ανάρμοστη συμπεριφορά κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του 

Τροπολογία για σύσταση οργανικών θέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ ζητούν από τους Βουλευτές του Ελληνικού Κοιν/λίου οι Αιρετοί ΚΥΣΕΕΠ 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση