Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αναστολή λειτουργίας σχολείων ΠΔΕ Ηπείρου: Συμπλήρωση απόφασης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αναστολή λειτουργίας σχολείων ΠΔΕ Ηπείρου: Συμπλήρωση απόφασης Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου για το σχολικό έτος 2021-2022.

Υπ. αριθμ. Φ.2.1/6961 Απόφαση-ΦΕΚ B 4428 – 25.09.2021

Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Φ.2.1/6049/ 09.08.2021 απόφασης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου με θέμα «Αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου για το σχολικό έτος 2021-2022» (Β΄ 3999).

Συμπληρώνουμε την υπό στοιχεία Φ.2.1/6049/ 09.08.2021 (Β’ 3999) (ΑΔΑ: ΨΟΙ546ΜΤΛΗ-ΧΘΖΗ) απόφαση ως εξής:

1. Στο τέλος του πίνακα Α. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ συμπληρώνονται τα παρακάτω:
Α. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
 

Α/Α

Δ/ΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

   

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

26 ΑΡΤΑΣ 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 1/Θ ΜΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
27 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ 1/Θ ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

 

2. Στο τέλος του πίνακα Β. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ  συμπληρώνονται τα παρακάτω
Β. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
 

Α/Α

Δ/ΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

   

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

16 ΑΡΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΙΩΝ ΑΜΜΟΤΟΠΟΥ 1/Θ ΜΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
17 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΒΟΥΣΑΣ 1/Θ ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
18 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΩ- ΟΔΟΧΟΥ 2/Θ ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Φ.2.1/6049/ 09.08.2021 (Β’ 3999) (ΑΔΑ: ΨΟΙ546ΜΤΛΗ-ΧΘΖΗ) απόφαση.

Δείτε σε μορφή pdf το ΦΕΚ B 4428 – 25.09.2021 Συμπλήρωση απόφασης αναστολής λειτουργίας σχολείων ΠΔΕ Ηπείρου

Δείτε επίσης

Αναστολή λειτουργίας 40 σχολείων ΠΔΕ Ηπείρου: 25 Νηπιαγωγείων και 15 Δημοτικών
Αναστολή λειτουργίας 27 σχολείων ΠΔΕ Πελοποννήσου: 18 Νηπιαγωγείων και 9 Δημοτικών
ΠΔΕ Θεσσαλίας-Αναστολή λειτουργίας 69 σχολείων-21 Δημοτικών και 48 Νηπιαγωγείων
Αναστολή λειτουργίας 38 σχολικών μονάδων ΠΔΕ ΑΜΘ για το σχολικό έτος 2021-22

Πριν φύγετε

Μητρώο Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Επιμόρφωση Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας: Υλοποίηση Α’ Φάσης
7ο Πανελλήνιο Διαδικτυακό Συνέδριο eTwinning #etwinconfgr
Πρόσκληση ενδιαφέροντος: eTwinning δράση για το STEM 3.0 για 340 σχολεία
Πρόσκληση αποσπάσεων εκπαιδευτικών στο ΙΕΠ ως επιστημονικό προσωπικό
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση