Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ανακοινοποίηση Πρόσκλησης αιτήσεων Διευθυντών Πρότυπων και Πειραματικών σχολείων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ανακοινοποίηση Πρόσκλησης αιτήσεων Διευθυντών Πρότυπων και Πειραματικών σχολείων για την πλήρωση θέσεων με επιλογή – Από τη Διοικούσα Επιτροπή.

Ανακοινοποίηση Πρόσκλησης αιτήσεων Διευθυντών Πρότυπων και Πειραματικών

Από τη Διοικούσα Επιτροπή Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) ανακοινώθηκε ότι ανακοινοποιήθηκε η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων με επιλογή Διευθυντών Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων.

Συγκεκριμένα ανακοινοποιήθηκε στο ορθό ως προς: α) τον μήνα πλήρωσης της θητείας των Δ/ντών β) ως προς το στοιχείο (β) του κεφ.Α της παρούσης γ) ως προς τους κωδικούς σχολείων του πίνακα Παραρτήματος Α.

Δείτε την ανακοινοποιημένη Πρόσκληση ΕΔΩ

Υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 08:00 έως την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 16:00. Η αίτηση κάθε υποψήφιου/ας συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά σε ψηφιακή μορφή. Η πιστοποίηση των υποψηφίων για την εισαγωγή στην πλατφόρμα της αίτησης γίνεται με τους κωδικούς που διαθέτουν οι υποψήφιοι/ες στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Οι υποψήφιοι/ες για τις θέσεις Διευθυντών/ντριών σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. υποβάλουν μία (1) αίτηση για μία (1) Περιφερειακή Διεύθυνση. Μετά την κατάταξη των υποψηφίων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες επιλογής οι υποψήφιοι καλούνται να επιλέξουν μέχρι πέντε (5) συνολικά Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. της οικείας βαθμίδας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας / Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιλογής τους με σειρά προτίμησης για τοποθέτηση.

Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών των Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.) και των Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.) μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:

α) της οικεία βαθμίδας με τουλάχιστον δωδεκαετή εκπαιδευτική υπηρεσία,

β) με τουλάχιστον οκτώ (8) έτη διδακτικής υπηρεσίας εκ των οποίων τα τέσσερα (4) έτη πρέπει να έχουν διανυθεί στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης,

γ) από τα ανωτέρω τέσσερα (4) έτη, δώδεκα (12) μήνες να έχουν διανυθεί με θητεία, απόσπαση ή διάθεση σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. Στην περίπτωση σχολικών μονάδων που δεν έχουν συμπληρώσει δώδεκα (12) μήνες λειτουργίας ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., δύνανται να θέσουν υποψηφιότητα εκπαιδευτικοί που υπηρετούσαν σ΄ αυτές, κατά τον χρόνο χαρακτηρισμού τους ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., με οργανική θέση ή με θητεία ως Διευθυντές και ακολούθως με διετή θητεία ως εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 19 του ν. 4692/2020 (Α’ 111).

Διευκρινίζεται ότι :

α) δύνανται να θέσουν υποψηφιότητα εκπαιδευτικοί ακόμη και αν η θητεία τους και εν γένει η υπηρεσία που έχουν παράσχει δεν έχει αξιολογηθεί (παρ.2, αρ.99, ν.4982/2022), με εξαίρεση την περίπτωση μη αξιολόγησης της θητείας ή υπηρεσίας τους για το λόγο ότι έχουν απόσχει από την οικεία αξιολογική διαδικασία.

β) Υποψήφιοι/φιες για τις θέσεις Διευθυντών/ντριών δημοτικών σχολείων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των κλάδων που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

γ) για τις θέσεις Διευθυντών/ντριών γυμνασίων και ΓΕ.Λ., εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ01 έως και ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40 και ΠΕ78 έως και ΠΕ91.

Δείτε σχετικά 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων με επιλογή Διευθυντών Προτύπων και πειραματικών Σχολείων

Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων 

Δείτε επίσης

Αιτήσεις για 25 θέσεις διευθυντών ΠΕΠΑΛ από Παρασκευή 09.12 έως και Τετάρτη 28.12.2022 

Προκηρύξεις για επιλογή Διευθυντών σχολείων: Ξεκίνησαν να δημοσιεύονται στη Διαύγεια-Αιτήσεις 9 έως 28.12.2022 

Επιλογή διευθυντών σχολείων-οδηγίες αιτήσεων: Πως συμπληρώνεται η αίτηση και κατατίθενται τα δικαιολογητικά

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση