Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αναμορφωμένοι πίνακες 2ΓΕ/2019-ΠΕ81 Πολιτικών Μηχανικών-Αρχιτεκτόνων και ΠΕ87.02 Νοσηλευτικής από το ΑΣΕΠ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αναμορφωμένοι πίνακες 2ΓΕ/2019 – ΠΕ81 Πολιτικών Μηχανικών – Αρχιτεκτόνων και ΠΕ87.02 Νοσηλευτικής, από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) – Τελικοί Αξιολογικοί Πίνακες Κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας ΠΕ.

Ο Πρόεδρος του Γ΄ Τμήματος Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) κος Ανδρέας Καβουρίνος, υπέγραψε την έκδοση των Αναμορφωμένων Τελικών Αξιολογικών Πινάκων Κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας ΠΕ, κλάδων ΠΕ81 Πολιτικών Μηχανικών – Αρχιτεκτόνων και ΠΕ87 Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας/ΠΕ87.02 Νοσηλευτικής, της Προκήρυξης 2ΓΕ/2019.

Αναλυτικά 

ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ, ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ81 & ΠΕ87.02, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2ΓΕ/2019.

Α. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ – ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-(ν.4589/2019)-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 46/24.12.2019) – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ)

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ81 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

Β. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ – ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Ν. 4589/2019) – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 46/24-12-2019) – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ)

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ87 ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ / ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Δείτε σε μορφή pdf τον Αναμορφωμένο Πίνακα ΕΔΩ

______________________

Υπενθυμίζουμε επίσης πως έχουν αναμορφωθεί και οι παρακάτω Πίνακες

Αναμορφωμένοι πίνακες ΠΕ60-ΠΕ70-ΠΕ79-ΠΕ79.01

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) και συγκεκριμένα  το Πρώτο Τμήμα Διακοπών 2022 με την υπ. αριθμ. 16863//01/2021/22-7-2022 Απόφαση, με σχετικό ΑΔΑ 6ΥΨΣ6Η6-15Θ και με ημερομηνία ανάρτησης στη Διαύγεια 03.08.2022 07:41:28, προχώρησε στην έκδοση Αναμορφωμένων Τελικών Πινάκων Κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ60 & ΠΕ70 και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ / ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΙΑΝΟ) & ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ / ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΦΛΑΟΥΤΟ), Προκήρυξης 1ΓΕ/2019, κατηγορίας Π.Ε.

Α. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓOI ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Ν.4589/2019) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 45/24.12.2019 & 1/24.1.2020, τ.ΑΣΕΠ )

Β. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Ν.4589/2019) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 45/24.12.2019 & 1/24.1.2020, τ.ΑΣΕΠ ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛOI

Γ. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Ν.4589/2019) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 45/24.12.2019 & 1/24.1.2020, τ.ΑΣΕΠ ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΙΑΝΟ)

Δ. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Ν.4589/2019) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 45/24.12.2019 & 1/24.1.2020, τ.ΑΣΕΠ ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΦΛΑΟΥΤΟ)

Δείτε σε μορφή pdf τους νέους Πίνακες ΑΣΕΠ εδώ 

Δείτε επίσης

Αναμορφωμένοι Πίνακες ΤΕ01.30-Βοηθών Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων και ΤΕ16 Μουσικής-Κιθάρα Κλασική από το ΑΣΕΠ 

Αναμορφωμένοι Πίνακες 2ΓΕ/2019 ΑΣΕΠ κλάδων ΠΕ02, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ06 & ΠΕ88.05 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση