Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ανασυγκρότηση Β΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ανασυγκρότηση Β΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Διευθυντών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Με απόφαση υπ. αριθμ. Φ.350/3/16263/Ε3/14-2-2022 της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως ανασυγκροτήθηκε το Β΄ Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Το Β΄ Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής ανασυγκροτήθηκε ως εξής:
  1. Μαυρομούστακου Ήβη-Αγγελική,     Σύμβουλος       Α.Σ.Ε.Π.,     ως      Πρόεδρος,      με αναπληρώτριά της την Λαχάνου Ευαγγελία, Σύμβουλο του Α.Σ.Ε.Π.
  2. Νικολαΐδης Απόστολος, μέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Κ.Π.Α., ως μέλος, με αναπληρωτή του τον Μιχάλη Αθανάσιο, μέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Κ.Π.Α.
  3. Ανδρεαδάκης Νικόλαος, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ως μέλος, με αναπληρώτριά του την Μαμούρα Μαρία , μέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Κ.Π.Α.
  4. Μαγουλά Ευγενία, μέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Κ.Π.Α. , ως μέλος, με αναπληρωτή της τον Παναγιωτόπουλο Γεώργιο, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Πατρών.
  5. Παπαδανιήλ Μαρία, Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, ως μέλος, με αναπληρωτή της τον Οικονομόπουλο Δημήτριο, Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
Το Συμβούλιο έχει έδρα την Αθήνα

και συγκεκριμένα το κεντρικό κτήριο του Ι.Ε.Π. και αρμοδιότητα για τις θέσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης και Πελοποννήσου.

Σε περίπτωση που η Πρόεδρος έχει κώλυμα συμμετοχής, προεδρεύει η αναπληρώτριά της και αν και αυτή έχει κώλυμα συμμετοχής, προεδρεύει το υπ’ αριθμ. 2 μέλος του συμβουλίου που έχει την ιδιότητα μέλους Δ.Ε.Π. ή ομότιμου καθηγητή Α.Ε.Ι.

Ως Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται

η Σακελλαροπούλου Βαρβάρα, διοικητική υπάλληλος του Υ.ΠΑΙ.Θ. αποσπασμένη στο Ι.Ε.Π., με αναπληρώτριά της την Παππά Ευαγγελία, διοικητική υπάλληλο του Υ.ΠΑΙ.Θ. αποσπασμένη στο Ι.Ε.Π.

Η θητεία

της Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου αρχίζει με τη συγκρότηση του Συμβουλίου επιλογής και είναι τετραετής.

Δείτε σε μορφή pdf την απόφαση στη Διαύγεια

Δείτε σχετικά

Συμβούλια επιλογής Διευθυντών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης 

Διευθυντές Εκπαίδευσης: Οι Οριστικοί Πίνακες Δεκτών και μη Δεκτών υποψηφίων 

ΦΕΚ: Επιλογές Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας-Η διαδικασία

Δείτε επίσης

Εκπαιδευτικοί-εισφορά αλληλεγγύης: Πόσο θα αυξηθούν οι μισθοί από την κατάργησή της | Πίνακας 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση