Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αναμορφωμένοι Πίνακες 3ΕΑ 2022: Κλάδων ΠΕ02-ΠΕ08-ΠΕ60/61-ΠΕ70/71-ΠΕ80 Πινάκων Β και Επικουρικών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αναμορφωμένοι Πίνακες 3ΕΑ 2022: Κλάδων ΠΕ02-ΠΕ08-ΠΕ60/61-ΠΕ70/71-ΠΕ80 Πινάκων Β και Επικουρικών – Εκδόθηκαν από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).

Αναμορφωμένοι Πίνακες 3ΕΑ 2022

Σε έκδοση αναμορφωμένων τελικών αξιολογικών πινάκων κατάταξης υποψηφίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, κατηγορίας ΠΕ, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ02 (ΠΙΝΑΚΑΣ Β και ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ), ΠΕ08 (ΠΙΝΑΚΑΣ Β), ΠΕ60/ΠΕ61 (ΠΙΝΑΚΑΣ Β και ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ), ΠΕ70/ΠΕ71 (ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ) και ΠΕ80 (ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ), στο πλαίσιο της Προκήρυξης 3ΕΑ/2022 (Α.Σ.Ε.Π. 20/2022), προέβη το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).

Δείτε σε μορφή pdf τους Πίνακες ΕΔΩ

___________________________

Αναλυτικά

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤ/ΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ (ΕΑΕ) (ν.4589/2019) – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3ΕΑ/2022 (ΦΕΚ 20/τ.ΑΣΕΠ/18.4.2022) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 102) ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤ/ΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ (ΕΑΕ) (ν.4589/2019) – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3ΕΑ/2022 (ΦΕΚ 20/τ.ΑΣΕΠ/18.4.2022) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 102) ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤ/ΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ (ΕΑΕ) (ν.4589/2019) – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3ΕΑ/2022 (ΦΕΚ 20/τ.ΑΣΕΠ/18.4.2022) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΗ 112) ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Β

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤ/ΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ (ΕΑΕ) (ν.4589/2019) – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3ΕΑ/2022 (ΦΕΚ 20/τ.ΑΣΕΠ/18.4.2022) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓOI (ΘΕΣΗ 118) και ΠΕ61 ΝΗΠΙΑΓΩΓOI EAE (ΘΕΣΗ 119) ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Β

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤ/ΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ (ΕΑΕ) (ν.4589/2019) – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3ΕΑ/2022 (ΦΕΚ 20/τ.ΑΣΕΠ/18.4.2022) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓOI (ΘΕΣΗ 118) και ΠΕ61 ΝΗΠΙΑΓΩΓOI EAE (ΘΕΣΗ 119) ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤ/ΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ (ΕΑΕ) (ν.4589/2019) – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3ΕΑ/2022 (ΦΕΚ 20/τ.ΑΣΕΠ/18.4.2022) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΘΕΣΗ 120) και ΠΕ71 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΑΕ (ΘΕΣΗ 121) ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤ/ΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ (ΕΑΕ) (ν.4589/2019) – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3ΕΑ/2022 (ΦΕΚ 20/τ.ΑΣΕΠ/18.4.2022) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΘΕΣΗ 124) ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Δείτε επίσης

Αποτίμηση των έως σήμερα προσλήψεων αναπληρωτών: Aπό πού θα είναι και που θα διατεθούν οι πιστώσεις της Β2 Φάσης 

Ολες οι προσλήψεις αναπληρωτών έως τώρα

Προσλήψεις αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ που αναμένονται το προσεχές διάστημα-Εκδίδεται Ειδική Πρόσκληση 

Αποφάσεις πρόσληψης Β φάσης 2023-24 εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας και ΕΕΠ-ΕΒΠ 

Καταχώριση στοιχείων στο ΟΠΣΥΔ και ΑΣΕΠ: Βελτιώσεις και αυτοματοποίηση διαδικασιών προανήγγειλε η Υφ. Παιδείας

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση