Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αναστολή λειτουργίας 22 Δημοτικών και Νηπιαγωγείων της ΠΔΕ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αναστολή λειτουργίας 22 Δημοτικών και Νηπιαγωγείων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.

Αναστολή λειτουργίας 22 Δημοτικών και Νηπιαγωγείων

Με την απόφαση υπ. αριθμ. Φ.2.1/7288 – ΦΕΚ B 3426 – 14.08.2020 – του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης έχουμε την αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων της ΠΔΕ ΑΜΘ για το σχολικό έτος 2020-2021.

Συγκεκριμένα

Αποφασίσθηκε η αναστολή λειτουργίας των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων και των Μειονοτικών Δημοτικών Σχολείων, για το σχολικό έτος 2020-2021, ανά Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ως ακολούθως:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ
Α/Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
1 2/θέσιο Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Βελκίου
2 2/θέσιο Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Ισάλου
3 2/θέσιο Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Ληνού
4 2/θέσιο Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Σκαλώματος

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ
Α/Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
1 Δημοτικό Σχολείο Λουτρού
2 Δημοτικό Σχολείο Πρωτοκκλησίου
3 Δημοτικό Σχολείο Δαδιάς
4 Δημοτικό Σχολείο Καστανέων
5 Δημοτικό Σχολείο Λεπτής
6 Νηπιαγωγείο Λουτρού
7 Νηπιαγωγείο Γονικού
8 Νηπιαγωγείο Στέρνας
9 Νηπιαγωγείο Λακκώματος
10 Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
11 13ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης
12 Νηπιαγωγείο Σιδηροχωρίου
13 Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Γονικού
14 Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Πετρολόφου

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. Ε. ΔΡΑΜΑΣ
Α/Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
1 Νηπιαγωγείο Βαθυτόπου
2 2/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Κάτω Βροντούς

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. Ε. ΞΑΝΘΗΣ
Α/Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
1 Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Βελοχωρίου
2 Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Ευλάλου

 

Εξακολουθούν να βρίσκονται σε αναστολή σύμφωνα με τις υπό στοιχεία Φ.8.2/2.1/6380/16-07-2018 (ΑΔΑ: Ψ6ΜΖ4653ΠΣ-ΨΨ3) και Φ.2.1/9378/05-08-2019 (Β΄3260) αποφάσεις του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και κατά το σχολικό έτος 2020-2021 λόγω παντελούς έλλειψης εγγραφέντων μαθητών, οι παρακάτω σχολικές μονάδες:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ
Α/Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο
Καλομοκάστρου
3η σχολική
χρονιά
2 Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο
Δροσιάς
2η σχολική
χρονιά
3 Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο
Μεγάλου Δουκάτου
2η σχολική
χρονιά
4 Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο
Μελέτης
2η σχολική
χρονιά
5 Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο
Τυχηρού
2η σχολική
χρονιά

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ
Α/Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο
Ζηλωτής
2η σχολική
χρονιά

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ
Α/Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 Νηπιαγωγείο Ν. Ξεριά Από 15/02/2017,
σύμφωνα με την
υπ΄αρ. Φ.2.1/
971/13-02-2017
απόφαση της
ΔΠΕ Καβάλας
Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ B 3426 – 14.08.2020 

Δείτε σχετικά

Αναστολή λειτουργίας 22 Νηπιαγωγείων και 10 Δημοτικών Σχολείων στην ΠΔΕ Πελοποννήσου
Αναστολή λειτουργίας 36 Δημοτικών και 69 Νηπιαγωγείων Κεντρικής Μακεδονίας για το 2020-21 | ΦΕΚ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση