Πέμπτη, 18 Απριλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αναστολή λειτουργίας σχολείων Δυτικής Ελλάδας: 30 Νηπιαγωγεία και Δημοτικά σχολεία

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αναστολή λειτουργίας σχολείων Δυτικής Ελλάδας: 30 Νηπιαγωγεία και Δημοτικά σχολεία έκλεισαν λόγω έλλειψης ή περιορισμένου αριθμού μαθητικού δυναμικού – Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας κου Κωνσταντίνου Γιαννόπουλου.

Αναστολή λειτουργίας σχολείων Δυτικής Ελλάδας

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 5498/15-9-2023 η υπ. αριθμ. πρωτ. ΕΞ 7742 Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας κου Κωνσταντίνου Γιαννόπουλου με την οποία αναστέλλεται η λειτουργία Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων της ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας για το σχολικό έτος 2023-2024.

Συγκεκριμένα αναστέλλεται η λειτουργία συνολικά τριάντα (30) σχολικών μονάδων, είκοσι δυο (22) Νηπιαγωγείων εκ των οποίων τα πέντε (5) Ειδικά Νηπιαγωγεία και οκτώ (8) Δημοτικών Σχολείων εκ των οποίων το ένα (1) Ειδικό Δημοτικό, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, λόγω έλλειψης ή περιορισμένου αριθμού μαθητικού δυναμικού.

Αναλυτικά

ΑΠΟΦΑΣΗ

Αριθμ. οικ. ΕΞ 7742

Αναστολή λειτουργίας Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων της ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας για το σχολικό έτος 2023-2024.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

…αποφασίζουμε:

Την αναστολή λειτουργίας Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας για το σχολικό έτος 2023-2024, λόγω έλλειψης ή περιορισμένου αριθμού μαθητικού δυναμικού, ως ακολούθως:

Δείτε σε μορφή pdf το ΦΕΚ Β 5498/15-9-2023

_________________________________

Για την Απόφαση ελήφθησαν υπόψη μεταξύ άλλων:

  • H υπό στοιχεία 66622/Δ3/14-06-2023 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Ειδικών Νηπιαγωγείων και των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2023-2024 – Προγραμματισμός λειτουργίας ολοήμερου προγράμματος».
  • Οι σχετικές αιτιολογημένες προτάσεις των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας.
  • Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Δείτε επίσης

Αναστολή λειτουργίας σχολείων Στερεάς Ελλάδας για το 2023-24: 13 Νηπιαγωγεία και 11 Δημοτικά 

Αναστολή λειτουργίας σχολείων Δυτικής Μακεδονίας: 13 Νηπιαγωγεία-5 Δημοτικά και 1 Ειδικό Σχολείο για το 2023-24 

Αναστολή λειτουργίας σχολείων Πελοποννήσου για το σχολικό έτος 2023-24 

Αναστολή λειτουργίας σχολείων Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για το σχολικό έτος 2023-2024 

Αναστολή λειτουργίας 31 σχολείων στην Αττική: 21 Νηπιαγωγεία και 10 Δημοτικά 

Αναστολή λειτουργίας 68 Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Θεσσαλίας-Μετονομασία 1ου ΕΠΑΛ Νάξου | ΦΕΚ 

Αναστολή συγχώνευσης και κατάργησης Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης | ΦΕΚ 

Αναστολή λειτουργίας Δημοτικού Μαθρακίου και σχολείων της ΔΠΕ Κέρκυρας-Πρόσθεση προσωνυμίας στο 3ο Δ.Σ. Αριδαίας 

Αναστολή λειτουργίας 19 Νηπιαγωγείων και 10 Δημοτικών σχολείων της ΠΔΕ Ηπείρου 

Αναστολή λειτουργίας 10 Νηπιαγωγείων και Δημοτικών ΔΙΠΕ Δωδεκανήσου και 4 Νηπιαγωγείων ΔΙΠΕ Ξάνθης 

Πριν φύγετε

Νέο μισθολόγιο 2024: Οι αυξήσεις στα καθαρά ποσά εκπ/κών, στελεχών, νεοδ/των, αναπληρωτών-Πίνακες/Διαγράμματα

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση