Τρίτη, 9 Αυγούστου 2022

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αναπληρωτές-Τι αλλάζει με την Τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αναπληρωτές-Τι αλλάζει με την Τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας-Οι διατάξεις που αφορούν στις προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης κατέθεσε Τροπολογία 7 άρθρων η Υπουργός ΠΑΙΘ κα Ν. Κεραμέως. Στην Τροπολογία περιέχονται και διατάξεις που αφορούν στις προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Συγκεκριμένα υπάρχει διάταξη,

με ισχύ διαρκείας, αναφορικά με την πρόσληψη αναπληρωτών Σχολικών Νοσηλευτών του κλάδου ΠΕ87.02-Νοσηλευτικής, σε περίπτωση μη επάρκειας Σχολικών Νοσηλευτών κλάδου ΠΕ30.

Επίσης περιλαμβάνεται διάταξη

αναφορικά με την πρόσληψη αναπληρωτών βοηθών βρεφοκόμων — παιδοκόμων για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, με τροποποίηση του άρθρου 102 του ν. 4790/2021.

Τέλος προβλέπεται

συμπερίληψη των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) στην ειδική προκήρυξη κάλυψης κενών με αναπληρωτές.

Αναλυτικά η Τροπολογία ΕΔΩ

__________________

Οι διατάξεις της Τροπολογίας για αναπληρωτές συνοπτικά
Αρθρο 1
Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Νοσηλευτών

Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 165 του ν. 4763/2020 (Α’ 254), περί της πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών νοσηλευτών για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Σχολικούς Νοσηλευτές, τροποποιείται ώστε η δυνατότητα πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ8702-Νοσηλευτικής να μην αφορά ειδικά στο σχολικό έτος 2020-2021, και το άρθρο 165 διαμορφώνεται ως εξής:

Αν οι λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Σχολικούς Νοσηλευτές του κλάδου ΠΕ25 δεν είναι δυνατό να καλυφθούν από τα μέλη που είναι ενταγμένα στον αξιολογικό πίνακα ΓΙ του Α.Σ.Ε.Π. του οικείου κλάδου, λόγω εξάντλησης των διαθέσιμων υποψηψίων, μπορεί να προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης που είναι ενταγμένοι στον αξιολογικό πίνακα κατάταξης Α’ του ΑΣΕΠ του κλάδου ΠΕ87.02-Νοσηλευτικής.

Αρθρο 2
Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών βοηθών βρεφοκόμων — παιδοκόμων — Τροποποίηση του άρθρου 102 του ν. 4790/2021

Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 102 του ν. 4790/2021 (Α’ 48), περί της πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών βοηθών βρεφοκόμων — παιδοκόμων για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α) η δυνατότητα πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης του κλάδου ΤΕΟΙ.30-Βοηθοί Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων δεν αφορά ειδικά στο σχολικό έτος 2020-2021,

β) διαγράφεται η φράση «της προκήρυξης ΙΕΑ/2019 (Α.ΣΕΠ. 13)»,

γ) η φράση «στον προσωρινό αξιολογικό πίνακα κατάταξης Α’ της προκήρυξης ΑΠ/2020 του Α.Σ.Ε.Π.» αντικαθίσταται από τη Φράση «στον αξιολογικό πίνακα κατάταξης Α’ του Α.Σ.Ε.Π.» 

Αρθρο 3
Ειδική προκήρυξη κάλυψης κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε σχολικές μονάδες της ειδικής αγωγής και στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης — Τροποποίηση του τίτλου και της παρ. 1 του άρθρου 86 του ν. 4547/2018.

Ο τίτλος του άρθρου 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102) τροποποιείται, ώστε η ειδική προκήρυξη κάλυψης κενών να αφορά και στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ).

Δείτε επίσης

Προστασία εκπαιδευτικών ευπαθών ομάδων: Aμεση ανάγκη λήψης μέτρων-Ερώτηση στη Βουλή
Ευπαθείς ομάδες εκπαιδευτικών-Αναφορά στη Βουλή επιστολή αναπληρωτών και μονίμων
Κενά εκπαιδευτικών πάνω από 5.000 στα σχολεία της χώρας: Αναφορά στη Βουλή
Τροπολογία 7 άρθρων: Σχολικοί Νοσηλευτές-Βοηθοί Βρεφοκόμοι/Παιδοκόμοι-ΚΕΔΑΣΥ-ΕΒΕ-ΚΔΒΜ-ΔΙΕΚ
Οδηγίες χρήσης πλατφόρμας edupass σε Διευθυντές σχολείων και ΑΕΙ-Πως γίνονται οι δηλώσεις

Πριν φύγετε

Ενταξιακή Εκπαίδευση: Δημιουργία Οδηγού-Πρότυπα έντυπα ΚΕΔΑΣΥ-Διαδικασίες ομαλής Μετάβασης
 Εξετάσεις Β1 επιπέδου ΤΠΕ: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων πιστοποίησης
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση