Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ανασύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου ΠΟΣΥΠ – Το νέο Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπουργείου Παιδείας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ανασύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου ΠΟΣΥΠ – Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπουργείου Παιδείας – Ανασυγκρότηση για τις τρεις κενούμενες θέσεις του Δ.Σ.

Ανασύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου ΠΟΣΥΠ

Σε ανασύνθεση-ανασυγκρότηση, για τρεις κενούμενες θέσεις, του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπουργείου Παιδείας (ΠΟΣΥΠ), προχώρησε η ΠΟΣΥΠ και κοινοποίησε τη νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ).

Ακολουθεί η σχετική Ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπουργείου Παιδείας (ΠΟΣΥΠ).

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – Π.Ο.Σ.Υ.Π.

Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Τηλ.- FAX: 210 – 344 3776 email: posyp@minedu.gov.gr

 Μαρούσι  08 Απριλίου  2024

Αρ. Πρωτ.: 25

ΠΡΟΣ:  Υπουργό Παιδείας

Γ. Γραμματέα ΥΠΑΙΘΑ

Υπηρεσιακό Γραμματέα ΥΠΑΙΘΑ

Αυτοτελές Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Περ/κών Υπηρεσιών

Μέλη μας

 ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ – ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΣΥΠ

         Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπουργείου Παιδείας (ΠΟΣΥΠ) που προέκυψε μετά τις αρχαιρεσίες του 35ου Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου μας, στις 20 Μαΐου 2022 και συγκροτήθηκε σε σώμα  στις 01 Ιουνίου 2022, σήμερα με ομόφωνη απόφαση του, προχώρησε σε ανασύνθεση – ανασυγκρότηση για τις τρεις κενούμενες θέσεις του, ως εξής:

Πρόεδρος :                Σάββας Φωτιάδης

Αντιπρόεδρος :          Νεκτάριος Παπαδάκης

Γεν. Γραμματέας :      Γεωργία Μεσολογγίτου

Αν. Γ. Γραμματέας :   Παναγιώτης Στεφανόπουλος

Οργ. Γραμματέας :     Γεώργιος Παρλαβάντζας

Ταμίας :                    Σπυρίδων  Αντωνιάδης

Μέλος :                     Γεωργία Κομψοπούλου

‘’                               Αναστάσιος Ματσαρίδης

‘’                            Ιωάννης Πανταζόπουλος

‘’                            Απόστολος Ακριβούσης

‘’                            Κωνσταντίνα Σκουλαρίκη

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                Η  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΑΒΒΑΣ  ΦΩΤΙΑΔΗΣ   ΓΕΩΡΓΙΑ  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΟΥ

Δείτε επίσης

Κτιριολογικά προβλήματα Δ Αθήνας: Αίτημα συνάντησης με τον Υπουργό Παιδείας από την ΠΟΣΥΠ 

ΕΝΕΡΥΠ: Συστέγαση Δ/νσεων Εκπ/σης και ΚΕΔΑΣΥ με νυχτερινή επιχείρηση, χώρο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών της νύχτας 

Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής: Στόχοι ΥΠΑΙΘΑ-Διορισμοί-Ενίσχυση θεσμού Ψυχολόγου/Κ.Λ.-Επιλογές στελεχών

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση