Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ανάκληση πρόσληψης και παραιτήσεις 42 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2023-24

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ανάκληση πρόσληψης και παραιτήσεις 42 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2023-2024.

Ανάκληση πρόσληψης και παραιτήσεις 42 αναπληρωτών

Στην ανάκληση πρόσληψης 40 και στην καταχώριση της παραίτησης 2 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με την υπ. αριθμ. πρωτ. 18229/Ε1/21-2-2025 Απόφαση.

Για την Απόφαση ελήφθησαν υπόψη μεταξύ άλλων:

Οι αριθμ. πρωτ. 137244/Ε1/29-11-2023 (ΑΔΑ: 60Λ546ΝΚΠΔ-Ρ5Α), 9925/Ε1/30-1-2024 (ΑΔΑ: ΡΚ1846ΝΚΠΔ-ΛΥΥ), 9927/Ε1/30-1-2024 (ΑΔΑ: ΨΦ1Υ46ΝΚΠΔ-Ο30) και 9929/Ε1/30-1-2024 (ΑΔΑ: ΨΟ5Ζ46ΝΚΠΔ-Α4Φ) Αποφάσεις πρόσληψης της Προϊσταμένης της Γενικής Δ/νσης Εκπ/κου Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Η ηλεκτρονική καταχώριση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των οικείων Προϊσταμένων, για τους εκπαιδευτικούς που προσλήφθηκαν με τις προμνησθείσες αποφάσεις στη Δημόσια Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και δεν παρουσιάστηκαν να αναλάβουν υπηρεσία εντός των οριζόμενων προθεσμιών ή ανέλαβαν υπηρεσία και στη συνέχεια παραιτήθηκαν.

Ακολουθεί η Απόφαση με τα ονόματα

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ανάκληση πρόσληψης και καταχώριση παραίτησης προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2023-2024

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

………………..

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Την ανάκληση της πρόσληψης των παρακάτω σαράντα (40) προσωρινών αναπληρωτών/-τριών εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης πλήρους ωραρίου, οι οποίοι/-ες προσλήφθηκαν με τις κάτωθι κατά περίπτωση αποφάσεις της Προϊσταμένης της Γενικής Δ/νσης Εκπ/κού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις έναντι αυτών αναγραφόμενες περιοχές/Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, επειδή δεν ανέλαβαν υπηρεσία εντός των οριζόμενων προθεσμιών:

Β. Την καταχώριση της παραίτησης, ενώπιον του αρμοδίου οργάνου, των παρακάτω δυο (2) προσωρινών αναπληρωτών/-τριών εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης πλήρους ωραρίου, οι οποίοι/-ες προσλήφθηκαν με την κάτωθι απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δ/νσης Εκπ/κού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις έναντι αυτών αναγραφόμενες περιοχές/Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης:

Δείτε σε μορφή pdf την Απόφαση με τα ονόματα ΕΔΩ

Δείτε επίσης

Ολες οι προσλήψεις αναπληρωτών έως σήμερα

Οδηγός εκπαιδευτικού 2023-24: Ολα όσα αφορούν στους μόνιμους, νεοδιόριστους και αναπληρωτές 

Ερωτήσεις και Απαντήσεις για την αναγνώριση τίτλων από τον ΔΟΑΤΑΠ 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση