Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αναλυτικά Προγράμματα-Θεωρία και Πράξη: 1η ανακοίνωση Διεθνούς Εκπαιδευτικού Συνεδρίου

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αναλυτικά Προγράμματα-Θεωρία και Πράξη: 1η ανακοίνωση του Διεθνούς Εκπαιδευτικού Συνεδρίου που διοργανώνει η Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, στις 15 και 16 Δεκεμβρίου 2022.

Αναλυτικά Προγράμματα-Θεωρία και Πράξη

H Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής κοινοποίησε την 1η Ανακοίνωση του Διεθνούς Εκπαιδευτικού Συνεδρίου με θέμα “Αναλυτικά Προγράμματα: Θεωρία και Πράξη”.

Aνακοίνωση Διοργάνωσης Διεθνούς Εκπαιδευτικού Συνεδρίου με τίτλο: “Αναλυτικά Προγράμματα: Θεωρία και Πράξη”

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής διοργανώνει Διεθνές Εκπαιδευτικό Συνέδριο με τίτλο: «Αναλυτικά Προγράμματα: Θεωρία και Πράξη» «Curricula: Theory and Practice» στo Eργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Ελευσίνας (Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Ελευσίνας) και στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο και Λύκειο Ελευσίνας (Κουβίδη 134 & Πουλαντζά, Ελευσίνα) στις 15 και 16 Δεκεμβρίου 2022.

Στόχοι του συνεδρίου

 • ο εμπλουτισμός της σύγχρονης βιβλιογραφίας σε θεματικές σχετικές με τα Αναλυτικά Προγράμματα
 • η ανάδειξη και η διάχυση «καλών πρακτικών» στην εκπαιδευτική διαδικασία,
 • η «συζήτηση» και η ανάπτυξη διαλόγου για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα

 Θεματικές Ενότητες

 • Αναλυτικά Προγράμματα: Ανθρωπιστικές επιστήμες, Κοινωνικές επιστήμες, Φυσικές επιστήμες, Τεχνολογία και Μαθηματικά, Τέχνες και Πολιτισμός
 • Αναλυτικά Προγράμματα και Εκπαιδευτικές πολιτικές
 • Αξιολόγηση Αναλυτικών Προγραμμάτων
 • Διαπολιτισμική και ειρηνιστική διάσταση Αναλυτικών Προγραμμάτων και σχολικών βιβλίων
 • Προγράμματα σπουδών και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών
 • Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και μεθοδολογίες. Διδακτικά σενάρια
 • Ιστορία της Παιδαγωγικής και της Εκπαίδευσης
 • Επιστημολογικές και φιλοσοφικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση
 • Εκπαιδευτική έρευνα

Αποστολή περιλήψεων

Ο/η συγγραφέας θα αποστείλει τον τίτλο και την περίληψη (200-300 λέξεις) της εισήγησης,  καθώς και το όνομά του, αλλά και τον τίτλο του μέχρι 30 Νοεμβρίου 2022 στο email  analytikaprogrammatadeda2022@yahoo.com

Παρουσιάσεις εισηγήσεων

Οι εργασίες που θα παρουσιαστούν στο συνέδριο χρειάζεται να είναι πρωτότυπες. Η παρουσίασή τους θα έχει διάρκεια μέχρι 15 λεπτά. Οι εισηγητές/τριες θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν το ppt.

Κρίσιμες Ημερομηνίες

 • Πέρας υποβολής περιλήψεων: 30 Νοεμβρίου 2022
 • Ενημέρωση κρίσης περιλήψεων: 8 Δεκεμβρίου 2022
 • Διεξαγωγή Συνεδρίου: 15 και 16 Δεκεμβρίου 2022
 • Κατάθεση εργασιών για πρακτικά συνεδρίου: 7 Ιανουαρίου 2023

Εγγραφή, παρακολούθηση συνεδρίου

Η εγγραφή στο συνέδριο είναι δωρεάν. Όσοι/ες επιθυμούν να παρακολουθήσουν χρειάζεται να πραγματοποιήσουν εγγραφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση

analytikaprogrammatadeda2022@yahoo.com

Στους/στις συνέδρους παρέχεται βεβαίωση εισήγησης, βεβαίωση παρακολούθησης, τα πρακτικά του συνεδρίου σε ηλεκτρονική μορφή (ISBN).

Ηλεκτρονική διεύθυνση συνεδρίου

Η Διευθύντρια της Δ Δ.Ε. Δυτικής Αττικής Αικατερίνη Τσέκου, Δρ. Παιδαγωγικής-Δρ.Θεολογίας                                                                                                                                                                                                                                    Συνεργαζόμενοι φορείς

School of Education, RMIT University, Australia

Πανεπιστήμιο Κύπρου

The School of Education, St John’s University, Queens, NY

Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής, ΠαιΤΔΕ, Ε.Κ.Π.Α

Εργαστήριο Παιδαγωγικής και Θρησκευτικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Θεολογίας, Ε.Κ.Π.Α.

Κέντρο Έρευνας και Αξιολόγησης Σχολικών Βιβλίων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (Κ.Ε.Α.Σ.Β.Ε.Π.), Τμήμα Φ.Π. Α.Π.Θ

Εργαστήριο Παιδαγωγικής, Τμήμα Θεολογίας, Α.Π.Θ.

Εργαστήριο Αρχαίας Ρητορικής και Δραματικής Τέχνης, Τμήμα Φιλολογίας, Παν/μιο Πελοποννήσου

Εργαστήριο Γλωσσολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, Τμήμα Ιστορίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Aγγελάκος Κώστας, Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Αναστασόπουλος Διονύσης, Δρ. Πολιτισμού και Επικοινωνίας, Διευθυντής ΔΔΕ Πειραιά

Αποστολόπουλος Κωσταντίνος, Δρ. Χημείας, ΣΕΕ ΠΕ04, 1ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ Αττικής

Barkatsas Tasos, Mathematics, Statistics and STEM Educator & Quantitative Data Analyst, School of Education, RMIT University, Bundoora West Campus

Βέρδης Αθανάσιος, Επικουρος Καθηγητής, Τμήμα ΠαιτΔΕ, Ε.Κ.Π.Α.

Γκότοβος Αθανάσιος, Ομότιμος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Γκότοβου Αναστασία, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ιβρίντελη Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια, Π.Τ.Δ.Ε, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Καράμηνας Ιγνάτιος, Δρ. Διδακτικής, Οργανωτικός Συντονιστής 3ου Π.Ε.Κ.Ε.Σ Αττικής

Κατσαδώρος Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Καφετζόπουλος Κωσταντίνος, Δρ. Χημείας, ΣΕΕ ΠΕ04, 3ου Π.Ε.Κ.Ε.Σ Αττικής

Κόσυβας Γιώργος, Δρ. Παιδαγωγικής, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής

Κουτούζης Εμμανουήλ, Κοσμήτορας ΣΑE, Ε.Α.Π

Κουκουνάρας -Λιάγκης Μάριος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Θεολογίας, Ε.Κ.Π.Α.

Κουτσελίνη-Ιωαννίδου Μαίρη, Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Μακρή Δήμητρα, Δρ. Ψυχολογίας-Δρ. Γαλλικής Φιλολογίας, Διευθύντρια ΔΔΕ Γ’ Αθήνας

Μαρκαντωνάτος Ανδρέας, Καθηγητής, Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Μητροπούλου Βασιλική, Καθηγήτρια, Τμήμα Θεολογίας, Α.Π.Θ.

Μιχάλης Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΠαιτΔΕ, Ε.Κ.Π.Α.

Μπίκος Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Τμήμα Φ.Π.,  Α.Π.Θ.

Μποζίνης Νικόλαος, Δρ. Ιστορίας, ΣΕΕ ΠΕ02, 3ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ Αττικής

Μπονίδης Κυριάκος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φ.Π., Α.Π.Θ.

Μπούρας Αντώνιος, Δρ. Παιδαγωγικής, Διδάσκων στο Ε.Κ.Π.Α

Οικονομάκου Μαριάνθη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Παπαδοπούλου Αναστασία, Δρ. Παιδαγωγικής, ΔΔΕ Δυτικής Αττικής

Spiridakis John, Professor and Coordinator, The School of Education, St John’s University, Queens, NY

Σοφιανοπούλου Χρύσα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Tsinarelis George, Δρ. Νευροεπιστήμες της Εκπαίδευσης και Δυσκολίες Μάθησης, Visiting Professor

Τσέκου Αικατερίνη, Δρ. Παιδαγωγικής-Δρ. Θεολογίας, Διευθύντρια ΔΔΕ Δυτικής Αττικής

Φουλίδη Ξανθίππη, Δρ. Πολιτισμικών Σπουδών, Υπεύθυνη Πολιτιστικών Προγραμμάτων ΔΔΕ Δυτικής Αττικής

Φωτεινός Δημήτριος, Καθηγητής, Τμήμα ΠαιΤΔΕ, Ε.Κ.Π.Α

Ψαχούλας Γιάννης, Δρ.  Φιλοσοφίας,  Διευθυντής ΔΔΕ Β΄ Αθήνας

ΟΡΓΑΝΩΤΙΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τσέκου Αικατερίνη, Δρ. Παιδαγωγικής-Δρ. Θεολογίας, Διευθύντρια ΔΔΕ Δυτικής Αττικής

Αλεξοπούλου Διονυσία, Διοικητική Υπάλληλος, ΔΔΕ Δυτικής Αττικής

Ανωγειανάκη Αλεξάνδρα, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, ΔΔΕ Δυτικής Αττικής

Βαζαίος Κάτωνας, Διευθυντής Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Ελευσίνας

Γιωτοπούλου Γεωργία, Msc, ΔΔΕ Δυτικής Αττικής

Θερμού Ανδριάνα, Msc, ΔΔΕ Δυτικής Αττικής

Θεολογής Ευάγγελος, Msc, Υπεύθυνος Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ΔΔΕ Δυτικής Αττικής

Kαλαϊτζόγλου Ελευθέριος, Προϊστάμενος Εκπαιδευτικών Θεμάτων, ΔΔΕ Δυτικής Αττικής

Κανέλη Δάφνη, Msc, Υποδιευθύντρια στο 1ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου

Κατσαμάγκος Αντώνης, Msc, Διευθυντής στο 2ου Γυμνασίου Άνω Λιοσίων

Μπάζα Ναυσικά, Διευθύντρια  στο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Ελευσίνας

Μπενέκη Αποστολία, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Γ’  Προσωπικού, ΔΔΕ Δυτικής Αττικής

Nτούρου Ελισσάβετ, Msc, ΔΔΕ Δυτικής Αττικής

Πανταζή Ευαγγελία, Msc, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διοικητικών Θεμάτων, ΔΔΕ Δυτικής Αττικής

Παπαδοπούλου Αναστασία, Δρ. Παιδαγωγικής,  ΔΔΕ Δυτικής Αττικής

Παπαδοπούλου Βασιλική, Msc, ΔΔΕ Δυτικής Αττικής

Παρθενίου Μαρία, Διοικητική Υπάλληλος, ΔΔΕ Δυτικής Αττικής

Στράντζιας Μιχάλης, Εκπαιδευτικός

Τζώρτζου Αλεξάνδρα, Msc, Υπεύθυνη Φυσικής Αγωγής,  ΔΔΕ Δυτικής Αττικής

Φουλίδη Ξανθίππη, Δρ. Πολιτισμικών Σπουδών, Υπεύθυνη Πολιτιστικών Προγραμμάτων, ΔΔΕ Δυτικής Αττικής

Δείτε επίσης

Aμοιβές στο δημόσιο 2011-2022: Eπιτακτική ανάγκη για αυξήσεις μισθών-Εκδήλωση Κοινωνικού Πολύκεντρου ΑΔΕΔΥ

Δάσκαλος με μισθό 737 ευρώ: Aνάγκη να αναγνωριστεί το έργο των εκπ/κών και στον μηνιαίο μισθό τους 

Σεμινάριο για Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)-ΠΕΚΕΣ Στερεάς Ελλάδας και Εταιρεία Ιατρικής Ψυχολογίας 

Τηλεργασία λόγω προβλημάτων υγείας: Το ΦΕΚ με τον κατάλογο προβλημάτων, τη διαδικασία, τα δικαιολογητικά

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση