Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αναλυτική ενημέρωση για τις Μεταθέσεις Δευτεροβάθμιας και για την εκπαιδευτική επικαιρότητα

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αναλυτική ενημέρωση για τις Μεταθέσεις Δευτεροβάθμιας και για την εκπαιδευτική επικαιρότητα από τον Αιρετό ΚΥΣΔΕ Θοδωρή Κατσωνόπουλο.

Αναλυτική ενημέρωση για τις Μεταθέσεις Δευτεροβάθμιας

Για τις συνεδριάσεις του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ) για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας έτους 2024, ενημερώνει ο αιρετός στο ΚΥΣΔΕ Θοδωρής Κατσωνόπουλος, παραθέτοντας στατιστικά στοιχεία, καθώς και λεπτομέρειες για τη διαδικασία των αμοιβαίων μεταθέσεων. Επίσης ο αιρετός αναφέρεται και στις εξελίξεις για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.

Ακολουθεί η ενημέρωση του Αιρετού

Ενημερωτικό του αιρετού στο  ΚΥΣΔΕ Θοδωρή Κατσωνόπουλου

εκλεγμένου  με το ψηφοδέλτιο  των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων

Θέμα: Σχετικά με τη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ στις 20 &26 Μαρτίου 2024 για τις Μεταθέσεις και την εκπαιδευτική επικαιρότητα.

 Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Την Τρίτη 26 Μαρτίου ολοκληρώθηκαν οι συνεδριάσεις του ΚΥΣΔΕ για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2024 σε Γενική, Ειδική Αγωγή, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και μια μέρα μετά, στις 27 Μαρτίου, υπογράφηκαν και ανακοινώθηκαν οι μεταθέσεις.

Μετατίθενται:

 • 1865 εκπαιδευτικοί – 113 ειδικές κατηγορίες – στη Γενική παιδεία (ποσοστό ικανοποίησης επί του συνόλου των αιτήσεων 45,8%).
 • 315 εκπαιδευτικοί – 24 ειδικές κατηγορίες – στην ΕΑΕ (ποσοστό ικανοποίησης επί του συνόλου των αιτήσεων 45,4,%) συν 15 – 2 ειδικές κατηγορίες – σε ΚΕΔΑΣΥ και 7 εκπαιδευτικοί σε σχολεία τυφλών-κωφών.
 • 55 εκπαιδευτικοί γενικής παιδείας και 119 μουσικών ειδικοτήτων σε Μουσικά σχολεία.
 • 22 εκπαιδευτικοί σε Καλλιτεχνικά σχολεία.
 • 13 εκπαιδευτικοί σε πειραματικά σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.

Να σημειωθεί ότι η συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ για τις μεταθέσεις Γενικής και ΕΑΕ ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 26 Μαρτίου, ενώ άμεσα η αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΑΙΘΑ είχε συντάξει τα σχέδια απόφασης των μεταθέσεων και ήταν έτοιμα προς υπογραφή. Θεωρώ λοιπόν πως θα μπορούσαν να έχουν υπογραφεί από τον Υπουργό και να ανακοινωθούν την ίδια ημέρα, προκειμένου να μην παρατείνεται η αγωνία των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών. Επίσης, γιατί να μην μπορεί το Υπουργείο να στέλνει ένα sms στους εκπαιδευτικούς με την απόφαση της μετάθεσής τους; Θεωρώ πως είναι εφικτό και μπορεί να υλοποιηθεί από την επόμενη χρονιά.

Συγχαρητήρια σε όσες/όσους μετατίθενται και καλή τοποθέτηση! Εύχομαι από καρδιάς ότι καλύτερο σε όλες τις συναδέλφισσες και όλους τους συναδέλφους!

Οι εκπαιδευτικοί των οποίων η αίτηση μετάθεσης δεν ικανοποιήθηκε και θεωρούν ότι αδικήθηκαν, έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση εντός 15 ημερολογιακών ημερών απ’ την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλ στις 27 Μαρτίου.

Εντός του 15θημέρου από την ανακοίνωση των γενικών μεταθέσεων γίνονται και οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση με το ακόλουθο νομικό πλαίσιο:

 1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για αμοιβαία μετάθεση έχουν οι εκπαιδευτικοί εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις του άρθρου 10 του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45Α) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94Α).

α) Να ανήκουν στον ίδιο κλάδο, να έχουν την ίδια ειδικότητα και να μην έχουν συμπληρώσει 25ετή πραγματική υπηρεσία κατά την έννοια του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/1996, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/1997, μέχρι 31 Αυγούστου 2024.

β) Η διαφορά της συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας τους να μην υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη κατά την 31η Αυγούστου 2024 και

γ) Να έχουν συμπληρώσει δύο χρόνια υπηρεσίας μέχρι 31 Αυγούστου 2023 από την ημερομηνία δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκ των οποίων τον ένα χρόνο στην οργανική τους θέση.

 1. Δεν δικαιούνται αμοιβαίας μετάθεσης οι χαρακτηριζόμενοι ως υπεράριθμοι (άρθρο 10 παρ. 4 του Π.Δ. 50/96 όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 παρ. 2 του 100/97) καθώς και όσοι δεν έχουν τοποθετηθεί οργανικά σε σχολική μονάδα.
 2. Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται αμοιβαία έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης για σχολεία των περιοχών μετάθεσης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης από την οποία προήλθαν, εφόσον από την ημερομηνία της μετάθεσής τους αυτής και μέχρι 31 Αυγούστου του έτους που πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις υπηρετήσουν για μια τριετία εκτός της περιοχής από σχολείο της οποίας μετατέθηκαν.
 3. Οι ενδιαφερόμενοι για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 50/96 (Φ.Ε.Κ. 45Α), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94Α).
 4. Για τις αμοιβαίες μεταθέσεις από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις με τη μόνη διαφορά ότι εξετάζονται από το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ).

Οι μετατάξεις εκπαιδευτικών από κλάδο σε κλάδο αλλά και από την Β/θμια στην Α/θμια και το αντίστροφο, εξετάζονται από το ΚΥΣΔΕ μετά τις μεταθέσεις και εφόσον υπάρχει οργανικό κενό στην αιτούμενη περιοχή μετάταξης. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η έκδοση της εγκυκλίου των αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε ΠΥΣΔΕ και φορείς.

Συνεδρίαση ΚΥΣΔΕ 20 Μαρτίου 2024:

Σε σχέση με την κατάρτιση των πινάκων των τελικών οργανικών κενών και πλεονασμάτων για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών ΔΕ το έτος 2024, στη γενική παιδεία και την ΕΑΕ, ανά φορέα/περιοχή μετάθεσης και ανά κλάδο και ειδικότητα, αποφασίστηκε να ληφθεί υπόψη ο μεγαλύτερος αριθμός κενών και ο μικρότερος αριθμός πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού από τα στοιχεία που καταχώρισαν στο σύστημα e-DataCenter οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης. Επίσης αποφασίστηκε,  οι εκπαιδευτικοί που εντάσσονται σε ειδική κατηγορία να μετατίθενται στην πρώτη τους προτίμηση, ακόμα κι αν δεν υπάρχει οργανικό κενό και χωρίς η μετάθεση τους να επηρεάζει τα δηλωθέντα στο σύστημα κενά-πλεονάσματα. Για τα τελικά κενά/πλεονάσματα εκπαιδευτικού προσωπικού λήφθηκαν υπόψη τα κενά που δημιουργήθηκαν στις περιοχές μετάθεσης/φορείς οργανικής θέσης των εκπαιδευτικών που εντάχθηκαν  τελικά και μετατέθηκαν ως ειδική κατηγορία μετάθεσης.

Στη Γενική, από το άθροισμα κενών (-) πλεονασμάτων (+) προέκυψαν 1359 κενά. Τα περισσότερα κενά αφορούσαν τους εξής κλάδους:  475 στους ΠΕ02, 436 στους ΠΕ03, 110 στους ΠΕ04.01, 125 στους ΠΕ04.02, 108 στους ΠΕ04.04, 109 στους ΠΕ82. Οι κλάδοι με τα περισσότερα πλεονάσματα ήταν οι ΠΕ86 (+162) και οι ΠΕ11 (+137).

Στην ΕΑΕ, από το άθροισμα κενών (-) πλεονασμάτων (+) προέκυψαν 783 κενά, με περισσότερα κενά στους ΠΕ03 (-276),  ΠΕ02 (-94), ΠΕ08 (-67), ΠΕ88.01 (-40).  Επιπρόσθετα, τα οργανικά σε σχολικές μονάδες κωφών-τυφλών ήταν 52, 16 οι ΠΕ02, 10 οι ΠΕ78, 8 οι ΠΕ80. Τα συνολικά οργανικά κενά στα ΚΕΔΑΣΥ ήταν 53, απ’ τα οποία τα 34 στους ΠΕ02 και τα 19 στους ΠΕ03/ΠΕ04.

Τους πίνακες κενών-πλεονασμάτων τους καταψήφισα, με βάση τις θέσεις της Ομοσπονδίας, παρόλα αυτά παρέμεινα στη συνεδρίαση στις 20 Μαρτίου, προκειμένου να ελέγξω την όλη διαδικασία, αλλά και να συμβάλλω με θετικές προτάσεις στην, κατά το δυνατό,  ευνοϊκότερη διαμόρφωση των τελικών πινάκων κενών-πλεονασμάτων για τις μεταθέσεις. Τα κενά που δηλώθηκαν – ακόμα και με το ισχύον πλαίσιο – θεωρώ πως ήταν ελάχιστα και δεν αντικατοπτρίζουν τα πολύ μεγάλα ελλείμματα που υπάρχουν στα σχολεία της Β/θμιας, όπως άλλωστε αποτυπώνονται και από τις αυξημένες προσλήψεις αναπληρωτών το τελευταίο έτος, οι περισσότεροι απ’ τους οποίους καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Θα επαναλάβω ότι πάγια θέση του συνδικαλιστικού κινήματος είναι οι πίνακες κενών να συμπληρώνονται με τη σύμφωνη γνώμη του συλλόγου διδασκόντων και όχι αποκλειστικά και μόνο από το Διευθυντή του σχολείου. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη των αποφάσεων για τον υπολογισμό κενών να καλύπτεται από συλλογικά και όχι μονοπρόσωπα όργανα.

Στη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ στις 20 Μαρτίου, εξετάστηκαν και θέματα επί των γενικών μεταθέσεων και πιο συγκεκριμένα:

 • Τρεις (3) αιτήσεις μετάθεσης για κατά προτεραιότητα μετάθεση εκπαιδευτικών συζύγων δικαστικών λειτουργών. Η μία (1) απορρίφθηκε λόγω του ότι δεν πληρούνταν οι τυπικές προϋποθέσεις.
 • Η ένσταση εκπαιδευτικού αναφορικά με μη προσμέτρηση μονάδων συνυπηρέτησης. Το Συμβούλιο ήταν ομόφωνα θετικό.
 • Δεκαέξι (16) αιτήσεις εκπαιδευτικών με αμφισβητούμενο δικαίωμα μετάθεσης (μη υπηρέτηση του προβλεπόμενου χρόνου στην οργανική θέση) με θετική γνωμοδότηση του ΚΥΣΔΕ για τις δέκα (10) αιτήσεις, με δική μου διαφοροποίηση για τις απορριπτικές.
 • Επίσης, επανεξετάστηκαν δύο (2) αιτήσεις εκπαιδευτικών για ένταξη σε ειδική κατηγορία. Το ΚΥΣΔΕ ήταν εκ νέου αρνητικό, με δική μου διαφοροποίηση και επισήμανση ότι ο κατάλογος των ασθενειών που περιλαμβάνεται στο αρ 13 παρ 3 του ΠΔ50/96 πρέπει να επικαιροποιηθεί και να συμπεριληφθούν, κατόπιν επεξεργασίας και προτάσεων των αρμοδίων επιτροπών, νέες ασθένειες και φυσικά περιπτώσεις που ο νομοθέτης δεν έχει προβλέψει και έχει καταφανώς αδικήσει (μία από τις πολλές περιπτώσεις είναι η ολική απώλεια όρασης εκπαιδευτικού ή συζύγου εκπαιδευτικού !!!).
 • Ακόμα εξέφρασα εκ νέου τη διαφωνία μου για προηγούμενη απορριπτική απόφαση του Συμβουλίου σε ότι αφορά αιτήσεις μετάθεσης για ΕΑΕ, εκπαιδευτικών διορισμένων το έτος 2022, με αιτιολογικό απόρριψης ότι δεν έχουν συμπληρώσει τριετή διδακτική υπηρεσία. Ζήτησα από το Συμβούλιο να επανεξετάσει το θέμα, καθώς θεωρώ ότι οι συνάδελφοι/ισσες αδικούνται από τον αποκλεισμό τους απ’ τη διαδικασία των φετινών μεταθέσεων.

Στη συνεδρίαση της 20ης Μαρτίου ολοκληρώθηκαν οι μεταθέσεις σε Καλλιτεχνικά Σχολεία και Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, κατόπιν εξέτασης των αιτήσεων μετάθεσης και των προτάσεων της αρμόδιας Επιστημονικής Επιτροπής για τις καλλιτεχνικές ειδικότητες.

Για μια φορά ακόμα, τόνισα την ανάγκη να αλλάξει το υπάρχον άδικο και αδιαφανές σύστημα με βάση το οποίο γίνονται τόσο οι μεταθέσεις όσο και οι αποσπάσεις στα σχολεία αυτά, όπως και στα Μουσικά και να υπάρξει επιτέλους συγκεκριμενοποίηση κριτηρίων και μοριοδότηση. Το Υπουργείο πρέπει να προχωρήσει σε άμεση νομοθετική ρύθμιση, με βάση τις ψηφισμένες  και κατατεθειμένες στην πολιτική ηγεσία θέσεις της Ομοσπονδίας, αλλά και τα υπομνήματα και ψηφίσματα των συλλογικοτήτων των εκπαιδευτικών και δη αυτών που πλήττονται.

Συνεδρίαση ΚΥΣΔΕ 26 Μαρτίου 2024:

Βασικό θέμα της συνεδρίασης ήταν οι Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Γενική και ΕΑΕ, έτους 2024, όμως εξετάστηκαν και τα παρακάτω:

 • -Αίτηση διακοπής απόσπασης εκπαιδευτικού,
 • -Νέα αίτηση απόσπασης κατά προτεραιότητα ως σύζυγος ένστολου,
 • -Αίτηση μετάταξης εκπαιδευτικού ΔΕ για λόγους υγείας μέσω ΕΣΚ και
 • -2 αιτήσεις μετάταξης εκπαιδευτικών από κλάδο της ΠΕ σε κλάδο της ΔΕ, σε συμμόρφωση δικαστικών αποφάσεων.

Το Συμβούλιο γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για όλα τα παραπάνω.

 Σχετικά με τον αγώνα για την «αξιολόγηση» η θέση μας είναι η ακόλουθη:

«Το 2020 η υπουργός Παιδείας, κα Κεραμέως, νομοθέτησε την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων σε πλήρη αντίθεση με τις θέσεις του εκπαιδευτικού κλάδου και της ΟΛΜΕ, όπως αυτές έχουν εκφραστεί τεκμηριωμένα με τις αποφάσεις των Συνεδρίων μας. Ο κλάδος αντιστάθηκε στην αντιεκπαιδευτική κατηγοριοποίηση των σχολείων μας και συμμετείχε στην τότε απεργία αποχή της ΟΛΜΕ με συντριπτικά ποσοστά και μπλόκαρε τα σχέδια τη κυβέρνησης. Οι εκπαιδευτικοί όρθωσαν το ανάστημά τους, τιμώντας το λειτούργημά τους, και κατέγραψαν μία μεγάλη νίκη. Η κα Κεραμέως, ανήμπορη μπροστά στο μαζικό αγώνα των εκπαιδευτικών αντί να προσέλθει σε διάλογο, νομοθέτησε τον Αύγουστο του 2021 ποινές και κυρώσεις για όσους/ες δεν εφαρμόζουν την αξιολόγηση, προκειμένου να τρομοκρατήσει τον κλάδο. Ωστόσο, σύμφωνα με τις νομολογίες δικαστηρίων καμία ποινή δεν μπορεί να επιβληθεί σε όποιον/α συμμετέχει σε νόμιμη απεργία. Οι εκπαιδευτικοί δεν τρομοκρατηθήκαμε και συνεχίσαμε με την ίδια μαζικότητα τον αγώνα. Η κυβέρνηση βλέποντας την συντριπτική ήττα της προχώρησε στην νομοθέτηση του αντιδημοκρατικού νόμου Χατζηδάκη, ο οποίος ουσιαστικά μετατρέπει όλες τις απεργίες σε παράνομες, καταστρατηγώντας το συνταγματικό δικαίωμα των εργαζομένων να απεργούν. Ο απόλυτος αυταρχισμός της κυβέρνησης συνεχίστηκε με απανωτές προσφυγές στα δικαστήρια σε κάθε προκήρυξη απεργίας των εκπαιδευτικών ομοσπονδιών προκειμένου να απαγορευτεί οποιοσδήποτε αγώνας και να φιμωθεί κάθε φωνή αντίστασης,

Αποκορύφωμα της αντιδημοκρατικότητας της κυβέρνησης και  μνημείο αυταρχισμού αποτελεί η εγκύκλιος Κατσαρού που μοναδικό στόχο έχει να εκφοβίσει τον αγωνιζόμενο κλάδο των εκπαιδευτικών. Το ΥΠΑΙΘΑ αδυνατεί να πείσει την κοινωνία και την εκπαιδευτική κοινότητα για τις αντιεκπαιδευτικές πολιτικές του και μπροστά στη μαζική αντίσταση των εκπαιδευτικών στη διάλυση της δημόσιας εκπαίδευσης καταφεύγει συνεχώς σε αυταρχικές τακτικές. Συνεχίζει τις διώξεις των εκπαιδευτικών, προσφεύγει στα δικαστήρια ενάντια σε κάθε απεργία που μπλοκάρει τα σχέδιά του και τώρα απειλεί με ποινές κυρώσεις. Είναι προφανές ότι το ΥΠΑΙΘΑ βρίσκεται σε πανικό επειδή σύσσωμη η εκπαιδευτική κοινότητα αρνείται να υποταχθεί.

Στόχος της κυβέρνησης δεν είναι μόνο να εφαρμόσει την αξιολόγηση, την κατηγοριοποίηση σχολείων και εκπαιδευτικών με τις συνεπακόλουθες  συνέπειες τόσο στη δημόσια εκπαίδευση όσο και στην εργασιακή μας υπόσταση. Απώτερος στόχος είναι η διάλυση των συνδικάτων. Η κυβέρνηση γνωρίζει ότι τα συνδικάτα, όταν συσπειρώνονται έχουν τεράστια δύναμη και γι αυτό θέλει να τα εξαφανίσει. Έτσι, απαγορεύει, αντισυνταγματικά, τους αγώνες του κινήματος, περιορίζει τα συνδικαλιστικά δικαιώματα και προσπαθεί να οδηγήσει τους/τις εργαζόμενους/ες στην απογοήτευση και την αποσυσπείρωση.

Η απάντηση των εργαζομένων πρέπει να είναι η μαζική συσπείρωση στα σωματεία μας. Αυτό που τρέμει η κυβέρνηση είναι οι μαζικές συνελεύσεις και η ενδυνάμωση των συνδικάτων. Σε παρόμοιο δυστοπικό περιβάλλον είχαμε βρεθεί και το 2013, όταν η κυβέρνηση Σαμαρά επιστράτευσε τους/τις εκπαιδευτικούς, θεωρώντας ότι έτσι θα διαλύσει τα συνδικάτα. Όμως, ο εκπαιδευτικός κλάδος τότε συσπειρώθηκε περισσότερο από ποτέ και κατάφερε μεγάλες νίκες! Το ίδιο οφείλουμε να κάνουμε και τώρα για να υπερασπιστούμε τα σχολεία μας, την δουλειά μας, τη ζωή μας».

Η Γενική Συνέλευση Προέδρων των ΕΛΜΕ, που πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαρτίου του 2024,αποφάσισε ομόφωνα την υπερψήφιση της εισήγησης του ΔΣ της ΟΛΜΕ.

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ, υλοποιώντας την απόφαση της ΓΣ:

προκηρύσσει 3ωρες στάσεις εργασίαςγια την πρώτη ή τη δεύτερη βάρδια εργασίας από Δευτέρα 1 Απριλίου έως και την Παρασκευή 26 Απριλίου στο πλαίσιο της αποτροπής της υλοποίησης του ν.4823/21 και της ΥΑ 9950/ΓΔ5/27-01-23 (παρακολούθηση μαθημάτων από αξιολογητές κλπ).

θα καταθέσει νέο εξώδικο κήρυξης απεργίας αποχής από την ατομική αξιολόγηση για όλους/ες τους/τις εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση (συμπεριλαμβανομένων όσων υπηρετούν σε Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία).

Συνεχίζουμε τον αγώνα με ενότητα και συσπείρωση!

Σας ευχόμαστε καλό μήνα!

Με συναδελφικούς – αγωνιστικούς  χαιρετισμούς

Αθήνα 1/4/2024

Θοδωρής Κατσωνόπουλος,

αιρετό μέλος του ΚΥΣΔΕ

τηλ.: 6932749571,

ηλ. δ/νση:teokatso24@gmail.com

εκλεγμένου  με το ψηφοδέλτιο  των

Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων

Δείτε επίσης

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας 2024 Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής | Τα ονόματα 

ΟΛΜΕ-αξιολόγηση εκπαιδευτικών: Νέο εξώδικο κήρυξης απεργίας αποχής και 3ωρες Στάσεις Εργασίας 

Πριν φύγετε

Διορισμοί και μονιμοποιήσεις: Στοιχεία διορισμένων εκπ/κών και ΕΕΠ-ΕΒΠ-4 χρόνια χωρίς διαπιστωτική πράξη μονιμοποίησης

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση