Σάββατο, 20 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αναστέλλεται η συγχώνευση 3 Νηπιαγωγείων της Καλλιθέας | Απόφαση

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αναστέλλεται η συγχώνευση 3 Νηπιαγωγείων της Καλλιθέας και η εφαρμογή της υπό στοιχεία Φ.10/ 93782/Δ1/28.08.2023 κοινής υπουργικής απόφασης «Ιδρύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις, υποβιβασμοί και προαγωγές Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων 2023-2024» (Β’ 5223) για το σχολικό έτος 2023-2024. 

Αναστέλλεται η συγχώνευση 3 Νηπιαγωγείων της Καλλιθέας

Αναστέλλεται η συγχώνευση του 15ου Νηπιαγωγείου Καλλιθέας με το 16ο Νηπιαγωγείο Καλλιθέας και με το 17ο Νηπιαγωγείο Καλλιθέας, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. Φ10/ΣΚ/139725/Δ1 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) της Υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κας Δόμνας Μιχαηλίδου και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κου Αθανάσιου Πετραλία, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 7271/22-12-2023.

Για την Απόφαση ελήφθησαν υπόψη μεταξύ άλλων:

1. Την υπ’ αρ. 220/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας.

2. Το υπ’ αρ. 16767/11.09.2023 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 7. Το υπ’ αρ. 10323/31.08.2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ’ Αθήνας.

3. Το υπ’ αρ. 13176/10.10.2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ’ Αθήνας.

4 Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού Προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/634/114518/Β1/12.10.2023 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Ακολουθεί το περιεχόμενο της Απόφασης

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ10/ΣΚ/139725/Δ1

Αναστολή εφαρμογής απόφασης συγχώνευσης σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

Αναστέλλουμε την εφαρμογή της υπό στοιχεία Φ.10/ 93782/Δ1/28.08.2023 κοινής υπουργικής απόφασης «Ιδρύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις, υποβιβασμοί και προαγωγές Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων 2023-2024» (Β’ 5223) για το σχολικό έτος 2023-2024 κατά το μέρος που αφορά: Τη συγχώνευση του 15ου Νηπιαγωγείου Καλλιθέας με το 16ο Νηπιαγωγείο Καλλιθέας και με το 17ο Νηπιαγωγείο Καλλιθέας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δείτε επίσης

Ιδρύσεις-καταργήσεις-συγχωνεύσεις-υποβιβασμοί-προαγωγές Δημοτικών και Νηπιαγωγείων 2023-24 

Ιδρυσεις-καταργήσεις-προαγωγές ΣΜΕΑΕ, ΕΝΕΕΓΥΛ, Ειδ. Γυμνασίου, Τομέων/Ειδικ. ΕΝΕΕΓΥΛ 2023-24

Μεταφορά προγράμματος ΕΣΠΑ: Απόφαση διασύνδεσης και επέκτασης ισχύος διοικητικών πράξεων

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση