Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ανακοίνωση ΠΟΣΕΕΠΕΑ: Συνεχίζεται η Απεργία-Αποχή από την αξιολόγηση και κηρύσσονται 3ωρες Στάσεις Εργασίας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ανακοίνωση ΠΟΣΕΕΠΕΑ: Συνεχίζεται η Απεργία-Αποχή από την αξιολόγηση και κηρύσσονται 3ωρες Στάσεις Εργασίας – Η Δήλωση της Απεργίας-Αποχής είναι σε ισχύ.

Ανακοίνωση ΠΟΣΕΕΠΕΑ

Η ΑπεργίαΑποχή από την αξιολόγηση και το σχετικό έντυπο Δήλωσης της ΠΟΣΕΕΠΕΑ είναι σε ισχύ, καθώς δεν υπήρξε έως σήμερα  προσφυγή από πλευράς ΥΠΑΙΘΑ, σύμφωνα με Ανακοίνωση του Δ.Σ της ΠΟΣΕΕΠΕΑ, στην οποία αναφέρεται ότι αυτό όπως και 3ωρες Στάσεις Εργασίας, αποφασίστηκαν κατά πλειοψηφία στην Ολομέλεια των Προέδρων των Περιφερειακών συλλόγων το Σάββατο 30 Μαρτίου 2024.

Ακολουθεί η Ανακοίνωση της ΠΟΣΕΕΠΕΑ σχετικά με το τι συζητήθηκε στην Ολομέλεια Προέδρων των Περιφερειακών συλλόγων, η Ανακοίνωση σχετικά με τη συνέχιση της Απεργίας-Αποχής από την αξιολόγηση με τη Δήλωση συμμετοχής των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ και η Ανακοίνωση με την κήρυξη Στάσεων Εργασίας.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.)

(Χρήστος Βουλίωτης – Πρόεδρος ) (Σεραφείμ ( Μάκης ) Λάππας –Γεν.Γραμματέας)

Πανεπιστημίου 59, 4ος όρ., Τ.Κ. 105 64, Αθήνα, e-mail: poseepea@yahoo.gr Ιστολόγιο: www.poseepea.blogspot.gr

Α.Π.:24

Ημερομηνία: Αθήνα, 31/03/2024

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α

Κοινοποίηση: Μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ

Θέμα : «Δελτίο Τύπου της Ολομέλεια των Προέδρων των Περιφερειακών συλλόγων – μελών της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α»

Το Σάββατο 30 Μαρτίου 2024 στις 10:00 πραγματοποιήθηκε η ολομέλεια των προέδρων των Περιφερειακών Συλλόγων σε θετικό κλίμα. Στη συνάντηση συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν τα παρακάτω θέματα. Αρχικά συζητήθηκε το θέμα της Ατομικής Αξιολόγησης των συναδέλφων. Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού ακούστηκαν όλες οι απόψεις, αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η συνέχιση της Απεργίας – Αποχής από την ατομική Αξιολόγηση και στην συνέχιση των 3ωρων στάσεων εργασίας .

Καλούμε όλα τα μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ να συνεχίσουν την αποχή –απεργία και να μην φοβούνται . Η αποχή – απεργία της ΠΟΣΕΕΠΕΑ είναι σε ισχύ καθώς δεν μας έχει γίνει καμία προσφυγή προς εμάς και το έντυπο της ΠΟΣΕΕΠΕΑ είναι σε ισχύ.

Στη συνέχεια, συζητήθηκε το ζήτημα των εισφορών των μονίμων υπαλλήλων ΕΕΠ και ΕΒΠ προς τους Συλλόγους όπου έγινε η ενημέρωση πως κάθε σύλλογος θα πρέπει να το συζητήσει και να πάρει απόφαση μέσα από τη γενική συνέλευση που θα πραγματοποιήσει για το συγκεκριμένο θέμα και ότι είναι πολύ σημαντικό να το υλοποιήσουν όλοι οι σύλλογοι .

Επίσης συζητήθηκε το θέμα των συνδρομών των συλλογών προς την ομοσπονδία , όπου όλοι οι σύλλογοι θα προχωρήσουν στην κατάθεση των εισφορών τους μετά από την πραγματοποίηση των εκλογών τους.

Επιπλέον, αναφέρθηκε ότι άμεσα θα πρέπει να δημιουργηθούν προτάσεις από τα τους τοπικούς συλλόγους για να κατατεθούν στο Υπουργείο για την βελτίωση της λειτουργίας των ΚΕΔΑΣΥ και γενικότερα της Ειδικής Αγωγής καθώς είμαστε σε αναμονή μεγάλων αλλαγών από το Υπουργείο Παιδείας.

Όλοι μαζί συνεχίζουμε !

Από τη Γ.Σ. των Προέδρων των Περιφερειακών συλλόγων – μελών της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α – Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α

__________________________________

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.)

(Χρήστος Βουλίωτης – Πρόεδρος )

(Σεραφείμ ( Μάκης ) Λάππας –Γεν.Γραμματέας)

Πανεπιστημίου 59, 4ος όρ., Τ.Κ. 105 64, Αθήνα,

email: poseepea@yahoo.gr                                                                          

Ιστολόγιο: www.poseepea.blogspot.gr                                             

Α.Π.:26

Ημερομηνία: Αθήνα, 31/03/2024

ΠΡΟΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α

Κοινοποίηση:

Μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ

ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 Θέμα: Συνέχιση Απεργίας – Αποχής από την Ατομική Αξιολόγηση  

Στη χθεσινή Ολομέλεια των Προέδρων αποφασίστηκε η συνέχιση της Απεργίας – Αποχής από την ατομική αξιολόγηση !

 Η Απεργία της Ομοσπονδίας δεν έχει κριθεί παράνομη και στα πλαίσια αυτά καλούνται οι συνάδελφοι να συνεχίσουν να καταθέτουν το κείμενο της Ομοσπονδίας μας όπως έκαναν μέχρι τώρα. Η Ομοσπονδία βρίσκεται σε επαγρύπνηση και μαζί με τις άλλες Ομοσπονδίες, ΔΟΕ και ΟΛΜΕ, θα καλέσει και σε περαιτέρω δράσεις προκειμένου να ανατραπούν οι Νόμοι της αξιολόγησης.

Εκ του Δ.Σ.

Πρόεδρος                   Γενικός Γραμματέας

 Χρήστος Βουλιώτης      Σεραφείμ (Μάκης)Λάππας

ΔΗΛΩΣΗ

Με την παρούσα δηλώνουμε ότι συμμετέχουμε στην απεργία- αποχή που έχει προκηρύξει η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α., από κάθε ενέργεια που συνδέεται με το σύστημα αξιολόγησης, το οποίο προωθείται εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και πιο συγκεκριμένα από τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον νόμο 4823/21 και καθώς και από την Υπουργική Απόφαση 9950/ΓΔ5 ΦΕΚ 388/27-1-2023 «Ρύθμιση ειδικότερων και λεπτομερειακών θεμάτων σχετικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τη διαδικασία διενέργειάς της» και σχετίζονται με όλα τα εξωδιδακτικά καθήκοντα σχετικά με την ατομική αξιολόγηση (συναντήσεις με Συμβούλους Εκπαίδευσης, ενημέρωση ατομικού φακέλου, κατάθεση έκθεσης αυτοαξιολόγησης κ.τ.λ.).

 ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΕΠ & ΕΒΠ

__________________________________

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.)

(Χρήστος Βουλίωτης – Πρόεδρος )

(Σεραφείμ ( Μάκης ) Λάππας –Γεν.Γραμματέας)

Πανεπιστημίου 59, 4ος όρ., Τ.Κ. 105 64, Αθήνα,

email: poseepea@yahoo.gr                                                                          

Ιστολόγιο: www.poseepea.blogspot.gr                                             

Α.Π.:25

Ημερομηνία: Αθήνα, 31/03/2024

ΠΡΟΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α

Κοινοποίηση:

Μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ

ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 Θέμα: Κήρυξη 3ωρων στάσεων εργασίας

Το Δ.Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ κηρύσσει 3ωρες στάσεις εργασίας για το 1ο ή 2ο 3ωρο του προγράμματος των σχολικών μονάδων από την Δευτέρα  01.04.2024  μέχρι και την Τρίτη  30.04.2024  όπως επίσης και επιπλέον στάση εργασίας που καλύπτει το ολοήμερο και διευρυμένου ωραρίου (14:00 – 17:30), στο πλαίσιο της αποτροπής της υλοποίησης του ν.4823/21 και της Υ.Α. 9950/ΓΔ5 ΦΕΚ 388/27-1-2023 «Ρύθμιση ειδικότερων και λεπτομερειακών θεμάτων σχετικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τη διαδικασία διενέργειάς της».

Εκ του Δ.Σ. 

Πρόεδρος                    Γενικός Γραμματέας 

Χρήστος Βουλιώτης      Σεραφείμ (Μάκης)Λάππας

Δείτε επίσης

Κήρυξη 3ωρων στάσεων εργασίας από τη ΔΟΕ στο πλαίσιο της αποτροπής της υλοποίησης της αξιολόγησης

Νομική ενημέρωση για την απεργία-αποχή από την αξιολόγηση, από τη ΔΟΕ 

Συνεχίζει τις 3ωρες στάσεις εργασίας η ΔΟΕ για την ατομική παρατήρηση διδασκαλίας-Νέες δράσεις κατά της αξιολόγησης 

Εγγραφο για την αξιολόγηση από το Υπ. Παιδείας με τις αποφάσεις του Πρωτοδικείου και με παράθεση κυρώσεων 

Διορισμοί και μονιμοποιήσεις: Στοιχεία διορισμένων εκπ/κών και ΕΕΠ-ΕΒΠ-4 χρόνια χωρίς διαπιστωτική πράξη μονιμοποίησης

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση