Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Aνάκληση πρόσληψης και καταχώριση παραίτησης 627 αναπληρωτών για το 2021-22

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Aνάκληση πρόσληψης και καταχώριση παραίτησης 627 προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2021-2022.

Aνάκληση πρόσληψης

Την ανάκληση πρόσληψης και καταχώριση παραίτησης 627 προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2021-2022, υπέγραψε η Προϊσταμένη της γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης κα Μ. Δόκου.

Συγκεκριμένα αποφασίσθηκε:

Α. Η ανάκληση της πρόσληψης των παρακάτω προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, οι οποίοι προσλήφθηκαν με τις κάτωθι κατά περίπτωση αποφάσεις της Προϊσταμένης της Γενικής Δ/νσης Εκπ/κού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις έναντι αυτών αναγραφόμενες περιοχές/Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, επειδή δεν ανέλαβαν υπηρεσία εντός των οριζομένων προθεσμιών.

Β. Η καταχώριση της παραίτησης, ενώπιον του αρμοδίου οργάνου, των παρακάτω προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης οι οποίοι προσλήφθηκαν με τις κάτωθι κατά περίπτωση αποφάσεις της Προϊσταμένης της Γενικής Δ/νσης Εκπ/κου Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις έναντι αυτών αναγραφόμενες περιοχές/Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δείτε σε μορφή pdf την Απόφαση ανάκλησης πρόσληψης και καταχώριση παραίτησης 627 αναπληρωτών 

Για την Απόφαση ελήφθησαν υπόψη μεταξύ άλλων:

A. Οι αριθμ. πρωτ. 104782/Ε1/27-08-2021 (ΑΔΑ: 68ΡΛ46ΜΤΛΗ-ΑΤΡ), 104787/Ε1/27-08-2021 (ΑΔΑ: 6Ν9746ΜΤΛΗ-ΗΚΣ), 104788/Ε1/27-08-2021 (ΑΔΑ: ΡΖΕ346ΜΤΛΗ-ΒΦΖ), 104791/Ε1/27-08-2021 (ΑΔΑ: 6ΩΝΖ46ΜΤΛΗ-ΞΞ6), 104792/Ε1/27-08-2021 (ΑΔΑ: ΡΨΣ046ΜΤΛΗ-ΑΔΗ), 104793/Ε1/27-08- 2021 (ΑΔΑ: 9ΖΘΝ46ΜΤΛΗ-ΞΦΟ), 121975/Ε1/28-9-2021 (ΑΔΑ: 600Α46ΜΤΛΗ-ΡΞΞ), 122003/Ε1/28-9- 2021 (ΑΔΑ: ΨΥ1Ρ46ΜΤΛΗ-8Ψ9), 122007/Ε1/28-9-2021 (ΑΔΑ: Ρ7Σ846ΜΤΛΗ-ΚΨΗ), 122018/Ε1/28-9- 2021 (ΑΔΑ: 61Η346ΜΤΛΗ-ΣΦΘ), 122023/Ε1/28-9-2021 (ΑΔΑ: 6ΙΜΠ46ΜΤΛΗ-692), 122029/Ε1/28-9- Σελίδα 2 από 15 2021 (ΑΔΑ: Ψ84Υ46ΜΤΛΗ-023), 136007/Ε1/25-10-2021 (ΑΔΑ: ΩΘ1946ΜΤΛΗ-ΧΞ7), 136075/Ε1/25- 10-2021 (ΑΔΑ: 6ΘΜΡ46ΜΤΛΗ-ΧΞΠ), 136110/Ε1/25-10-2021 (ΑΔΑ: ΨΔΡ246ΜΤΛΗ-ΠΑ0), 136149/Ε1/25-10-2021 (ΑΔΑ: ΨΔΙΞ46ΜΤΛΗ-1ΗΙ), 136171/Ε1/25-10-2021 (ΑΔΑ: ΨΓΞΒ46ΜΤΛΗ-Γ0Η), 144901/Ε1/11-11-2021 (ΑΔΑ: ΨΚΚΞ46ΜΤΛΗ-ΦΟΝ), 160972/Ε1/09-12-2021 (ΑΔΑ: 6Α8Σ46ΜΤΛΗΠΒΚ), 2733/Ε1/11-01-2022 (ΑΔΑ: 97ΓΓ46ΜΤΛΗ-9Ι1), 2788/Ε1/11-01-2022 (ΑΔΑ: 90ΓΔ46ΜΤΛΗ-ΚΡΡ), 2808/Ε1/11-01-2022 (ΑΔΑ: 9ΟΓΕ46ΜΤΛΗ-Β4Λ) και 47655/Ε1/27-04-2022 (ΑΔΑ: 6ΕΚΔ46ΜΤΛΗΛΩΧ)ΨΨ8246ΜΤΛΗ-Ι2Υ) αποφάσεις της Προϊσταμένης της Γενικής Δ/νσης Εκπ/κου Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

B. H ηλεκτρονική καταχώριση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των οικείων Προϊσταμένων, για τους εκπαιδευτικούς που προσλήφθηκαν με τις προμνησθείσες αποφάσεις στη Δημόσια Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και δεν παρουσιάστηκαν να αναλάβουν υπηρεσία εντός των οριζομένων προθεσμιών ή ανέλαβαν υπηρεσία και στη συνέχεια παραιτήθηκαν ή με μεταγενέστερη απόφαση προσλήφθηκαν με πλήρες ωράριο.

Δείτε επίσης

Παράταση θητείας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας σε Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία έως 31.8.2023 

Παράταση θητείας εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία έως 31.8.2023 

Νόμος 4957/2022 για τα ΑΕΙ: Με τις διατάξεις για νεοδιόριστους, παράταση θητείας Δ/ντών-Νέο Ολοήμερο-Παιδαγ. Επάρκεια 

Νόμος 4964/2022: Εκσυγχρονισμός Μουφτειών-Επιλογή Δ/ντών σχολείων-Διατάξεις για ΑΕΙ-ΔΟΑΤΑΠ-Ιδ. σχολεία 

Μετατάξεις εκπαιδευτικών-ΕΕΠ 2022: Δυο αποφάσεις | Ονόματα 

ΦΕΚ κατανομής μόνιμων διορισμών 2022 εκπαιδευτικών και ΕΕΠ-ΕΒΠ | Τι ακολουθεί 

Αποσπάσεις εξωτερικού 2022: Για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 και 2023, 2024 & 2025 Ν. Ημισφαιρίου

Οδηγίες ίδρυσης Τάξεων Υποδοχής-ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2022-2023 

Ολοήμερο σχολείο-Νέο Πρόγραμμα: Δημοτικού και Νηπιαγωγείου-άρθρο 371 του ν. 4957/2022 

Πιστοποίηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας σε Μεταπτυχιακό του ΕΑΠ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση