Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αναστολή λειτουργίας 36 Δημοτικών και 69 Νηπιαγωγείων Κεντρικής Μακεδονίας για το 2020-21 | ΦΕΚ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αναστολή λειτουργίας 36 Δημοτικών και 69 Νηπιαγωγείων Κεντρικής Μακεδονίας για το σχολικό έτος 2020 – 2021: Απόφαση Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Αναστολή λειτουργίας 36 Δημοτικών και 69 Νηπιαγωγείων

Με την υπ. αριθμ. 11594 Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας κου Α. Κόπτση έχουμε την αναστολή λειτουργίας Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων Κεντρικής Μακεδονίας για το σχολικό έτος 2020 – 2021.

Αναλυτικά
Αναστολή λειτουργίας 36 Δημοτικών και 69 Νηπιαγωγείων
Αποφασίζουμε:

Την αναστολή λειτουργίας των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων, για το σχολικό έτος 2020 – 2021, ανά Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας ως ακολούθως:

Δημοτικά Σχολεία Κεντρικής Μακεδονίας:
Α/Α Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΟΡΓΑΝΙ-
ΚΟΤΗΤΑ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2° ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
9521621 6/Θ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ,
ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ
2 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
4° ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΠΑΝΟΜΗΣ
9521620 6/Θ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ,
ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ
3 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
6° ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΘΕΡΜΗΣ
9521670 6/Θ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ,
ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ
4 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
12° ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
9190037 6/Θ ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΤΗΡΙΟΥ
5 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
3° ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
9521623 6/Θ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ,
ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ
6 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
9521624 6/Θ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ,
ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ
7 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
3° ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
9521016 6/Θ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ,
ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ
8 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΟΥΡΩΤΗΣ
9190372 6/Θ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ,
ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ
9 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
8° ΕΙΔΙΚΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
9190648 6/Θ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ,
ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ
10 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
9521480 6/Θ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ,
ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ
11 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
44ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
9190177 6/Θ ΛΟΓΩ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ

 

12 ΔΥΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
9190326 1/Θ ΜΗΔΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
13 ΔΥΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
9521662 12/Θ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ
ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΤΗΡΙΟΥ
14 ΔΥΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΙΝΔΟΥ
9190920 12/Θ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ
ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΤΗΡΙΟΥ
15 ΔΥΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
9521413 6/Θ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ
ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΤΗΡΙΟΥ
16 ΔΥΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
9521110 6/Θ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ
ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΤΗΡΙΟΥ

 

17 ΚΙΛΚΙΣ 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΙΛΚΙΣ
9521417 6/Θ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ
ΤΟΥ ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΤΗΡΙΟΥ
18 ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΔΡΟΣΑΤΟΥ
9260046 3/Θ ΜΗΔΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
19 ΚΙΛΚΙΣ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ
9521713 6/Θ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ
ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΤΗΡΙΟΥ
20 ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΟΥΜΠΑΣ
9260212 2/Θ ΜΗΔΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
21 ΚΙΛΚΙΣ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
9521700 2/Θ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΤΗΡΙΟΥ

 

22 ΠΕΛΛΑΣ Δ.Σ. ΔΩΡΟΘΕΑΣ 9380020 2/Θ ΜΙΚΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ (8)
23 ΠΕΛΛΑΣ ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΣΚΥΔΡΑΣ 9521561 3/Θ ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΤΗΡΙΟΥ
24 ΠΕΛΛΑΣ Δ.Σ. ΣΩΤΗΡΟΣ 9380261 1/Θ ΜΙΚΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ (3)
25 ΠΕΛΛΑΣ Δ.Σ. ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ 9380210 1/Θ ΜΙΚΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ (5)

 

26 ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ
9390118 1/Θ ΜΗΔΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
27 ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΟΣΧΟΠΟΤΑΜΟΥ
9390128 2/Θ ΜΗΔΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
28 ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΛΑΙΟΣΤΑΝΗΣ
9390035 2/Θ ΜΙΚΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ (3)
(ΗΔΗ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ 1ΕΤ0Σ)
29 ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΛΑΤΟΧΩΡΙΟΥ
9390113 2/Θ ΜΙΚΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ (3)
30 ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΦΩΤΕΙΝΩΝ
9390126 2/Θ ΜΙΚΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ (4)
31 ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΕΣΑΙΑΣ ΜΗΛΙΑΣ
9390077 2/Θ ΜΙΚΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ (7)

 

32 ΣΕΡΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΟΩΝ
9521174 1/Θ ΜΗΔΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

 

33 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ
9521275 3/Θ ΜΗΔΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
34 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΑΒΔΟΥ
9490089 1/Θ ΜΗΔΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
35 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
9490012 3/Θ ΜΗΔΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
36 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΟΡΩΝΗΣ
9490055 1/Θ ΜΙΚΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ (1)
Νηπιαγωγεία Κεντρικής Μακεδονίας:
A/A/ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙ- ΚΟΤΗΤΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
53° ΝΗΠ/ΓΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
9190461 1/Θ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ
2 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
3° ΝΗΠ/ΓΕΙΟ
ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
9521229 1/Θ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΤΗΡΙΟΥ
3 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
5° ΝΗΠ/ΓΕΙΟ
Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
9521597 1/Θ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΤΗΡΙΟΥ
4 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
4° ΝΗΠ/ΓΕΙΟ
ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
9521524 1/Θ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΤΗΡΙΟΥ
5 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
4° ΝΗΠ/ΓΕΙΟ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
9521526 2/Θ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΤΗΡΙΟΥ
6 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
9° ΝΗΠ/ΓΕΙΟ
ΠΕΡΑΙΑΣ
9521444 2/Θ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΤΗΡΙΟΥ
7 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
9° ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠ/ΓΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
9521026 2/Θ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΤΗΡΙΟΥ
8 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠ/ΓΕΙΟ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
9521481 2/Θ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΤΗΡΙΟΥ

 

9 ΔΥΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΜΟΝΟΛΟΦΟΥ
9190329 1/Θ ΜΙΚΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ (1)
(ΗΔΗ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ 2 ΕΤΗ)
10 ΔΥΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΠΕΝΤΕ ΒΡΥΣΩΝ
9190940 1/Θ ΜΙΚΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ (1)
(ΗΔΗ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ 1 ΕΤΟΣ)
11 ΔΥΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
9521114 2/Θ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ
ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΤΗΡΙΟΥ
12 ΔΥΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΠΕΥΚΩΝ
9521602 2/Θ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ
ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΤΗΡΙΟΥ
13 ΔΥΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΠΟΛΙΧΝΗΣ
9521527 2/Θ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ
ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΤΗΡΙΟΥ
14 ΔΥΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΠΟΛΙΧΝΗΣ
9521528 2/Θ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ
ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΤΗΡΙΟΥ
15 ΔΥΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΠΟΛΙΧΝΗΣ
9190597 2/Θ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ
ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΤΗΡΙΟΥ
16 ΔΥΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΝΕΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
9521325 2/Θ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ
ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

 

17 ΔΥΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΔΙΑΒΑΤΩΝ
9521451 1/Θ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ
ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΤΗΡΙΟΥ
18 ΔΥΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΥΜΙΝΩΝ
9521529 2/Θ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ
ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΤΗΡΙΟΥ
19 ΔΥΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΑΔΕΝΔΡΟΥ
9521601 1/Θ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ
ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΤΗΡΙΟΥ
20 ΔΥΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
9521532 2/Θ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ
ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΤΗΡΙΟΥ
21 ΔΥΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
35° ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΕΥΟΣΜΟΥ
9192003 1/Θ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ
ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΤΗΡΙΟΥ
22 ΔΥΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
36° ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΕΥΟΣΜΟΥ
9192005 2/Θ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ
ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΤΗΡΙΟΥ
23 ΔΥΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
14° ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
9192007 1/Θ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ
ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΤΗΡΙΟΥ
24 ΔΥΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
25° ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
9192009 2/Θ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ
ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΤΗΡΙΟΥ

 

25 ΗΜΑΘΙΑΣ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΝΑΟΥΣΑΣ
9160075 2/Θ ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΤΗΡΙΟΥ
26 ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΑΡΑΧΟΥ
9160190 1/Θ ΜΗΔΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
27 ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
9160146 1/Θ ΜΗΔΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
28 ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΣΧΟΙΝΑ
9160117 1/Θ ΜΗΔΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
29 ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΔΑΣΚΙΟΥ
9160027 1/Θ ΜΗΔΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
30 ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΣΦΗΚΙΑΣ
9160061 1/Θ ΜΗΔΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
31 ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥ
9160150 1/Θ ΜΙΚΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ (2)
(ΗΔΗ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ 2 ΕΤΗ)
32 ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΙΟΥ
9160173 1/Θ ΜΙΚΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ (3)
(ΗΔΗ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ 3 ΕΤΗ)
33 ΗΜΑΘΙΑΣ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΠΛΑΤΕΟΣ
9160175 2/Θ ΜΙΚΡΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
(ΗΔΗ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ 1 ΕΤΟΣ)
34 ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ
9160111 1/Θ ΜΗΔΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

 

35 ΠΙΕΡΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ
9390158 1/Θ ΜΙΚΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ (1)
(ΗΔΗ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ 3 ΕΤΗ)
36 ΠΙΕΡΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΒΡΙΑΣ
9390163 1/Θ ΜΙΚΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ (2)
37 ΠΙΕΡΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΦΩΤΕΙΝΩΝ
9390173 1/Θ ΜΙΚΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ (3)
(ΗΔΗ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ 2 ΕΤΗ)
38 ΠΙΕΡΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΕΛΑΤΟΧΩΡΙΟΥ
9390114 1/Θ ΜΙΚΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ (2)
(ΗΔΗ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ 1 ΕΤΟΣ)
39 ΠΙΕΡΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΜΕΘΩΝΗΣ
9390029 1/Θ ΜΙΚΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ (2)

 

40 ΣΕΡΡΩΝ 23° ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 9440407 2/Θ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
41 ΣΕΡΡΩΝ 2° ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
9440138 2/Θ ΜΗΔΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
42 ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΑΝΩ ΚΑΜΗΛΑΣ
9440160 1/Θ ΜΗΔΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
43 ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
9440120 1/Θ ΜΙΚΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ (2)
(ΗΔΗ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ 1 ΕΤΟΣ)
44 ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΛΙΘΟΤΟΠΟΥ
9440196 1/Θ ΜΙΚΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ (3)
45 ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Ν.ΤΥΡΟΛΟΗΣ
9440181 1/Θ ΜΗΔΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

 

46 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΑΡΝΑΙΑΣ
9521385 1/Θ ΜΗΔΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
47 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Ν. ΤΕΝΕΔΟΥ
9490143 1/Θ ΜΗΔΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
48 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
9521077 1/Θ ΜΙΚΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ (2)
49 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΩΝ
9490347 1/Θ ΜΙΚΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ (3)
50 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΔΟΥΜΠΙΩΝ
9490118 1/Θ ΜΙΚΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ (1)

 

51 ΚΙΛΚΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ
9260113 1/Θ ΜΗΔΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
52 ΚΙΛΚΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ
9260248 1/Θ ΜΗΔΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
53 ΚΙΛΚΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΓΡΙΒΑΣ
9260218 1/Θ ΜΗΔΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
54 ΚΙΛΚΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΣΤΑΘΗ
9260184 1/Θ ΜΗΔΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
55 ΚΙΛΚΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ
9260049 1/Θ ΜΗΔΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
56 ΚΙΛΚΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΔΡΟΣΑΤΟΥ
9260045 1/Θ ΜΗΔΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

 

57 ΚΙΛΚΙΣ ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
9521701 1/Θ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ
ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΤΗΡΙΟΥ

 

58 ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΑΛΩΡΟΥ
9380008 1/Θ ΜΙΚΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ (2)
(ΗΔΗΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ 2 ΕΤΗ)
59 ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΔΩΡΟΘΕΑΣ
9380291 1/Θ ΜΙΚΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ (2)
(ΗΔΗ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ 2 ΕΤΗ)
60 ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΕΙΟΥ
9380025 1/Θ ΜΙΚΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ (1)
(ΗΔΗ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ 3 ΕΤΗ)
61 ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΩΣΤΑΝΤΙΑΣ
9380030 1/Θ ΜΙΚΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ (1)
62 ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΦΙΛΩΤΕΙΑΣ
9380060 1/Θ ΜΗΔΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
63 ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ
9380062 1/Θ ΜΙΚΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ (2)
(ΗΔΗ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ 2 ΕΤΗ)
64 ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΖΕΡΒΗΣ
9380253 1/Θ ΜΙΚΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ (2)
(ΗΔΗ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ 2 ΕΤΗ)
65 ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΑΤΩ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ
9380162 1/Θ ΜΙΚΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ (1)
(ΗΔΗ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ 2 ΕΤΗ)
66 ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΓΥΨΟΧΩΡΙΟΥ
9380208 1/Θ ΜΙΚΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ (4)
(ΗΔΗ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ 6 ΕΤΗ)
67 ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ
9380211 1/Θ ΜΙΚΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ (4)
(ΗΔΗ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ 3 ΕΤΗ)
68 ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΝΗΣΙΟΥ
9380252 1/Θ ΜΙΚΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ (1)
69 ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΥΔΡΑΙΑΣ
9380007 1/Θ ΜΙΚΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ (3)

 

Δείτε το ΦΕΚ B 3190 – 03.08.2020

Δείτε επίσης

Προετοιμασία νέας σχολικής χρονιάς: Συνάντηση πολιτικής ηγεσίας ΥΠΑΙΘ και Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης
Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε λειτουργικά κενά | Εγκύκλιος
Οδηγίες λειτουργίας Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ σε Δημόσια Γυμνάσια, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση