Σάββατο, 25 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αναμορφωμένοι Πίνακες 2ΓΕ/2019 ΑΣΕΠ κλάδων ΠΕ02, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ06 & ΠΕ88.05

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αναμορφωμένοι Πίνακες 2ΓΕ/2019 ΑΣΕΠ κλάδων ΠΕ02, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ06 & ΠΕ88.05-Αναρτήθηκαν στη Διαύγεια Δευτέρα 03 Ιανουαρίου 2022.

Αναμορφωμένοι Πίνακες 2ΓΕ/2019 ΑΣΕΠ

Ο Πρόεδρος του ΑΣΕΠ κος Χαρίλαος Κλουκίνας υπέγραψε τους αναμορφωμένους Πίνακες επιτυχόντων, διοριστέων και επιλαχόντων της Προκήρυξης 2ΓΕ/2019, οι οποίοι αναρτήθηκαν στη Διαύγεια σήμερα Δευτέρα 03 Ιανουαρίου 2022.

Αναλυτικά

ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ, ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ02, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ06 & ΠΕ88.05, ΠΡΟΚ. 2ΓΕ/2019.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Ν.4589/2019)-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 46/24.12.2019) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ).

Δείτε Αναμορφωμένοι πίνακες κλάδων ΠΕ02, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ06 & ΠΕ88.05, Προκήρυξης 2ΓΕ/2019

Δείτε σχετικά
ΑΣΕΠ-Αναμορφωμένοι πίνακες Προκήρυξης 2ΓΕ/2019
Αναμορφωμένοι Πίνακες ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2019 κλάδων ΠΕ60-ΠΕ79-ΠΕ79.01

Αναμορφωμένοι πίνακες 3ΕΑ/2019: Κοινοποιήθηκαν από το ΑΣΕΠ

Αναμορφωμένοι Πίνακες AΣΕΠ 2ΓΕ/2019: ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ06

ΑΣΕΠ: Νέοι αναμορφωμένοι Πίνακες 3ΕΑ/2019 κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ71

Νέοι Πίνακες ΑΣΕΠ ΠΕ21-ΠΕ23-ΠΕ29: Αναμορφωμένοι Πίνακες Προκήρυξης 2ΕΑ/2019

Αναμορφωμένοι Πίνακες Προκήρυξης 3ΕΑ ΑΣΕΠ Ειδικής Αγωγής

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση