Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αναστολή λειτουργίας 40 σχολείων ΠΔΕ Ηπείρου: 25 Νηπιαγωγείων και 15 Δημοτικών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αναστολή λειτουργίας 40 σχολείων ΠΔΕ Ηπείρου: 25 Νηπιαγωγείων και 15 Δημοτικών, είτε λόγω έλλειψης μαθητών, είτε έλλειψης κτιρίου.

Αναστολή λειτουργίας 40 σχολείων ΠΔΕ Ηπείρου

ΦΕΚ B 3999 – 30.08.2021

Αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου για το σχολικό έτος 2021-2022.

Αναστολή λειτουργίας των παρακάτω σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2021- 2022,
  • είτε λόγω έλλειψης μαθητικού δυναμικού,
  • είτε λόγω μη συμπλήρωσης του ελάχιστου απαιτούμενου μαθητικού δυναμικού και ύπαρξης δυνατότητας μεταφοράς του σε όμορες σχολικές μονάδες,
  • είτε λόγω έλλειψης κτιρίου.

Αναστέλλεται η λειτουργία 25 Νηπιαγωγείων και 15 Δημοτικών Σχολείων.

Δείτε σε μορφή pdf το ΦΕΚ B 3999 – 30.08.2021 Αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων ΠΔΕ Ηπείρου 2021

Α. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
 

Α/Α

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤ.

ΕΚΠ.

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

 

 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

 

1

 

ΑΡΤΑΣ

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΜΑΤΩΝ

 

1/Θ

ΜΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
 

2

 

ΑΡΤΑΣ

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΥΨΕΛΗΣ

 

1/Θ

ΜΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
 

3

 

ΑΡΤΑΣ

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΤΡΟΤΟΠΟΥ

 

1/Θ

 

ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

 

4

 

ΑΡΤΑΣ

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΑΣ

 

1/Θ

 

ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

 

5

 

ΑΡΤΑΣ

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΔΑΥΓΗΣ

 

1/Θ

 

ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

 

6

 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΚΡΙΚΑΣ

 

1/Θ

ΜΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
 

7

 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙΟΥ

 

1/Θ

 

ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

 

8

 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΣΤΡΙΝΗΣ

 

1/Θ

 

ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

 

9

 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ

 

1/Θ

ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
 

10

 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΒΓΟΥ

 

1/Θ

ΜΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
 

11

 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ  

1/Θ

ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
 

12

 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΒΟΥΣΑΣ

 

1/Θ

ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
 

13

 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ

 

1/Θ

ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
 

14

 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ

 

1/Θ

ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
 

15

 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ

 

1/Θ

ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
 

16

 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ

 

1/Θ

ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
 

17

 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ  

1/Θ

ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
 

18

 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΗΣΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  

1/Θ

ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
 

19

 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ

 

1/Θ

ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
 

20

 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥΣΑΣ

 

1/Θ

ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
 

21

 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΣΕΠΕΛΟΒΟΥ

 

1/Θ

ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
 

22

 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

 

1/Θ

ΜΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
 

23

 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΛΑΝΙΔΟΡΡΑΧΗΣ  

1/Θ

ΜΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
 

24

 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΥΒΟΠΟΤΑΜΟΥ  

1/Θ

ΜΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
 

25

 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

1ο ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  

1/Θ

ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Β. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
 

Α/Α

Δ/ΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠ/ΣΗΣ

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

 

 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

 

1

 

ΑΡΤΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΜΕΝΟΥ  

2/Θ

ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
 

2

 

ΑΡΤΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΟΥ  

2/Θ

ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
 

3

 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΚΡΙΚΑΣ- ΨΑΚΑΣ  

2/Θ

ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
 

4

 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΣΤΡΙΝΗΣ  

1/Θ

ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
 

5

 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ  

2/Θ

ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
 

6

 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

25Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  

3/Θ

ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
 

7

 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ  

2/Θ

ΜΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
 

8

 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ  

1/Θ

ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑ- ΜΙΚΟΥ
 

9

 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΝΤΙΝΩΝ  

1/Θ

ΜΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
 

10

 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩΛΑΨΙΣΤΑΣ  

1/Θ

ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
 

11

 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΤΣΟΥΚΙΟΥ  

1/Θ

ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
 

12

 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ  

6/Θ

 

ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

 

13

 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥΣΑΣ  

1/Θ

ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
 

14

 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΚΟΥΚΛΕΣΙΟΥ  

1/Θ

ΜΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
 

15

 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΣΕΠΕΛΟΒΟΥ  

 

 

1/Θ

ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Δείτε επίσης

Αναστολή λειτουργίας 38 σχολικών μονάδων ΠΔΕ ΑΜΘ για το σχολικό έτος 2021-22
ΦΕΚ: Πιλοτική Εφαρμογή Προγραμμάτων Σπουδών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Επιμόρφωση νεοδιορισθέντων και αναπληρωτών | Εγγραφο
Οδηγίες για εφαρμογή Εργαστηρίων Δεξιοτήτων για το σχολικό έτος 2021-2022, από το ΥΠΑΙΘ
Διευκρινίσεις για ώρες πρακτικής άσκησης μεταπτυχιακών ειδικής αγωγής από το ΥΠΑΙΘ
 ΦΕΚ: Ιδρυση ειδικοτήτων ΙΕΚ: Και στα Πειραματικά-Θεματικά
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση