Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αναμόρφωση πινάκων ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2019 και ανάκληση κυρωτικών αποφάσεων | ΦΕΚ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αναμόρφωση πινάκων ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2019 και ανάκληση κυρωτικών αποφάσεων-ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ, ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ_ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ και ΠΕ 79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ_ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ.

Αναμόρφωση πινάκων ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2019

Με την υπ’ αρ. 415/27.04.2023 απόφαση του A’ Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π.

α) Ανακαλούνται εν μέρει οι κυρωτικές αποφάσεις υπ’ αρ.:

α) 803/02.07.2021 του Α’ Τμήματος ΑΣΕΠ, κατά το μέρος που αφορά τους κλάδους ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ, ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ_ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ και ΠΕ 79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ_ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ,

β) 923/29.07.2021 του 1ου Τμήματος Διακοπών του ΑΣΕΠ κατά το μέρος που αφορά τον κλάδο ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ,

γ) 1290/30.11.2021 του Α’ Τμήματος ΑΣΕΠ κατά το μέρος που αφορά τους κλάδους ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ και ΠΕ 79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ_ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ,

δ) 612/21.07.2022 του 1ου Τμήματος Διακοπών του ΑΣΕΠ κατά το μέρος που αφορά τον κλάδο ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ και

ε) 650/01.08.2022 του 2ου Τμήματος Διακοπών του Α.Σ.Ε.Π. κατά το μέρος που αφορά τους κλάδους ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ_ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ και ΠΕ 79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ_ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, με τις οποίες κυρώθηκαν και αναμορφώθηκαν οι τελικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης, Πρωτοβάθμιας, ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (κωδ. θέσης 108) και Δευτεροβάθμιας, κλάδων ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ_ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (κωδ. θέσης 111) και ΠΕ 79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ_ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (κωδ. θέσης 122), σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις υπ’ αρ. αποφάσεις 263/23.03.2023 και 264/23.03.2023 του Β’ Τμήματος ΑΣΕΠ. και

β) Αναμορφώνονται οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας, Γενικής Εκπαίδευσης, κατά κλάδο και ειδικότητα, κατηγορίας Π.Ε, των κλάδων/ειδικοτήτων: ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ, ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ_ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ και ΠΕ 79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ_ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 1ΓΕ/2019 (Α.Σ.Ε.Π. 45 και Α.Σ.Ε.Π. 1/2020), σε εκτέλεση των υπ’ αρ. 263/23.03.2023 και 264/23.03.2023 αποφάσεων του Β’ Τμήματος ΑΣΕΠ κατόπιν των οριστικών και αμετάκλητων υπ’ αρ. 2125/2022 και 2534/2022, αντίστοιχα, αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (ΙΑ’ Τμήματος Ακυρωτικής Διαδικασίας), που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ Γ΄ 1588/2021 όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τα ΦΕΚ στα ΦΕΚ Γ΄ 1792/2022 και Γ΄ 1850/2022 και δημοσιεύονται εκ νέου ως ακολούθως:

Δείτε σε μορφή pdf το ΦΕΚ Γ 1236/2-5-2023

Δείτε επίσης

Αναμορφωμένοι πίνακες ΠΕ60-ΠΕ70-ΠΕ79-ΠΕ79.01 Προκήρυξης 1ΓΕ/2019 ΑΣΕΠ 

Κενά εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας 2023 μετά τις Μεταθέσεις ανά ειδικότητα και ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης | Πίνακες 

Πως θα λειτουργήσουν τα Νηπιαγωγεία το 2023-24: Ολοήμερο Πρόγραμμα-Λήξη μαθημάτων 2022-23

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση