Κυριακή, 19 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αναμορφωμένοι Πίνακες 3ΕΑ/2022: ΠΕ02 (πιν. Β)-ΠΕ03 (επικ)-ΠΕ60/61 & ΠΕ70/71 & ΠΕ87/87.02 (πιν. Β) και ΤΕ 01.25 της 1ΓΤ/2020

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αναμορφωμένοι Πίνακες 3ΕΑ/2022: ΠΕ02 (πιν. Β)-ΠΕ03 (επικ)-ΠΕ60/61(πιν. Β)-ΠΕ70/71(πιν. Β)-ΠΕ87/87.02 (πιν. Β) και ΤΕ 01.25 της 1ΓΤ/2020 – Κοινοποιήθηκαν από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).

Αναμορφωμένοι Πίνακες 3ΕΑ/2022 και 1ΓΤ/2020

Στην έκδοση αναμορφωμένων τελικών αξιολογικών πινάκων κατάταξης υποψηφίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, κατηγορίας ΠΕ, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ02 (αξιολογικός πίνακας Β΄), ΠΕ03 (επικουρικός πίνακας), ΠΕ60_61 (αξιολογικός πίνακας Β΄), ΠΕ70_71 (αξιολογικός πίνακας Β΄) και ΠΕ87_ΠΕ87.02 (αξιολογικός πίνακας Β΄), στο πλαίσιο της προκήρυξης 3ΕΑ/2022 (Α.Σ.Ε.Π. 20/2022), προχώρησε το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).

Επίσης το ΑΣΕΠ κοινοποίησε τον αναμορφωμένο Πίνακα κατάταξης υποψηφίων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, κατηγορίας ΤΕ, κλάδου/ειδικότητας ΤΕ 01.25 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ, στο πλαίσιο της προκήρυξης 1ΓΤ/2020 (ΦΕΚ 3/τ.ΑΣΕΠ/7.2.2020).

Σημαντικό

Ειδική αγωγή-διορισμοί 2023: Τέλος εβδομάδας οι Προσκλήσεις για εκπ/κούς-ΕΕΠ-ΕΒΠ για δήλωση περιοχών 

Αναλυτικά οι Πίνακες

Α. ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

ΕΚΔΟΣΗ αναμορφωμένων τελικών αξιολογικών πινάκων κατάταξης υποψηφίων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, κατηγορίας ΠΕ, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ02 (αξιολογικός πίνακας Β΄), ΠΕ03 (επικουρικός πίνακας), ΠΕ60_61 (αξιολογικός πίνακας Β΄), ΠΕ70_71 (αξιολογικός πίνακας Β΄) και ΠΕ87_ΠΕ87.02 (αξιολογικός πίνακας Β΄), στο πλαίσιο της προκήρυξης 3ΕΑ/2022 (Α.Σ.Ε.Π. 20/2022).

Δείτε σε μορφή pdf τους Αναμορφωμένους Πίνακες ΕΔΩ

Β. ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ υποψηφίων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, κατηγορίας ΤΕ, κλάδου/ειδικότητας ΤΕ 01.25 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ, στο πλαίσιο της προκήρυξης 1ΓΤ/2020 (ΦΕΚ 3/τ.ΑΣΕΠ/7.2.2020).

Δείτε σε μορφή pdf τον Αναμορφωμένο Πίνακα ΕΔΩ

Υπενθυμίζουμε πως αναμένουμε:

A. Τη δημοσίευση σε ΦΕΚ των Πινάκων Κατάταξης της Προκήρυξης 3ΕΑ/2022 με σειρά προτεραιότητας υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) κατηγορίας ΠΕ κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ60, ΠΕ61, ΠΕ70, ΠΕ71, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90 και ΠΕ91 με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή, για την πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), καθώς και για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

B. Τη δημοσίευση σε ΦΕΚ των Πινάκων Κατάταξης της Προκήρυξης 2ΕΑ/2022, με σειρά προτεραιότητας υποψήφιων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) κλάδων ΠΕ21, ΠΕ22, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30, ΠΕ31 στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και των Πινάκων Κατάταξης της 4ΕΑ/2022, με σειρά προτεραιότητας υποψήφιων εκπαιδευτικών ΤΕ.

Δείτε επίσης

Τι είναι η αίτηση θεραπείας κατά των οριστικών πινάκων ΑΣΕΠ-Εως πότε μπορεί να κατατεθεί και με ποια διαδικασία

ΦΕΚ κατανομής 3772 θέσεων για μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ

Οριστικοί πίνακες 3ΕΑ/2022: Κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψηφίων εκπαιδευτικών ΕΑΕ 

Οριστικοί πίνακες 4ΕΑ/2022: Εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας ΕΑΕ, κατηγορίας ΤΕ 

Οριστικοί Πίνακες 2ΕΑ/2022: Μελών ΕΕΠ των κλάδων ΠΕ21, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30, ΠΕ31 

Οριστικός πίνακας 1ΕΑ/2022 μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) 

Πριν φύγετε

Δικαιολογητικά μόνιμου διορισμού: Ορκωμοσία-ανάληψη υπηρ.-τοποθέτηση-μισθοδοσία-ασφάλιση νεοδιόριστου

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση