Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Μεταβολή λειτουργίας Διευθύνσεων Εκπαίδευσης: Λόγω μέτρων κατά κορονοϊού

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μεταβολή λειτουργίας Διευθύνσεων Εκπαίδευσης: Λόγω μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID–19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

Μεταβολή λειτουργίας Διευθύνσεων Εκπαίδευσης

Μια μετά την άλλη λαμβάνουν μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID–19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του οι ΔΠΕ, ΔΔΕ  και ΠΔΕ της χώρας, εκδίδοντας σχετικές Ανακοινώσεις αναφορικά με τη μεταβολή των δεδομένων λειτουργίας τους.

Δείτε ενδεικτικά μερικές εξ αυτών από διάφορες περιοχές της χώρας

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας

Η Διεύθυνση ΠΕ Φθιώτιδας, στο πλαίσιο των πρόσφατων Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου και των σχετικών εγκυκλίων, ανακοινώνει προς τους εκπαιδευτικούς και τους πολίτες ότι, λόγω:

α) των έκτακτων και επειγουσών καταστάσεων από την επιδημία του κορονοϊού,

β) το γεγονός ότι, πρέπει να αποφεύγεται ο συνωστισμός στην υπηρεσίας μας, και

γ) της στέγασης σε πολύ λίγα τετραγωνικά μέτρα

από τη Τετάρτη 18/3/20 και μέχρι νεωτέρας θα δέχεται επισκέψεις ΜΟΝΟ κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού και ΜΟΝΟ για εργασίες που δεν δύναται να διεκπεραιωθούν ηλεκτρονικά.

Τηλέφωνο για ραντεβού: 22313-52723

 Ηλεκτρονική διεύθυνση ΔΠΕ Φθιώτιδας: mail[at]dipe.fth.sch.gr

———————–

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας

Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-3-2020) σχετικά με κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, σας ενημερώνουμε ότι από Πέμπτη 19-03-2020 η επικοινωνία με τη Διεύθυνσή μας θα γίνεται:

  • με ηλεκτρονική αλληλογραφία: mail@dide.fth.sch
  • με fax: 2231352815
  • τηλεφωνικά: 2231352800

———————–

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας

Σας γνωστοποιούμε ότι η ΔΠΕ Πέλλας λειτουργεί κατά τρόπο ώστε να διεκπεραιώνει κάθε θέμα της αρμοδιότητάς της λαμβάνοντας ταυτόχρονα μέτρα πρόληψης για την προστασία των εργαζομένων και των συναλλασσόμενων με αυτή.

Λόγω όμως των έκτακτων συνθηκών που επικρατούν και για την προστασία όλων μας, συνίσταται η χρήση των ηλεκτρονικών μέσων για την επικοινωνία και την υποβολή αιτήσεων και εγγράφων. Στις περιπτώσεις που αυτό δεν είναι δυνατό, προτείνεται να προηγηθεί τηλεφωνική συνεννόηση με το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης.

Στις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητη η φυσική παρουσία, παρακαλούμε να προηγηθεί και πάλι τηλεφωνική συνεννόηση προς αποφυγή συνωστισμού και καθυστέρησης στην εξυπηρέτησή σας.

Για τα τηλέφωνα επικοινωνίας πιέστε ΕΔΩ.

———————–

Μεταβολή λειτουργίας Διευθύνσεων Εκπαίδευσης

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α Αθήνας

Ύστερα από την έκδοση της σχετικής Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020 ), στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του, καθώς και με γνώμονα τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, της υγείας των υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας και με αίσθημα ευθύνης προς τις ευπαθείς ομάδες σας ενημερώνουμε ότι:

Α. Η επικοινωνία με τη Διεύθυνση  μας, θα γίνεται:

είτε

  • μέσω fax

είτε

  • με τηλεφωνική επικοινωνία στα αρμόδια τμήματα.

Β. Για ζητήματα των οποίων απαιτείται η φυσική παρουσία, η είσοδος του κοινού θα γίνεται

  • στο γραφείο πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας μας καθημερινά 10:00 με 14:00 αν και εφόσον αυτό είναι αναγκαίο και
  • στα υπόλοιπα γραφεία της Υπηρεσίας μας, ΜΟΝΟ για τα ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ και ΜΟΝΟ κατόπιν ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ με το αντίστοιχο προσωπικό ασφαλείας , καθημερινά 12:00 με 13:00.

Γ.  Πληροφορίες για συντάξεις μόνο τηλεφωνικά στο τηλ.: 2105241160.

Δ.  Οι υποψήφιοι του ΑΣΕΠ θα γίνονται δεκτοί, με σειρά προτεραιότητας ΜΟΝΟ στο Ισόγειο της Υπηρεσίας μας και ΜΟΝΟ αν προσκομίζουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σε ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ.

———————–

Μεταβολή λειτουργίας Διευθύνσεων Εκπαίδευσης

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής

Η ΠΔΕ Αττικής αφού έλαβε υπόψη:

  • την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ. Α’ 55/11-3-2020) με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του».
  • την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12-3-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊο» και
  • την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών, λόγω της εμφάνισης του  κορωνοϊού COVID-19, το περιορισμό της διάδοσής του και τη λήψη συναφών και αναγκαίων μέτρων.

Κρίνει απαραίτητο η εξυπηρέτηση των πολιτών να γίνεται μέσω email mail@attik.pde.sch.gr  ή μέσω  fax: 210-6450609, 210-6450298.

Σε περίπτωση που προκύπτει ανάγκη για αυτοπρόσωπη παρουσία, θα πρέπει να προηγείται  τηλεφωνική επικοινωνία  στα τηλέφωνα  210-6450491,  210-6450204.

Με το ίδιο τρόπο θα ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι για την διεκπεραίωση της υπόθεσής  τους.

———————–

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

Σας ενημερώνουμε πως η Υπηρεσία μας λειτουργεί κανονικά και διεκπεραιώνει κάθε θέμα αρμοδιότητάς της, λαμβάνοντας όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα πρόληψης τόσο σε επίπεδο προσωπικού της υπηρεσίας όσο και σε επίπεδο επισκεπτών

Λόγω όμως των έκτακτων συνθηκών που προέκυψαν και προς αποφυγή συνωστισμού, συνιστάται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων για την επικοινωνία και την υποβολή αιτήσεων και εγγράφων. Όπου αυτό δεν είναι δυνατόν, θα ήταν σκόπιμο να προηγείται τηλεφωνική συνεννόηση με το αρμόδιο τμήμα της υπηρεσίας.

Η ενημέρωση των ενδιαφερόμενων, όταν ολοκληρωθεί η διεκπεραίωση της υπόθεσής τους, θα γίνεται κατά τον ίδιο τρόπο, δηλαδή κυρίως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή, όπου αυτό δεν είναι εφικτό, μέσω τηλεφώνου ή φαξ.

Σε περίπτωση που απαιτείται η αυτοπρόσωπη υποβολή εγγράφων, η κατάθεσή τους θα γίνεται στον αρμόδιο υπάλληλο ο οποίος θα αναλαμβάνει και την πρωτοκόλλησή τους. Συνιστάται και στην περίπτωση αυτή, για να μην υπάρχει συνωστισμός, η μετάβαση στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης τόσο για την κατάθεση όσο και για την παραλαβή να πραγματοποιείται μετά από τηλεφωνική επικοινωνία.

———————–

Μεταβολή λειτουργίας Διευθύνσεων Εκπαίδευσης

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης

Επείγουσα ανακοίνωση

16 Μαρτίου 2020

Σε συμμόρφωση με τα έκτακτα μέτρα που έχουν ληφθεί για την προστασία της κοινότητας από την εξάπλωση του COVID-19 σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:

Α) Η επικοινωνία με την υπηρεσία μας και η διεκπεραίωση των υποθέσεων/αιτημάτων του είναι δυνατή μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΠΔΕ mail@kritis.pde.sch.gr καθώς και μέσω της ιστοσελίδας μας από την εφαρμογή «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο http://www.pdekritis.gr/applications/ 

 Υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης βεβαιώσεων με τη χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής και η αποστολή τους στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των αιτούντων.

 Επιπλέον μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά και μέσω φαξ ή τηλεφώνου στις γραμμές που είναι αναρτημένες στον τηλεφωνικό κατάλογο της υπηρεσίας http://www.pdekritis.gr/phones/.

 Β) Το κοινό μπορεί να επισκέπτεται τα γραφεία μας για κατεπείγουσες ανάγκες και μόνο αν δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί μέσα από τις διαθέσιμες ηλεκτρονικές και εξ αποστάσεως υπηρεσίες.

Σε περίπτωση που η είσοδος στο κτήριο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης είναι απαραίτητη, αυτή θα πραγματοποιείται καθημερινά και ώρες 12:00’ – 14:00’. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει για την αποφυγή συγχρωτισμού και συνωστισμού να επικοινωνούν τηλεφωνικά πριν την προσέλευσή τους για να ορίζεται σχετικό ραντεβού με το αρμόδιο στέλεχος της υπηρεσίας.

Παρακαλούνται, όσοι ενδιαφερόμενοι επισκεφτούν την υπηρεσία μας εξαιτίας επείγουσας και επιτακτικής ανάγκης, να χρησιμοποιούν τα απολυμαντικά τα οποία είναι επί τόπου διαθέσιμα στην είσοδο για λόγους υγιεινής.

Δείτε επίσης

Μισθοδοσία αναπληρωτών εκτός ΕΑΠ λόγω κορονοϊού: Για 2 μήνες τουλάχιστον
Πρόστιμο 1000 ευρώ σε συνάθροιση πάνω από 10 άτομα: Ενημέρωση Χαρδαλιά-Τσιόδρα
Εννέα μέτρα για λειτουργία του Δημοσίου: Eιδική αναρρωτική άδεια για όσους μένουν σπίτι βάσει οδηγιών
Εκ περιτροπής εργασία υπηρεσιών Υπουργείου Παιδείας: ΠΔΕ-ΔΠΕ-ΔΔΕ-Δ/ντες, Υποδ/ντες
Διευκρινήσεις για λειτουργία ΚΕΣΥ: Αναστολή φυσικής παρουσίας μαθητών
Νέα μέτρα κορονοϊού για Δημόσιο: Εγκύκλιος
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση