Τρίτη, 16 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αναστολή λειτουργίας 117 σχολείων στην Κεντρική Μακεδονία | Απόφαση

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αναστολή λειτουργίας 117 σχολείων στην Κεντρική Μακεδονία είτε λόγω έλλειψης διδακτηρίου, είτε λόγω έλλειψης κτηρίου, λόγω μικρού αριθμού μαθητών, είτε λόγω μηδενικού αριθμού μαθητών – Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κου Αλέξανδρου Κόπτση.

Αναστολή λειτουργίας 117 σχολείων στην Κεντρική Μακεδονία

Απόφαση υπ. αριθμ. πρωτ. 14860, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 4598/18-7-2023, υπέγραψε ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κος Αλέξανδρος Κόπτσης, με την οποία αναστέλλεται η λειτουργία Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων της ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας για το σχολικό έτος 2023-2024.

Συγκεκριμένα  αναστέλλεται συνολικά η λειτουργία εκατόν δέκα επτά (117) σχολείων, εκ των οποίων τα  σαράντα ένα (41) είναι Δημοτικά Σχολεία και τα εβδομήντα έξι (76) είναι Νηπιαγωγεία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι λόγοι της αναστολής έχουν να κάνουν είτε λόγω έλλειψης διδακτηρίου, είτε λόγω έλλειψης κτηρίου, λόγω μικρού αριθμού μαθητών, είτε λόγω μηδενικού αριθμού μαθητών.

Για την Απόφαση ελήφθη υπόψη μεταξύ άλλων το μαθητικό δυναμικό των σχολικών μονάδων, οι τοπικές γεωγραφικές συνθήκες και οι ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, όπως επίσης και:

 • Το υπ’ αρ. 14317/06-06-2023 (Ανακοινοποίηση στο ορθό 28-06-2023) έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης.
 • Το υπ’ αρ. 8084/09-06-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης.
 • Το υπό στοιχεία Φ.2.1./6664/31-05-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας.
 • Το υπ’ αρ. 1820/09-06-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς.
 • Το υπ’ αρ. 7415/07-06-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας.
 • Το υπ’ αρ. 4297/09-06-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας.
 • Το υπό στοιχεία Φ.2.1/5228/14-06-2023 (Ορθή Επανάληψη23-06-2023) έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών.
 • Το υπό στοιχεία Φ.2./4901α/09-06-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής.

Οπως επίσης:

 • H υπό στοιχεία Φ.6/15035/Δ1/09-02-2023 Εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Εγγραφές μαθητών/μαθητριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2023-2024».
 • Η υπό στοιχεία Φ.6/48344/Δ1/28-04-2023 Εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Ενέργειες Προγραμματισμού του Εκπαιδευτικού Έργου των Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2023-2024».
 • Η υπό στοιχεία Φ.6/15012/Δ1/09-02-2023 Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Εγγραφές μαθητών/μαθητριών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2023- 2024».
Αναλυτικά

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ –  Αριθμ. 14860

Αναστολή λειτουργίας Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων Κεντρικής Μακεδονίας για το σχολικό έτος 2023-2024.

Δείτε σε μορφή pdf την Απόφαση με τα σχολεία στο ΦΕΚ Β 4598/18-7-2023

Δείτε επίσης

Αναστολή λειτουργίας Νηπιαγωγείων Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για το σχολικό έτος 2023-2024 

Αναστολή λειτουργίας Νηπιαγωγείων και Δημοτικού σχολείου της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων 

Πριν φύγετε

Νέο μισθολόγιο 2024: Οι αυξήσεις στα καθαρά ποσά εκπ/κών, στελεχών, νεοδ/των, αναπληρωτών-Πίνακες/Διαγράμματα

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση