Τρίτη, 11 Μαΐου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ανάλυση κατανομής ΕΕΠ-ΕΒΠ: Πίνακες – Σενάριο ισοκατανομής – Η επόμενη μέρα

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ανάλυση κατανομής ΕΕΠ-ΕΒΠ: Πίνακες – Παρατηρήσεις – Σενάριο ισοκατανομής – Τι πρέπει να γίνει από εδώ και στο εξής για το ΕΕΠ και ΕΒΠ.

Ανάλυση κατανομής ΕΕΠ-ΕΒΠ

Δημοσιεύουμε ακολούθως Πίνακες και παρατηρήσεις που μας κοινοποίησε συνάδελφος ΕΕΠ  Κ.Λ. (ΠΕ30), αναφορικά με την κατανομή των 1.041 θέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ ανά κλάδο, σε σχέση με τα Οργανικά κενά στις ΣΜΕΑΕ.

Επίσης παρατίθεται Πίνακας με ένα σενάριο ισοκατανομής.

Τέλος καταγράφονται ορισμένες πολύ ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις που αφορούν σε κινήσεις στις οποίες πρέπει να προβούν οι κλάδοι ΕΕΠ-ΕΒΠ από εδώ και στο εξής.

Δείτε αναλυτικά

Ο 1ος Πίνακας

Στον 1ο πίνακα παρουσιάζονται στις δυο πρώτες στήλες τα κενά ανά Κλάδο σε ΣΜΕΑΕ όπως προέκυψαν από την Εγκύκλιο για τις μεταθέσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ 2019 και ως προς τα ΚΕΣΥ και στις επόμενες δύο στήλες όπως προκύπτουν μετά από τις Μεταθέσεις 2019.

Ο 2ος Πίνακας

Στον 2ο πίνακα παρουσιάζεται η αριθμητική σύγκριση μεταξύ των κενών Οργανικών θέσεων που προέκυψαν μετά τις μεταθέσεις 2019 στις ΣΜΕΑΕ, με τις διοριστέες θέσεις και η ποσοστιαία σύγκριση αυτών των μονάδων, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα ΚΕΣΥ.

Τρεις κλάδοι αγγίζουν το 100% και οι υπόλοιποι είναι κάτω από 70%.

Ο 3ος Πίνακας

Τέλος στον 3ο πίνακα παρουσιάζεται μία δίκαιη ισοκατανομή μεταξύ των κλάδων ΕΕΠ-ΕΒΠ, ορίζοντας ως ποσοστό βάσης των 79,5% που αντιστοιχεί μεταξύ των 1041 διοριστέων θέσεων στις 1309 κενές Οργανικές θέσεις που υπήρχαν σε ΣΜΕΑΕ.

Μερικές παρατηρήσεις

Για την κατανομή
 • Οι πίνακες αναμφισβήτητα, καταδεικνύουν ανήθικη κατανομή μεταξύ των κλάδων. Τρεις κλάδοι αγγίζουν το 100% και οι υπόλοιποι είναι κάτω από 70%.
 • Αρχικώς θύμωσα, αλλά με καθαρότερη σκέψη αντιλήφθηκα ότι το διαίρει και βασίλευε δεν οδηγεί πουθενά, παρά μόνο εξυπηρετεί την απώλεια ισχύος της συνδικαλιστικής ενωμένης φωνής.
 • Άλλωστε και στην 3ΕΑ ίδιες αδικίες φαίνονται, π.χ. μεταξύ δασκάλων και νηπιαγωγών βάση οργανικών κενών.
 • Πριν λίγα χρόνια κανείς δεν θα περίμενε ότι υπάρχει περίπτωση να διοριστούν 1000 ΕΕΠ-ΕΒΠ. Ήταν μια καλή αρχή και πλέον το ΕΕΠ-ΕΒΠ εισήλθε επίσημα και δυναμικά στο χώρο. Το ζήτημα πλέον είναι η επόμενη ημέρα και η συνεχής διεκδίκηση δικαιωμάτων.
 • Για μένα η κατανομή, αν και άδικη μεταξύ κλάδων, ήταν μία μεγάλη νίκη του ΕΕΠ-ΕΒΠ για να καθιερωθεί στο χώρο, όχι μόνο στα μάτια των ωφελούμενων παιδιών και γονέων που πάντα υπήρχε, αλλά και στα μάτια των διοικούντων που δεν του είχαν δώσει την δέουσα αξία.
Η επόμενη μέρα
 • Μετά την θέσπιση οργανικών κενών και στα Τμήματα Ενταξης της Δ.Ε. οι Ε.Δ.Ε.Α.Υ. πρέπει και αυτές να αποκτήσουν τα δικά τους πολλά οργανικά κενά. Τα Κ.Ε.Σ.Υ. και τα εκεί κενά κανείς δεν ξέρει τι θα γίνουν με το νέο νομοσχέδιο. Ίσως εκεί υπάρξει η ευκαιρία και ο χώρος για την θέσπιση κενών σε Ε.Δ.Ε.Α.Υ.
 • Επίσης, ίσως εκεί υπάρξει η ευκαιρία και για νέους συμπληρωματικούς διορισμούς ειδικά στους κλάδους ΠΕ_23 και ΠΕ_30 που δεν κέρδισαν τίποτα από τα ΚΕΣΥ. Με σύνολο περίπου 360 κενών σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΣΥ πήραν 135 θέσεις.
 • Η πρώτη φορά ενιαίος πίνακας για αναπληρωτές από του χρόνου, θέλει μία επίσης δίκαιη κατανομή, με την πλειοψηφία των θέσεων να δίνεται από νωρίς, ώστε να μην υπάρχουν άσκοπες μετακινήσεις των αναπληρωτών από τα μέρη τους.
 • Για την παιδαγωγική επάρκεια θα πρέπει να δοθεί χρόνος σε όλους τους ΠΕ να την αποκτήσουν και όχι ξαφνικά να βρεθούν άνεργοι σε επόμενο πίνακα 2ετίας γιατί δεν πρόλαβαν. Πρέπει να τεθεί επισήμως ένα επαρκές χρονοδιάγραμμα σε αυτό τον τομέα και η απόκτηση της να είναι πιο προσιτή είτε με τη χρήση εξ αποστάσεως προγραμμάτων με ηλεκτρονικά μέσα είτε με παραρτήματα της ΑΣΠΑΙΤΕ σε κάθε νομό.
 • Αδιανόητο το 2020 να υπάρχει αβανταδόρικο πρόσθετο προσόν που αποκτάται με κριτήριο την διαμονή του καθενός.

Δείτε τους Πίνακες

Ανάλυση κατανομής ΕΕΠ-ΕΒΠ

Πίνακας 1

ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕΣΥ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 2019

ΕΕΠ

ΕΒΠ

ΣΜΕΑΕ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝ

ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘ 2019

ΣΜΕΑΕ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝ

ΜΕΤΑ

ΤΙΣ ΜΕΤΑΘ 2019 ΣΕ ΚΕΣΥ

ΚΕΣΥ

ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝ

ΠΡΙΝ

ΤΙΣ ΜΕΤΑΘ 2019

ΚΕΣΥ

ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝ

ΜΕΤΑ

ΤΙΣ ΜΕΤΑΘ 2019

ΠΕ_21 117 118 44 43
ΠΕ_22 13 13
ΠΕ_23 208 192 139 155
ΠΕ_25 190 190
ΠΕ_28 74 71 16 19
ΠΕ_29 126 130 34 30
ΠΕ_30 211 197 153 167
ΠΕ_31 5 5 5 5
ΕΒΠ 393 393
ΣΥΝΟΛΟ 1337 1309 391 419

 

Πίνακας 2

ΔΙΟΡΙΣΤΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΕΠ

ΕΒΠ

ΣΜΕΑΕ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝ

ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘ 2019

ΔΙΟΡΙΣΤΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ
ΠΕ_21 118 116 98,30%
ΠΕ_22 13 0 0%
ΠΕ_23 192 137 71,35%
ΠΕ_25 190 114 60,00%
ΠΕ_28 71 70 98,59%
ΠΕ_29 130 81 62,30%
ΠΕ_30 197 135 68,53%
ΠΕ_31 5 0 0%
ΕΒΠ 393 388 98,73%
ΣΥΝΟΛΟ 1309 1041

 

Πίνακας 3

ΜΙΑ ΙΣΟΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΕΕΠ ΕΒΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΣ ΩΣ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ 79,5%, ΟΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΟΙ 1309 ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 1041 ΠΟΥ ΔΙΑΤΕΘΗΚΑΝ

ΕΕΠ

ΕΒΠ

ΣΜΕΑΕ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝ

ΜΕΤΑ

ΤΙΣ ΜΕΤΑΘ

2019

ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΑΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΔΙΟΡΙΣΤΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΙΣΟ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ

ΔΙΟΡΙΣΤΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΦΕΚ
ΠΕ_21 118 79,5% 94 116
ΠΕ_22 13 79,5% 10 0
ΠΕ_23 192 79,5% 153 137
ΠΕ_25 190 79,5% 151 114
ΠΕ_28 71 79,5% 56 70
ΠΕ_29 130 79,5% 104 81
ΠΕ_30 197 79,5% 157 135
ΠΕ_31 5 79,5% 4 0
ΕΒΠ 393 79,5% 312 388
ΣΥΝΟΛΟ 1309 1041 1041

 

 Δείτε σχετικά

Κατανομή 4500 θέσεων Ειδικής Αγωγής: 1.817 Α/θμια – 1.642 Β/θμια – 1.041 ΕΕΠ-ΕΒΠ
Κατανομή διορισμών Ειδικής: Πίνακες και Διάγραμμα | Tου Πάνου Ντούλα
Κατανομή και διορισμοί: Ενημερωτικό σημείωμα Αιρετού Ν. Κορδή
Κεραμέως στα Παραπολιτικά: Προχωράμε από την επόμενη εβδομάδα σε μόνιμους διορισμούς
Ενημέρωση των Αιρετών ΚΥΣΕΕΠ: Οριστικοί 2ΕΑ – Κατανομή – Αιτήσεις Θεραπείας
Απορρίφθηκε η Τροπολογία για το παράβολο

Πριν φύγετε

Προσωρινό Μητρώο Επιμορφωτών ΕΠΑΛ: Ψυχολόγοι-ΠΕ02-ΠΕ03 και άλλες ειδικότητες
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

2 Σχόλια

 1. κ.π. σε

  Αδιανόητο να υπάρχουν κλάδοι με 0%. Ντροπή μόνο και μόνο για αυτό. Ποιος αξιολογεί ποια ειδικότητα είναι περισσότερο σημαντική από τις άλλες; Γιατί δε διεκδικήσατε ως συνδικαλιστικό μας όργανό, τουλάχιστον ισοκατανομή; Τι καταφέραμε; Να κερδίσουμε χίλιες θέσεις, αντί για τουλάχιστον 1300 ; Να υπάρχουν κλάδοι με 0% κατανομή θέσεων; Νιώθουμε ότι δεν κάνατε αυτό που πρέπει και λυπάμαι, γιατί μας απογοητεύσατε.

  • Βασίλης Βούγιας σε

   Τα λόγια σας είναι προσβλητικά και σαφώς δεν σέβεστε τον αγώνα που δώσαμε κάτω από αντίξοες συνθήκες. Δεν κυβερνούμε κύριε εμείς. Και στο τέλος από πότε είχαμε να δούμε μόνιμους διορισμούς στο ΕΕΠ-ΕΒΠ θυμάστε; Αλλά η κοντή μνήμη θριαμβεύει. Πριν λίγα χρόνια 500 προσλήψεις αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ είχαμε σε όλη τη χώρα και ουδείς ενδιαφερόταν για μας. Οι προσωπικές πικρίες κατανοητές αλλά την κατανομή δεν την κάναμε εμείς. Αποτανθείτε στο Υπουργείο παρακαλώ!

Γράψτε μία απάντηση